Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.10.2004

Datum: 27.10.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Michal Medvecký
Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
3 - Martin Cajthaml, zástupce Tomáš Horyl
4 - Zbyněk Čech, zástupce Marek Šimon
5 - Pavla Tryhubová
6
7 - Stanislav Brand
8 - Michal Kuneš, zástupce Petr Koloros
9 - Dušan Havlík
10 - Michal Pruner, zástupce Rudolf Marek
11 - Josef Kučera

Hosté:
Jan Beran - správce CS
Martin Koloros - Webmaster
Václav Prokopius - Karkulka
Michal Naiman - Karkulka
Jiří Ryzsawý - AVC
Stanislav Šmejkal - Prezident SU
Stanislav Gráf - host B11
Michal Táborský - dosluhující rozpočtář

Zapisovatel: Tomáš Valenta

Obsah jednání:
1. Nový HW pro AVC
2. Rozpočet klubu SH
3. Tomáš Mach - odpuštění členského příspěvku
4. Suterén na bloku 5
5. Klíče od serveroven
6. Pravidla používání sítě SH
7. Karkulka
8. Volby klubu SH

-----
1. Nový HW pro AVC

Schválení nového HW přeloženo na příští zasedání admins.

-----
2. Rozpočet klubu SH

Aktuální stav účtu klubu je nižší oproti předpokládaným platbám.

Finanční stav klubu SH bude nutno ještě prozkoumat a podle něj dál
přidělovat finanční prostředky.

-----
3. Tomáš Mach - odpuštění členského příspěvku

UID 6371 - grafické práce na projektu cestování

USNESENÍ
Číslo:04053
Hlasování: Odpuštění členského příspěvku osobě s UID 6371 - Tomáš Mach
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL: 0

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO.

-----
4. Suterén na bloku 5

Palačinka chce připojit osoby na suterénu bloku 5. Problém je, že částka rozpočtovaná
na blok 5 neobsahuje všechny aktivní prvky na blok. Na místo chybějících prvků
přijdou aktivní prvky zbylé po rekonstrukci sítě na bloku 9.

-----
5. Klíče od serveroven

Do příštích admins všichni admini kolik mají klíčů a jejich sériová čísla a kdo je má
v držení.

Na každé vrátnicí je sériové číslo 3.

Holínek na základě informací od adminu dá dohromady jmenný seznam všech klíčů.

-----
6. Pravidla používání sítě SH

Pravidla byla diskutována v konferenci admins v celkem 12 verzích a schvaluje
se poslední aktualizované znění. Aktuální znění bude přiloženo k zápisu a také
zveřejněno na webových stránkách klubu SH.

USNESENÍ
Číslo:04054
Hlasování: Schválení aktuálního znění.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
7. Karkulka

Představení nového správce serveru Karkulka - Michal Naiman.

Aktuální stav serveru není úplně bezchybný. Správce se pokusí, aby tomu tak bylo.
Stroj je fyzicky umístěn v serverovně bloku 7.

-----
8. Volby klubu SH

Miško vyhlásil volby představenstva klub SH na newsech. Uživatelům bude rozeslán
další informační mail o něco kratší, upozorňující na vyhlášení voleb a odkazující
se na podrobnější vysvětlující dokument.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 070ba282db8db50528b0b6c484670757

Tato verze souboru txt/20041027.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.