Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.12.2004

#1,1,1,3,3,0,3,2,1,1,3
Datum: 15.12.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Martin Cajthaml
4 - Karel Landa
5 - Pavla Tryhubová, zástupce Alexander Leonov
6 - Ladislav Dokulil, zástupce Radovan Igliar
7 -
8 - Dezider Meško, zástupce Martin Kytka
9 - zástupce Petr Koloros
10 - Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - host, správce cache
Vojtěch Šobáň (Šobík) - newsmaster
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí
Pavel Procházka - rozpočtář
Jiří Ryszawy (Jura) - budoucí šéf AVC
Michal Medvecký - SR
Tomáš Valenta - PR
Stanislav Šmejkal - prezident SU

Zapisovatel:
Vít Kuchař

Obsah jednání:
0. Schválení zápisů z minulých zasedání admins
1. Hardware - grafika a disk na b10
2. Novoroční turnaj v bowlingu - propagační trička
3. Spolupráce se zdravotně postiženými pro využití klubovny
4. Dárek pro vrátné
5. Varování o nelegálních WLAN sítích
6. Logo nSU
7. EliteCad
8. Aktualizace trestů na webu
9. Požadavek na příspěvek pro projekt IF 2004 ve výši 3000 Kč.
10. Case pro share.sh
11. Žádost AVC na nákup sluchátek UR-20 za 1000 Kč
12. Rozšíření DVB o satelitní vysílání z VŠE
13. Přístupová práva k serverům pro vedení klubu
14. Změna jmena cache.sh na cache1.sh a lvs.sh na cache.sh kvůli transparetnosti pro uživatele
15. Rozpočet klubu 1/2005 - 6/2005
16. Nová struktura organizace klubu, kreditní systém
17. Ověřovatel zápisu

-----
0. Schválení zápisů z minulých zasedání admins

USNESENÍ
Číslo: 04081
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu ze zasedání představenstva dne 24.11.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:8 , Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

Přišel Petr Koloros - admin9.bak. Osob s hlasovacím právem 11.

USNESENÍ
Číslo: 04082
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu ze zasedání představenstva dne 8.12.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:8 , Proti:0 , Zdrželo:3
Výsledek: Schváleno

-----
1. Hardware - grafika a disk na b10

Je to grafika do serveru desitka.sh.
Disk je do terminálu na vrátnici. Bude zakoupen nový 80GB HDD.

----
2. Novoroční turnaj v bowlingu - propagační trička

Rozřazení do týmů provede Miško dnes po půlnoci.
Trička se do 8.1.2004 nestihnou udělat, takže pro tuto akci se ruší.

-----
3. Spolupráce se zdravotně postiženými pro využití klubovny

V podstatě jde o bezbariérový přístup do klubovny.
Jiří Ryszawy to začne zařizovat.

Šón zmínil možnost spolupráce s firmou Reengine pro využití klubovny pro pořádání školení v dopolední hodinách.

-----
4. Dárek pro vrátné

Dizzi chtěl darovat nějaký Vánoční dárek. Představenstvu se však zdá, že to není obecně dobrý nápad.
K tomuto tématu proběhla delší bezpředmětná diskuse.

-----
5. Varování o nelegálních WLAN sítích

Jedná se o vícejazyčný dokument, který vytvořilo PR.
Pošle Miško co nejdříve.

-----
6. Logo nSU

Proběhla prezentace užšího výběru z návrhu.
Vybíráme logo, které doporučíme k dalšímu hlasování.

USNESENÍ
Číslo: 04083
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo nepovažuje žádné z navržených log PR skupinou SU za vhodné pro logo nSU.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:1 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

Představenstvo doporučuje. aby se autoři log 2, 38, 331 a 333 sešli a udělali nový návrh loga.
-----
7. EliteCad

Proběhla debata na téma mirroru (1GB dat) komerčního software EliteCad na ftp.sh.
Téma debaty se rozšířilo na ftp.sh.cvut.cz, jeho využití a obsah.
Otázkou je jaký je význam toho mirroru. Bylo navrhnuto jednat s tou firmou ohledně poskytnutí licencí zdarma pro potřeby klubovny.

-----
8. Aktualizace trestů na webu

Je třeba tresty posílat webmasterovi aby je aktualizoval na www.sh.

-----
9. Požadavek na příspěvek pro projekt IF 2004 ve výši 3000 Kč.

Kvůli neprodaným kusům triček vzniknul tento deficit.

USNESENÍ
Číslo: 04084
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení částky 3000 Kč z rozpočtu projektů na IF 2004
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:11 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
10. Case pro share.sh

Netopier vybral case za 11.000

Odchází Ladislav Dokulil. Předává hlasovací právo svému zástupci.

USNESENÍ
Číslo: 04085
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení částky 11.000 Kč na case pro share.sh z projektu servery
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

-----
11. Žádost AVC na nákup sluchátek UR-20 za 1000 Kč

USNESENÍ
Číslo: 04086
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup sluchátek za 1000 Kč pro AVC
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:11 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
12. Rozšíření DVB o satelitní vysílání z VŠE

Proběhla diskuse o licencích, právech a možnosti meziuniverzitního projektu DVB.
Je potřeba člověk, který to zařídí a dohodne technicky. <- Netopier, Miško bude supervisor.
Netopier je však proti, vidí v tom pouze práci navíc, protože DVB televizí máme z cesnetu hodně.

TODO: Zjistit jak to je se signálem od CDG. Sehnat nového vedoucího projektu.

-----
13. Přístupová práva k serverům pro vedení klubu

Pro všechny servery je potřeba unifikovaný systém pro přístup na všechny servery pokud správce není k dispozici.
Tento plán řeší nová koncepce servery.
Olymp2 si zpřístupní nms1.sh a service.sh.

-----
14. Změna jmena cache.sh na cache1.sh a lvs.sh na cache.sh

Správce serveru lvs.sh (MeBa) žádá o toto přejmenování.
Nikdo z představenstva nebyl zásadně proti.

-----
15. Rozpočet klubu 1/2005 - 6/2005

5.1.2005 se bude schvalovat rozpočet.
Připomínky posílat do 17.1.2004.

-----
16. Nová struktura organizace klubu, kreditní systém

Přesouvá se na příští admins.

-----
17. Ověřovatel zápisu

Blok 8 - Dezider Meško

-----

--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 0ece945e68a4ee37fd85a78a02327f7b

Tato verze souboru txt/20041215.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.