Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.01.2005

#1,3,1,3,1,2,2,3,0,0,3
Datum: 05.01.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Martin Cajthaml, zástupce Tomáš Horyl
4 - Karel Landa
5 - Pavla Tryhubová, zástupce Alexander Leonov
6 - Ladislav Dokulil
7 - zástupce Beliš Ivar
8 - zástupce Martin Kytka
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros, zástupce Martin Koloros
10 -
11 -

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - host, správce cache
Vojtěch Šobáň (Šobík) - newsmaster
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí
Pavel Procházka - rozpočtář
Jiří Ryszawy (Jura) - budoucí šéf AVC
Michal Medvecký - SR
Tomáš Valenta - PR
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Ivan Jantotka
Ondřej Bezucha (Andrew)
Adam Široký (Wide)
Lubomír Holeka (Virtek) - TV9
Michal Pruner (Pruny) - VIP

Zapisovatel:
Vít Kuchař

Obsah jednání:
0. Schválení zápisů z minulých zasedání admins
1. Řešení havárie systémového disku serveru cache2.sh.cvut.cz
2. Vedení přehledu čerpání přidělených financí
3. Logo nSU
4. Rozpočet SH na příští období
5. Inventarizace status report
6. Ověřovatel zápisu

-----
0. Schválení zápisů z minulých zasedání admins

USNESENÍ
Číslo: 04087
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisů z minulých zasedání admins
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:6 , Proti:0 , Zdrželo:4
Výsledek: Schváleno


TO-DO: Paja: Aktualizovat seznam zástupců bloku 7.

-----
1. Řešení havárie systémového disku serveru cache2.sh.cvut.cz

Dnes ráno odešel systémový disk serveru cache2 do věčných lovišť. Je třeba ihned nový disk.

USNESENÍ
Číslo: 04088
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup disku do cache2 z provozní rezervy (120GB 8MB cache)
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:9 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

----
2. Vedení přehledu čerpání přidělených financí

Každý, kdo má přidělené finance z rozpočtu SH si povede přehled čerpání přidělených financích a na konci období ho odevzdá.
Bude vytvořen template dokument.

Přišel Charlie: počet hlasovacích práv: 10

USNESENÍ
Číslo: 04089
Typ: Administrativa
Obsah: Povinnost vedení přehledu přidělených financí
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
3. Logo nSU

Logo doporučené PR skupinou se grémiu SU nelíbilo.
Teď se neví co se soutěží log.
Nyní je celkem 7 variant.
Po diskusi se nabízí přibližně tři varianty. Ustanovíme pořadí log pro
přijmutí. Soutěž zrušit a nechat současné logo. Přijmout logo číslo 38.
Po veřejném hlasování doporučujeme variantu 1 - nechat současné logo, pak variantu 3 - jiné logo,
varianta 2 - přijmout logo 38.

-----
4. Rozpočet SH na příští období

Je třeba udělat investice do serveru, nakoupit ciska na blok 8 a blok 3.
Dále začít šetřit na centrální prvek a hlavní cisko na blok 8.
Další diskuse proběhla na téma PR versus SU - převod nákladů PR na SU.

Rozpočet uděláme celoroční. Bude obsahovat investice na dokončení rekonstrukce sítě.
Servery budou nakoncipovány tak, aby mohly vydržet asi dva roky. Projekty budou formou grantové soutěže.
Do budoucna je třeba vytvořit rezervní fond, který nebude 50.000 Kč jako je tomu teď, ale v řádu statisíců.

-----
5. Inventarizace status report

Podklady pro inventarizaci daly pouze tři bloky.
Stanislav Šmejkal uvedl, že bude inventarizace pro SH zdarma.
Inventarizace bude hotová přibližně v okamžiku dodání podkladů od bloků + měsíc.

Všichni dodají seznam majetku na blocích do konce ledna. Kdo to nedodá bude odpojen.

USNESENÍ
Číslo: 04090
Typ: Administrativa
Obsah: Dodání seznamu majetku do konce ledna
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:6 , Proti:1 , Zdrželo:3
Výsledek: Schváleno

-----
6. Ověřovatel zápisu

Blok 9 - Dušan Havlík

-----

--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a08ff85e5ec1f0aa5ce8bc2a57cea6be

Tato verze souboru txt/20050105.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.