Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.02.2005

#0,0,1,1,0,0,1,3,2,1,1
Datum: 16.02.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Petr Koloros

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda:

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Karel Landa
5 - Pavla Tryhubová
6 -
7 -
8 - Dezider Meško
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros, zástupce Martin Koloros
10 - zástupce Rudolf Marek
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 7

Hosté:
Jiří Ryszawy (Jura) - budoucí šéf AVC
Michal Medvecký - SR
Tomáš Valenta - PR
Tomáš Metelka - byrokrat
Johnny5 - VIP

Zapisovatel:
Petr Koloros

Obsah jednání:

1. Den otevřených dveří
2. Stanovy a interní dokumenty nového kolejního klubu
3. Restrukturalizace konferencí vedení klubu
4. Restrukturalizace konferek
5. Skupina na newsech pro anglicky mluvící
6. Informace o klubu a newsy
7. Schválení rozpočtu klubu pro 1. pololetí 2005.
8. Podpora externích projektů WWW a FTP
9. Využití klubovny pro dobročinné akce a postižené
10. Komerční pronájem klubovny
11. Klubová tiskárna na SH
12. AVC spolupráce s VŠE
13. Palačinka chce zařídit díru ve dveřích
14. Ověřovatel zápisu

-----
1. Den otevřených dveří

Borland informoval o průběhu Dne otevřených dveří na SH.
Byla 7% účast z těch, kteří si vzali leták ve škole a přišli na SH.

-----
2. Stanovy a interní dokumenty nového kolejního klubu

Metalíza pracuje na stanovách nSH. Včerejší schůzka SSS schůze se zrušila.
Olymp poprudí skupinku a do pondělí 21.1.2005 dodá první znění (stanovy a interní
předpisy).

-----
3. Restrukturalizace konferenci vedeni klubu

Konference admins je privátní. V rámci zvýšení informovanosti se přidá
konference klub@lists a admins se změní na vedeni@sh. Jméno admins bude alias na
vedeni@lists. Ve vedení bude představenstvo a manageři a zástupci adminů.

USNESENÍ
Číslo: 04094
Typ: Administrativa
Obsah: Rozdělení konference admins na veřejnou a privátní část
Komu: Michal Medvecký
Do:
Hlasování: Pro:7 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

Dále se využije konferka projekty, do které se přihlásí všichni vedoucí projektů
a budou se tam probírat granty, výroční zpráva, atd.

-----
4. Restrukturalizace konferek

Je třeba smazat nefunkční konferky. SiLK osloví správce, aby nahlásili, kterou
konferku je třeba zrušit. Olymp vyhlásí veřejně konkurz na webmastera, protože
původní končí. Je třeba domluvit se s Netopierem na správě WWW a strojů, jakým
způsobem bude probíhat správa strojů na SH (je tím myšleno kolik lidí a jaké
stroje).

-----
5. Skupina na newsech pro anglicky mluvící

Dizzi navrhoval založit skupinu na newsech pro anglicky mluvící členy klubu.
Něco ve smylu chat.trash. Představenstvo s tím souhlasí.

TODO: Sobík založí skupinu
TODO: Admin8 si pořeší propagaci této skupiny

-----
6. Informace o klubu a newsy

Momentálně jsou informace o klubu zveřejňovány v info.sh-net a kolej.sh, přičemž
ani jedna skupina není určena pro tento typ informací. Pak je ještě téměř mrtvá
skupina info.su. Po delší diskusi se nedošlo k žádnému závěru kromě toho, že
Olymp bude psát klubové informace do info.su.

-----
7. Schválení rozpočtu klubu pro 1. pololetí 2005.

Andrew se domluví s Netopierem na rozpočtování nákupu strojů na SH. Zatím se
rozpočet neschválí, protože vyžaduje úpravy. Doladí se část "servery", přidá se
cash-flow a Andrew dodá konečnou cenu centrálního prvku.

-----
8. Podpora externích projektů WWW a FTP

Přesunuto na příští admins, navrhovatel bodu se nedostavil (Netopier)

-----
9. Využití klubovny pro dobročinné akce a postižené

Představenstvo klubu SH souhlasí s příležitostným využitím klubovny SH pro
dobročinné akce, zejména pomoc postiženým dětem ve spolupráci s externími
neziskovými sdruženími.

USNESENÍ
Číslo: 04095
Typ: Administrativa
Obsah: Využití klubovny pro dobročinné akce a postižené
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:7 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
10. Komerční pronájem klubovny

Představenstvo klubu SH souhlasí s příležitostným komerčním pronájmem klubovny SH
ve spolupráci se SUZ.

USNESENÍ
Číslo: 04096
Typ: Administrativa
Obsah: Komerční pronájem klubovny
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:6 , Proti:1 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
11. Klubová tiskárna na SH

Dizziho správce patra má k dispozici tiskárnu, která by pro tento účel šla
využít. Klub ale tiskárny má (bl. 4 a 5), problém je v software z Orlíku pro
management tisku, který vyžaduje úpravy. Haniz (Orlík) nabízí školení zájemci o
provedení těchto úprav. Palačinka našla několik řešitelů, ale nikdo nevytrval.
Olymp vyhlásí požadavek na řešitele tohoto projektu.

TODO: Olymp vyhlásí požadavek na člověka, který pořeší tiskárnu.

-----
12. AVC spolupráce s VŠE

Jura s Borlandem (AVC) se účastnili setkání s kolegy na VŠE, kteří fungují
podobně jako AVC na SH (ačkoliv jde pouze o dva lidi) a dohodli si spolupráci,
jejíž výstupem může být otevření nového předmětu o kompozici, stříhání a
postprocesingu obecně u digitálního záznamu. Tento kurz by probíhal na ČVUT,
VŠE a FAMU. Vznikl by společný videoarchív, kam by přispívaly všechna lokální
audiovizuální centra. Prý nám to sem přinese ženy.

-----
13. Palačinka chce zařídit díru.

-----
14. Ověřovatel zápisu

Blok 4 - Karel Landa

-----

--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a1f9d3be35bd3555fc36273ecb17605d

Tato verze souboru txt/20050216.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.