Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.09.2004

#2,1,1,0,2,1,2,3,1,1,1
Datum: 29.09.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - zástupce Vít Kuchař
3 -
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner, zástupce Rudolf Marek, zástupce Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Leonov Alexander
Martin Koloros
Lubomír Holeka
Tomáš Horyl
Lukáš Staněk
Ivan Junas

---

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Představení nového zástupce bloku 5
1. Pravidla používaní sítě SH
2. Napadení Zdeňka Burdy
3. Cestovani.sh

----
0. Představení nového zástupce bloku 5

Nový zástupce bloku 5 je Alexander Leonov.

----
1. Pravidla používání sítě SH

Proběhla diskuze o pravidlech používání sítě nad verzi rc4.

----
2. Napadení Zdeňka Burdy

Diskuse o napadeni Zdeňka Burdy, o možnostech rešení.

----
3. Cestovaní.sh

Odloženo pro nepřítomnost vedoucího projektu.
----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 9f4b48397f4c670853f5eec519687108

Tato verze souboru txt/20040929.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.