Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.09.2004

#2,1,1,0,2,1,2,3,1,1,1
Datum: 22.09.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - zástupce Vít Kuchař
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 -
6 - zástupce Ladislav Dokulil
7 - Stanislav Brand
8 - zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Leonov Alexander
Janotka Ivan
Michal Táborský

-----

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 19.8.2004
1. OZU
2. Školení televizorů
3. Školení uživatelů
4. Propagace klubu před novými členy
5. Nová pravidla používání sítě SH
6. Nákup materiálu UTP pro blok 4
7. SH Klubovna status report
8. SH CNA status report
9. Strukturka bloku 9
10. Pověření správou bloku 2
11. Tabule do učebny a zasedačky
12. Přeložení materiálů

-----

0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 19.8.2004

Doplnit zapis o podrobnosti.

-----
1. OZU (Oveřování znalostí uživatelů)

Urovně uživatelů
----------------
0 - zakazaný příchozí konexe, povolené odchozí konexe jen v rámci ČVUT (nový uživatel)
1 - zakázaný příchozí konexe, povolené odchozí konexe (základní test, neděravý počítač)
2 - současný stav, proxy volitelně (těžší test, neděravý počítač)

Scany na cache2

web projektu: http://netopier.sh.cvut.cz/projects/ozu/
-----
2. Školení televizorů

Poslat instrukce, seznámit.

-----
3. Školení uživatelů

Školení uživatelů pro začátečníky.

Setkání s uživateli.

-----
4. Propagace klubu před novými členy

Akce prvák
Veletrh studenských organizací


-----
5. Nová pravidla používání sítě SH

Do příštího týdne připomínky k dokumentu do admins.

-----
6. Nákup materiálu UTP pro blok 4

UTP: 50 patchcordu 5e, 50 utp koncovek lanko, 100m utp kabel

USNESENÍ
Číslo: 04036
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje nákup UTP materiálu za 3000,-
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno
-----
7. SH Klubovna status report

Nákup 11x PC a vybavení (projektor, wi-fi router) pro učebnu, 11x licence WinXP Pro.
Nabídka 19173870.

Celkem 311 000,- Kč s DPH

USNESENÍ
Číslo: 04037
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje nákup vybavení za 311 000,- Kč s DPH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno


- priloha
-----
8. SH CNA status report

Fungujeme jako lokani CNA.

Instruktori - Ondrej Bezucha, Petr Koloros

Web: http://cna.sh.cvut.cz

Jsme schopny ucit 20 lidi.


-----
9. Strukturka bloku 9

USNESENÍ
Číslo: 04038
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje nabídku Telinvestu na rekonstrukci bloku 9 ve znění přiloženém, poníženém o cenu patchcordů.
Fakturovaná cena nesmí překročit 680 000 Kč včetně DPH.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

Dušan Havlík děkuje Michalovi Prunerovi za pomoc při snížení celkové ceny.

-----

10. Pověření správou bloku 2

USNESENÍ
Číslo: 04039
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo pověřuje správou bloku 2 Víta Kuchaře do příštích řádných voleb.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
11. Tabule do učebny a zasedačky

Legamaster Tabule bílá Professional, 120 x 240 cm
2ks, 8900,- a 5000,- (sleva) bez DPH

Platno, Model B MateWhite, 152 x 203 (254)
6 490 Kč bez DPH


USNESENÍ
Číslo: 04040
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo pověruje
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
12. Přeložení materiálů

Stanovy, pravidla SH
-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 9fdc407eebe262eabf3f78a34c28ef92

Tato verze souboru txt/20040922.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.