Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 01.09.2004

#0,0,2,3,1,0,0,0,1,0,3
Datum: 01.09.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - zástupce marek Šimon
5 - Pavla Tryhubová, zástupce Jakub Římek
6 - Josef Jaroš
7 -
8 -
9 -
10 - Michal Pruner
11 -

Osob s hlasovacím právem: 6

Hosté:
Stanislav Šmejkal

------
Zapisovatel:
Tomáš Valenta

Obsah jednání:
0. Nový správce Share
1. Klubovna
2. Support
3. DUSPS

-----
0. Nový správce Share

Po H. Hoškovi přebírá adminování Share Stanislav Hlaváč aka obluda UiN: 107703083.

-----
1. Klubovna

Je k dispozici jedna existující nabídka nýbytku od M. Táborského.
Druhá varianta je nábytek z prodejny IKEA (stoly, skříně).
Michal Medvecký se podívá na nabídku firmy Hobis.

S výběrem projektoru pomůže Petr koloros.

USNESENÍ
Číslo: 04035
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup projektoru za 60.000,- Kč včetně DPH
Komu: Michal Medvecký
Do:
Hlasování: Pro:6 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
2. Support

Příručku řeší Zbyněk Čech - bude dvojjazyčná CZ-EN.
Tisk zatím není nijak zajištěn.

-----
3. DUSPS

Beze změn.

-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: e414fdc181495caa368ae1c3f2a0a652

Tato verze souboru txt/20040901.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.