Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.02.2005

#1,2,1,0,3,0,1,2,1,1,3
Datum: 02.02.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - zástupce Tomáš Horyl
4 - Karel Landa
5 -
6 - Ladislav Dokulil, zástupce Radovan Igliar
7 -
8 - Dezider Meško
9 - zástupce Petr Koloros, zástupce Martin Koloros
10 - Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Tomáš Valenta - PR
Vojtěch Šobáň (Šobík) - newsmaster
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí


-----
Zapisovatel:
Vít Kuchař

Obsah jednání:
0. Schválení výdajů na klubovnu
1. Rozpočet SH
2. Podpora externích nekomerčních projektů
3. Výroční zpráva SH
4. Den otevřených dvěří na SH (DOD)
5. Ověřovatel zápisu

-----

0. Schválení výdajů na klubovnu

USNESENÍ
Číslo: 04093
Typ: Administrativa
Obsah: 3600 kč z rozpočtu provozních vydajů na klubovnu
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
1. Rozpočet SH

Zbyněk Čech připomenul již schválený návrh rozpočtu na prvni pololetí roku 2005.
Rozpočet na projekty je 250 tisíc, bude se muset udělat výběrové řízení.
Současná verze návrhu rozpočtu bude zpracována rozpočtářem a předložena ke konečnému schválení.
Proběhla diskuse na téma - na černo připojené počítače.
Je třeba rozlišit načerno připojené a lidi kteří mají pořebu připojit třeba notebook.

TO-DO: Pochytat na černo připojené počítače. Potrestat a donutit je zaplatit.
Czenda napíše varování, že je nelegální připojovat bydliče za NAT.

Odešel Dezider Meško. Osob s hlasovacím právem: 9

-----
2. Podpora externích nekomerčních projektů

Přesun na další admins.

-----
3. Výroční zpráva SH

Miško na ni nemá čas.

-----
4. Den otevřených dvěří na SH (DOD)

Proběhla diskuse ohledně dnu otevřených dveří @ Sillicon Hill.
Je třeba pár lidí, kteří by se tomu věnovali.

-----
5. Ověřovatel zápisu

Blok 2 - Vít Kuchař

-----

--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 25ad0fb783fb043348e8be0e37ceeef1

Tato verze souboru txt/20050202.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.