Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.02.2005

#0,1,0,1,0,1,1,2,1,1,3
Datum: 23.02.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Petr Koloros

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 -
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 -
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - Meško Dezider (Dizzi)
9 - zástupce Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Radim Fikáček (Fiki)
11 - Jan Kučera (Joe)

Osob s hlasovacím právem:

Hosté:
Marek Šimon (Pletiplot) - host nebo něco
Alexander Leonov (Netopier) - technický šéf
Pavel Mlýnek - zástupce bloku 8 v SSS
Jiří Ryszawý (Jura) - od pondělka vedoucí AVC
Tomáš Metelka (Metalíza) - vrchní byrokrat SH

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:

1. Spolupráce s nadací Motýlek
2. Přebytečné kabely na bloku 9
3. Nové stanovy klubu Silicon Hill
4. Projekt Projekt
5. Odpuštění
6. Odpuštění členu SSS
7. Struktura a správa projektů
8. Různé
9. Cache
10. NATy
11. Ověřovatel zápisu


-----
1. Spolupráce s nadací Motýlek

Přišla Pavla z centra nadace Motýlek prezentovat nápad na spolupráci s klubem Silicon Hill.
Zodpovědná osoba by přivedla na Strahov skupinu děti, které bychom pustili do počítačové
studovny klubu SH. U počítačů by o ně měli pečovat dobrovolníci z klubu a ukázali jim
některé hry a nechali je zahrát podle libosti co je bude bavit.

Nejedná se o postižené děti, ale o děti ze sociálně slabých rodin. Předpokládá se účast
maximálně 15 dětí. Věkový rozptyl bude zhruba od 8 do 14 let.

Pavla navrhuje termín v týdnu od 14.3 do 18.3. mezi 15h do 18h.
Kontakt na organizátorku akce je paulka@email.cz.

TODO: Někdo s ní domluví přesný termín a seznam vhodných her.

-----
2. Přebytečné kabely na bloku 9

Na bloku 9 jsou přebytečné kabely z rekonstrukce na strukturovanou kabeláž. Kdo bude mít
zájem může si napsat žádost na admin9@sh.cvut.cz

-----
3. Nové stanovy klubu Silicon hill

Ve 20:20 dorazila vývojová verze číslo 4 a byla předvedena na admins.
Jalová diskuze proběhla o některých sporných bodech - například vztah členství v klubu
k možnosti volit představenstvo.

Po debatě se představenstvo shodlo na formulaci ohledně hlasování:

6. Aby usnesení bylo platné, musí pro něj hlasovat prostá většina
přítomných členů představenstva SH a hlasů pro je alespoň 1/4 všech
členů představenstva SH. Prostou většinou se rozumí převaha hlasů
"pro" nad "proti".

Dohodnutá formulace ohledně hlasování o variantách:

7. V případě, že představenstvo SH rozhoduje o výběru jedné z více
variant usnesení, hlasuje o každé variantě samostatně. Platná je
varianta, která má největší kladný rozdíl počtu hlasů pro a hlasů
proti a hlasů pro je alespoň 1/4 všech členů představenstva SH.


Opravenou verzi pošle Olymp do konference prenet2004 a další pracovní schůzka bude v pondělí.

-----
4. Projekt Projekt

Dizzi navrhuje motivaci nových členů jistou formou soutěže od nejlepší nápad nového projektu.

TODO: PR vyvěsí plakáty po SH o tom, jak lze prací na projektech získat odpuštění příspěvku.

-----
5. Odpuštění

Seznam osob určených k odpuštění členských příspěvků je dostupný na adrese, kterou posílal
Olymp2 do konference admins. Do příště je třeba doplnit osoby, které tam nejsou a také důvod proč
by jim mělo byt odpuštěno.

TODO: Dodat chybějící lidi k odpuštění a doplnit ke všem důvody.

-----
6. Odpuštění členům SSS

Bodlin dodá seznam osob z řad SSS navržených k odpuštění s odůvodněním.

TODO: Informovat o tom Bodlina. Naštěstí Bodlin čte admins :-)

-----
7. Struktura a správa projektů

SiLK navrhl přepracovat strukturu zadávací, průběžné a výstupní dokumentace projektů.
Na toto chce svolat pracovní schůzku, která vytvoří nová pravidla pro vedení a dokumentaci
projektu. V konferenci admins se domluví termín schůzky pracovního týmu.

-----
8. Různé

Pití do klubovny - najít řešení financování společných nápojů v klubovně.
Šón by měl vymyslet nějaký návrh a pokud možno poslat do admins a nechat schválit.

-----
9. Cache

V cache pravděpodobně odešly paměti. Pokud se to prokáže, koupí se nové z provozní rezervy.
Pokud bude problém s deskou, tak se věc probere na novém zasedání admins.

-----
10. NATy

Metoda detekce NATu není asi moc spolehlivá a prověřování podezření na NAT je na každém
adminovi bloku, jak se mu bude chtít.

-----
11. Ověřovatel zápisu

Blok 5 - Pavla Tryhubová

-----

--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 7b44a00e0dc101958db37f0454d8b3c5

Tato verze souboru txt/20050223.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.