Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.11.2004

#1,2,1,3,3,1,3,1,3,1,3
Datum: 30.11.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - zástupce Tomáš Horyl
4 - Karel Landa
5 - Pavla Tryhubová, zástupce Alexander Leonov
6 - Ladislav Dokulil, zástupce Radovan Igliar
7 - Stanislav Brand
8 - Dezider Meško, zástupce Vojtěch Houska
9 - Dušan Havlík
10 - Radim Fikáček, zástupce Rudolf Marek, zástupce Miroslav Šindelář
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Jakub Suchý
Jakub Trávník
Vojtěch Šobáň
Zdeněk Horák
Adam Široký
Michal Medvecký
Tomáš Metelka
Tomáš Borland Valenta


-----
Zapisovatel:
Vít Kuchař

Obsah jednání:
0. Schválení 3600 Kč z rozpočtu projektů na klubovnu
1. Prenet 2004
2. Žádost o přidělení stroje televize.sh pro cache - load balancing (MeBa)
3. Ověřovatel zápisu
-----

0. Schválení 3600 Kč z rozpočtu projektů na klubovnu

USNESENÍ
Číslo: 04077
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení 3600 Kč z rozpočtu projektů na klubovnu
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:11 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----

1. Prenet 2004

Válečná porada ohledně dopravy, účasti, nákup nápojů.
Dále řešíme na jaké workgroupy se na Prenetu rozdělíme.

-----
2. Žádost o přidělení stroje televize.sh pro cache - load balancing (MeBa)

Loadbalancing se kupodivu podařil, teď běží na stroji ipstat.sh, je však potřeba nějaký stroj.
Měl by to být stroj televize.sh, ale ten je ve stavu nepoužitelnosti.
Přidělíme stroj televize.sh MeBovi na loadbalancing cache. Opraví Netopier.
Možná záloha na stroji ipstat.

-----
3. Ověřovatel zápisu

Blok 5 - Pavla Tryhubová, Alexander Leonov.

-----MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 9761a1a4482d465205f50df20200d3fd

Tato verze souboru txt/20041130.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.