Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 08.12.2004

#0,2,1,3,3,0,1,3,3,2,3
Datum: 08.12.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 -
3 - zástupce Tomáš Horyl
4 - Karel Landa
5 - Pavla Tryhubová, zástupce Alexander Leonov
6 - Ladislav Dokulil, zástupce Radovan Igliar
7 -
8 - Dezider Meško
9 - Dušan Havlík, zástupce Martin Koloros, zástupce Petr Koloros
10 - Radim Fikáček, zástupce Rudolf Marek, zástupce Miroslav Šindelář
11 - zástupce Radek Vyhlídal, zástupce Vašek Kratochvíl

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Michal Pruner (Pruny) - host, VIP
Ondřej Bezucha (Andrew) - správce páteře a DUSPS
Jakub Suchý (MeBa) - host, správce cache
Ladislav Prskavec (Abtris) - host
Vojtěch Šobáň (Šobík) - newsmaster
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí
Pavel Procházka - rozpočtář
Jiří Ryzsawý (Jura) - budoucí šéf AVC
Tomáš Metelka - host
Michal Medvecký - SR
Tomáš Valenta - PR
Jakub Svítek - dosluhující šéf AVC

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins
1. Přesunutí části financí přidělených v rozpočtu na projekt servery
2. Nákup ventilátorů do Centrální serverovny
3. Nákup nového zdroje do blokového serveru na bloku 4
4. Studovna na bloku 5 - elektrický zámek
5. Oficiální politika využívaní domén pro provoz klubu
6. Nové projektu klubu - GamerFest a RetroFest
7. Vytvoření nové funkce správce hardware - hardwareman
8. Pracovní skupina pro potírání nelegálních bezdrátových sítí
9. Přechodně povolené osoby v DUSPSu
10. Novoroční bowling
11. Schválení nákupu techniky pro Audiovizuální centrum SH
12. Audiovizuální záznam ze zasedání představenstva
13. Čištění DUSPSu a omezení práv
14. Informování o akci Prenet 2004
15. Ověřovatel zápisu

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins

USNESENÍ
Číslo: 04078
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu ze zasedání představenstva 30.11.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
1. Přesunutí části financí z projektu servery na propagaci

Oproti plánovanému nákupu dvou profesionálních serverů se v současné době plánuje pouze nákup
jednoho serveru a tudíž zůstanou finance, které jsou momentálně potřeba v rozpočtu jinde.

Původní částka na severy byla 180 tis. Čerpáno bude méně. 20 tisíc půjde na propagaci klubu.
Bude zaplacena registrace domény, náklady na konferenci ACSA, tisk výročních zpráv a další.

USNESENÍ
Číslo: 04079
Typ: Administrativa
Obsah: Přesun 20 tis Kč z rozpočtu na Servery do rozpočtu na propagaci
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:9 , Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

----
2. Nákup ventilátorů do Centrální serverovny

USNESENÍ
Číslo: 04080
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup ventilátorů do centrální serverovny za 2000 Kč s DPH.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
3. Nový zdroj do blokového serveru na bloku 4

Na bloku 4 vyhořel napájecí zdroj počítače Logout.
Správce stroje žádal o nákup nového zdroje:
Typ položky: Zdroj EUROCASE 350W, i pro PENTIUM 4, PFC/P4, 120 mm větrák, velmi tichý.
Cena zdroje u firmy Alzasoft je 660,45Kč.

Ve skladu by měli být k dispozici nějaké volné 300W zdroje. Admin bloku si požádá
skladníka o výdej zdroje ze skladu. Nákup není nutný.

-----
4. Studovna na bloku 5 - elektrický zámek

Zámečníci (údržbáři) SUZu nechtějí navrtat díru do dveří. Je prý nutné podat žádost
na bloku 1 a nechat odborně navrtat díru od objednaného zámečníka. Podle vyjádření
může Fleišman Jan vyvrtat díru sám pokud SÚZ dá povolení k úpravě.

TODO: Domluvit na SÚZu zásah do dveří.
TODO: Šón to vyvrtá.

-----
5. Oficiální politika využívaní domén pro provoz klubu

Pro budoucí akce a projekty budeme přednostně vytvářet domény třetího řádu pod doménou
sh.cvut.cz, čímž nám nevzniknou žádné nové náklady a vznikne sjednocená politika domén.

Doména siliconhill.cz je chráněna autorskou známkou a zatím se nerozhodlo o její koupi.

-----
6. Nové projektu klubu - GamerFest a RetroFest

Vznikly nové dva projekty - GamerFest a RetroFest. K projektům nebyly žádné otázky.

-----
7. Vytvoření nové funkce správce hardware - hardwareman

Některé stroje v centrální serverovně a v jiných serverovnách se chovají podivně
a je třeba vytvořit zodpovědnou funkci pro kvalitní výběr, nákup a správu hardware.

Funkci bude řešit technický manažer klubu - Alexander Leonov.
Žádná nová funkce tímto nevzniká.

-----
8. Pracovní skupina pro potírání nelegálních bezdrátových sítí

Rudolf Marek navrhl vytvoření skupiny osob, která bude hledat přítomnost nepovolených
bezdrátových sítí připojených do klubu SH a jejich eliminaci. Pravidla užívání sítě
nedovoluje volně šíření sítě klubu dál a chování uživatelů je tedy proti pravidlům.
Uživatel u kterého bude taková aktivita zjištěna bude potrestán podle zvážení.
Technologie vyhledávání sítí je již hotová - Petr Koloros dodá kontakt na osobu,
která tuto technologii ovládá, Alexander Leonov dodá osobu, která to bude provádět.

TODO: Rozeslat mail upozorňující, že tato aktivita je v rozporu s pravidly.
TODO: Rozeslat mail upozorňující na rostoucí množství stížností na porušování AutZák
TODO: SilK a Netopier dodají technologii a lidi

-----
9. Přechodně povolené osoby v DUSPSu

Dochází k podivnému používaní stavu "přechodně povolen". Používání tohoto stavu je třeba
omezit na minimum a v budoucnu budeme podrobněji sledovat používání tohoto stavu.

-----
10. Novoroční bowling

SUZ pořádá bowlingové utkání školy, SÚZ a SO. Strahov postaví reprezentační tým (nebo více
týmu), který se klání zúčastní. Michal Medvecký si bere na starost vytvoření těchto týmů.

TODO: Postavit reprezentační tým a nahlásit ho SÚZu.

-----
11. Schválení nákupu techniky pro Audiovizuální centrum SH

AVC SH požádalo o přidělení financí na projekt. Rozpočet projektů momentálně požadavky
AVC nepokrývá. Podle vyhodnocení výsledků minulého rozpočtu a nástřelu nového rozpočtu
bude na příštím zasedání rozhodnuto, zda materiál pro AVC bude nakoupen ze současného
nebo příštího rozpočtu.

TODO: Kdo ze zástupců bloků ještě neposlal požadavky na příští rozpočet ať je pošle
do konce toho týdne.
TODO: AVC podá svoje současné požadavky i do příštího rozpočtového období. Pokud bude
požadavkům vyhověno v tomto období, nebudou už v příštím relevantní.

Úprava požadavků Audiovizuálního centra na položky s omezenou dostupností.

AVC požádalo o upravení požadavků na nákup z rozpočtu. Požádalo o nákup následujících věcí:
HDD + ext. rámeček - 5500Kč
2 x CRT + grafická karta - 1500Kč
převodník VGA-video - 4500Kč

USNESENÍ
Číslo: 04080
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup materiálu pro AVC SH za 12 tis. Kč s DPH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

Ostatní požadavky podá AVC tak jak bylo uvedeno výše.

-----
>> Dušan Havlík opustil místnost. Za blok 9 hlasuje Petr Koloros.
-----
12. Audiovizuální záznam ze zasedání představenstva

Pořizování audiovizuálních záznamů nemá valného významu. Pořizovat audio záznam by mohlo
prospět pro následné dopracování zápisu, ale vznášelo by to vysoké dodatečné časové nároky.
Cestou ke zkvalitnění zápisu z jednání představenstva je spíše pořádek při jednání a posílání
potřebných informací k diskuzi předem do konference admins. Tím se maximálně omezí irelevantní
diskuze na zasedání a budou uskutečněna jenom nezbytná rozhodnutí.

-----
13. Čištění DUSPSu a omezení práv

Byla odebrána práva osobám, které nereagovaly na výzvu o vyplnění kontaktního formuláře.

Jan Fleišman se vyjádřil k upravené politice přístupových práv do DUSPSu. Proběhla diskuze
o právech pro televizory - zda mají mít právo k údajům u uživatelích z celého bloku, do jaké
oblasti by měl mít právo zápisu a jaké budou prováděcí scénáře.

-----
14. Informování o akci Prenet 2004

Výsledky z jednání pracovních skupin 1 až 4 byly zveřejněny do konference admins, na localnews
a dány k diskuzi uživatelům i zástupcům bloků.

-----
15. Ověřovatel zápisu

Blok 6 - Ladislav Dokulil


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: c351fff02e2df2da42fd3561325a5b1d

Tato verze souboru txt/20041208.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.