Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.11.2004

#1,3,2,2,1,1,1,1,2,1,3
Datum: 18.11.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Martin Cajthaml, zástupce Tomáš Horyl
4 - zástupce Tomáš Metelka
5 - zástupce Alexander Leonov
6 - Ladislav Dokulil
7 - Stanislav Brand
8 - Dezider Meško
9 - Dušan Havlík
10 - zástupce Rudolf Marek
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Stanislav Šmejkal
Petra Bendová
Michal Medvecký
Ondřej Bezucha
Tomáš Ječný
Radek Šalomon
Pavel Procházka
Jana Tauchmanová
Ivan Junas
Lukáš Staněk
Igliar Radovan
Ladislav Prskavec

-----
Zapisovatel:
Vít Kuchař

Obsah jednání:
0. Představení účastníků schůzky
1. Představení a volba předsedy místopředsedy klubu SH
2. Jmenování důležitých funkcí klubu SH
3. Aktuální situace kolem rozpočtu
4. Veletrh studentských informací
5. Granty pro projekty
6. Požadavky na hardware
7. Předání klíčů
8. Návrh správce majetku
9. Inventarizace status report
10. Ověřovatel tohoto zápisu

-----
0. Představení účastníků schůzky

Kolem dokola stolu se postupně představili jednotliví zástupci bloků a jejich zástupci, dále ti, co mají s představenstvem mnoho společného.

-----
1. Představení kandidáta na post předsedy klubu SH

Jako jediný kandidát se představenstvu u tabule představil Zbyněk Čech aka Olymp2.
Po úvodním představení proběhla diskuse a představenstvo a hosté (hlavně Andrew)
kladli kandidátovi všetečné otázky, na které obratně i neobratně odpovídal.
Po dvaceti minutách poprosil expředseda Michal Mdvecký abychom o volebním programu
kandidáta na předsedu klubu SH nevedli zas tolik podrobnou debatu.

Volba předsedy klubu je tajná. Nezávislý pozorovatel Abtris se uvolil, že spočítá hlasy.
Výsledky voleb: 10 platných hlasovacích lístků.

USNESENÍ
Číslo: 04070
Typ: Administrativa
Obsah: Volba předsedy klubu SH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Osob s hlasovacím právem: 10
Výsledek: Schváleno

Stanislav Šmejkal osobně jmenoval Zbyňka Čecha do funkce předsedy klubu SH.

Dále Zbyněk Čech navrhnul na post místopředsedy klubu Jana Fleišmanna.
Osob s hlasovacím právem: 11
Zbyněk Čech má nyní hlasovací právo - nový předseda klubu SH.

USNESENÍ
Číslo: 04071
Typ: Administrativa
Obsah: Volba postu místopředsedy klubu SH - Kandidát Jan Fleišmann
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

Novým místopředsedou klubu je Jan Fleišmann.

-----
2. Jmenování funkcí

Navrženi:
učetní Petra Bendová
rozpočtář Pavel Procházka
technický manažer Alexander Leonov
skladník Martin Doležel
nákupčí Lukáš Bělovský
správce duspsu Ondřej Bezucha
správce centrální páteřní sítě Ondřej Bezucha

Zbyněk Čech představuje nového rozpočtáře Pavla Procházku.

Osob s hlasovacím právem: 12
Jan Fleišmann má hlasovací právo - nový místopředseda klubu SH

USNESENÍ
Číslo: 04072
Typ: Administrativa
Obsah: Volba důležitých funkcí v klubu
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:11 , Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

-----
3. Aktuální situace kolem rozpočtu

K rozpočtu se vyjádřil Olymp, Standa.
Účetní žádá aby doklady a paragony byly proplaceny do 22.12.2004.

Odešel Dušan Havlík admin9
Osob s hlasovacím právem:11

-----
4. Veletrh studentských informací

Je to přehlídka aktuálních studentských organizací a jejich aktivit v Brně.
Na akci pojede Olymp, Šón, Miško, Borland.
Náklady na dopravu hradí rektorát.

Dále jsou potřeba (nejen na tuto akci) vizitky klubu.

-----
5. Granty pro projekty

Bod se přesouvá na příští týden.

Odešel admin6 Ladislav Dokulil.
Osob s hlasovacím právem 10.
-----

6. Požadavky na hardware

Miško požádal o 1xGE do share kvůli propustnosti.
Vezme si ji ze service - doporučil Andrew.
Dále nadhazuje rozebrat 80GB na blokove servery a dokoupit 6x200GB. Cena je asi 18.000 Kč

Stav reklamací ze share a cache2 - Stále ještě v 30ti denní lhůtě. Poplatek asi 400 za každou reklamaci.

Ruik navrhuje vytvořit operativní záloha všech možných součástek, ostatní příliš nesouhlasí.
Andrew radí koupit disk. Máme asi 50.000 momentálně k dispozici.

USNESENÍ
Číslo: 04073
Typ: Administrativa
Obsah: Převod z rozpočtu projektů celkem 50.000 do rozpočtu provozních výdajů.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:8 , Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

USNESENÍ
Číslo: 04074
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup 7ks disků 200GB v ceně 25.000 včetně DPH.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:8 , Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

Šest kusů disků půjde do share a jeden záložní na sklad.

Nákup paměti pro Windows 2003 Server do klubovny se odkládá na příští admins.
TO-DO: Olymp zjistí kolik té paměti je potřeba.

Nákup koncovek na drát a lanko v počtu 500 a 500 ks v ceně 5.500 Kč včetně DPH,-

USNESENÍ
Číslo: 04074
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup 1000ks UTP koncovek v ceně 5.500 Kč včetně DPH.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:9 , Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

-----
7. Předání klíčů

Došlo k předání klíčů od serveroven.
Správce CS Holinek eviduje seznam lidí kteří mají klíče.

-----
8. Návrh správce majetku.

Stanislav Šmejkal upozornil na potřebu funkce správce majetku.

-----
9. Inventarizace status report

Standa potřebuje komunikovat s admins.

----
10. Ověřovatel tohoto zápisu

Von Schau.

-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 74ecb324a299bfe1f119365b67944f8c

Tato verze souboru txt/20041118.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.