Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.10.2004

#2,1,1,3,2,2,1,2,3,1,3
Datum: 18.10.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - zástupce Vít Kuchař
3 - Tomáš Horyl
4 - Zbyněk Čech, zástupce Karel Landa
5 -
6 - zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš
9 - zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner, zástupce Radim Fikáček, zástupce Rudolf Marek
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Martin Koloros
Pavel Danihelka

------

Zapisovatel:
Vít Kuchař

Obsah jednání:
0. Příspěvek na InstallFest 2004
1. Odpuštění příspěvku na druhé pololetí 2004
2. Ověřování znalostí uživatelů - OZU
3. Pravidla používání sítě RC10
4. Zrušení povinnosti používat cache.sh.cvut.cz
5. Posun začátku zasedání představenstva na 20:15
6. Strahovská wifi síť
7. Volby do představenstva klubu SH
8. Nákup kancelářských potřeb do klubovny
9. Sklad

------

0. Příspěvek na InstallFest 2004

USNESENÍ
Číslo: 04050
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení finančního příspěvku pro InstallFest 2004 ve výši 18.400 Kč
Komu: Petr Koloros
Do:
Hlasování: Pro:9 , Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

TO-DO: Platbu zařídí Michal Medvecký

----
1. Odpuštění příspěvku na druhé pololetí 2004

USNESENÍ
Číslo: 04051
Typ: Administrativa
Obsah: Odpuštění příspěvku na druhé pololetí 2004
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

Schváleno pro:

Tauchman Vít, UiD 7399 - překlad dokumetů do angličtiny
Miroslava Průchová, UiD 5836 - pomoc při strukturování B11
Stanislav Palínek, UiD 7003 - pomoc při strukturování B11
Eliška Kuklová, UiD 9664 - pomoc při strukturování B11
Rudolf Kupka, UiD 4195 - pomoc při strukturování B11
Stanislav Šmejkal, UiD 1900 - šmejkalování
Petra Bendová, UiD 4964 - účetní
Ivo Kubita, UiD 8167 - installfest, pomoc při rekonstrukci


TO-DO: Požádat Martina Nováka o popis činnosti na projektu MS Technologie. Provede Vít Kuchař

------------------------
2. Ověřování znalostí uživatelů - OZU

Prováděcí předpis podepisuje předseda klubu.
Michal Medvecký navrhuje vystavit předpis k připomínkování na news.
Schválení prováděcího předpisu se bude konat 3.11.
Spuštění OZU proběhne 8.11.2004

TO-DO:Workshop ve čtvrtek 20:00 v klubovně, připomínky do pátku 22.10.2004 24:00.
Zbyněk Čech udělá zápis z workshopu do neděle. Do 29.10.2004 dodají všichni svoje připomínky.

------------------------

3. Pravidla používání sítě RC10

TO-DO: Zbyněk Čech vystaví dokument na newsech, Michal Medvecký pošle dokument na posouzení někomu zodpovědnému do CESNETU.

Další kolo jednání o pravidlech bude 27.10.2004

---------------------

4. Zrušení povinnosti používat cache.sh.cvut.cz

Obecně se souhlasí se zrušením povinnosti pro level 2 OZU.

Kvůli souvislosti se spuštěním OZU se schválení zrušení povinnosti používat cache se přesouvá na 3.11.

--------------------------------------------

5. Posun začátku zasedání představenstva na 20:15

Po dohodě schůze představenstva klubu SH začínají ve 20:15.
Platí do odvolání.

----------------------------------------
6. Strahovská wifi síť

Stále není nikdo kdo by provedl fyzickou montáž.

--------------------------------------------
7. Volby do představenstva klubu SH

Stanislav Šmejkal a Libor Seidl povedou diskusi o koncepci kolejních klubů.

Dohodnuté termíny:
Informovat na strahovských newsech o volbách do 22.10.
Přihlašování kandidátů 25.10. - 31.10.
Volby proběhnou 1.11. - 7.11.

TO-DO: Zajistit fungování volebního systému.

----------------------------------
8. Nákup potřeb do klubovny

USNESENÍ
Číslo: 04052
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup kancelářských potřeb do klubovny za 5300,- Kč
Komu: Michal Medvecký
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno


Bylo nakoupeno:

Laminovací stroj 2700,-
Fólie k laminovačce
5000 ks papíru A4 do kopírky 800,-
Fixy
Lepící pásky
Provázek

Řezačka byla darována

Dále potřebujeme skříň, plnící pěnu na zaplnění škvíry proti kouři z klubu 007

-----
9. Sklad

Stále není funkce skladníka obsazena.

-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a5cbc2c17d916dcf35256b407becde1a

Tato verze souboru txt/20041018.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.