Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.03.2005

#1,1,1,3,3,0,3,2,1,1,3
Datum: 02.03.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Martin Cajthaml
4 - Karel Landa
5 - Pavla Tryhubová, zástupce Alexander Leonov
6 - Ladislav Dokulil, zástupce Radovan Igliar
7 - zástupce Ivar Beliš
8 -
9 - zástupce Petr Koloros, zástupce Jaroslav Haken
10 - Radim Fikáček, zástupce Rudolf Marek
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí
Jakub Suchý (MeBa) - host, správce cache
Ondřej Bezucha (Andrew)
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Tomáš Metelka (Metalíza) - vrchní byrokrat SH
Pavel Mlýnek - zástupce bloku 8 v SSS
Libor Seidl - předseda SSS
Pavel Procházka - rozpočtář
Jiří Ryzsawý (Jura) - budoucí šéf AVC
Tomáš Valenta - PR


Zapisovatel:
Vít Kuchař

Obsah jednání:
0. Spolupráce s neziskovou organizací ORT pro vzdělávání
1. Status absolvent
2. Odpuštění příspěvků na 1. pololetí 2005
3. Schválení VIP
4. Stanovy nSU
5. Stanovy nSH
6. Funkce provozního SH
7. Zrušení povinnosti používat Cache
8. Výstavba hřišť
9. Ověřovatel zápisu

-----
0. Spolupráce s neziskovou organizací ORT pro vzdělávání

Zástupce organizace lehce nastínil co a kdo tato nezisková je.
Prodepsali s HP tzv. MEAP - Micro Enterprise Acceleration Program: poskytuje vyrobní prostředky pro urychlení a rozvoj podnikaní
mladých lidí. Dnes nápad spočívá - zde máte výrobní prostředí a jeďte. Je to free of charge.
Z přednasky vychází, že to trvá cca jeden rok. Je to filantropismus. Je to spolupráce HP s ORT.
Je to první rok co se to zkouší dělat tímto způsobem.

Dohled nad projekty: Supervisor, ktery dohlíží na centrum, kdo to je je věc dohody.

Je to klasický inkubator. To by se rektorovi mohlo libit.

Proč interaguje s klubem? Potřebuje zpětnou vazbu.

Další kontakt s organizací ORT domluví a provede Zbyněk Čech.


-----
1. Status absolvent

O tom, že absolventi nebudou na jeden rok, ale na tu dobu co budou mít podepsáno a to je deset let od podepsání...
Ovšem Andrew měl jiný názor - že to není dobrý nápad. Protože status absolvent ma i shell. A to není na deset let potřeba.
Mělo by to zůstat tak jak to je teď. Absolvent je jeden rok a pak přejde do stavu blokován.
Další věc je že do statusu zrušen by mohl přejít po 4 obdobích.

TO-DO: Upgrade skripty na konta na blokové servery, všichni správci. Andrew napíše správcům serverů.
TO-DO: Andrew dodělá formulář na počet let pro absolventa.

----
2. Odpuštění příspěvků na 1. pololetí 2005

Seznam lidí byl poslán do Admins. Kompletní seznam bude zveřejněn.
Sporní:
--Jakub Scholz UiD 7068 - to se nelíbí MeBovi a Palačince. Duvod je ten, že se to týká supportu a nikde nic...
--Tatínek - nevíme co udělal
--Marek Němec - nevíme co udělal

USNESENÍ
Číslo: 04097
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení odpuštění příspěvků na 1. pololetí 2005 kromě sporných
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno


USNESENÍ
Číslo: 04098
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení odpuštění příspěvků na 1. pololetí 2005 - sporných
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

-----
3. Schválení VIP

Kandidáti:

Stanislav Šmejkal
Michal Medvecký
Tomáš Borland Valenta

USNESENÍ
Číslo: 04099
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení VIP pro výše uvedené kandidáty
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

TO-DO Olymp zapíše do duspsu

-----
4. Stanovy nSU

Zítra se asi schválí na grémniu SU. Současná verze je RC 5.

-----
5. Stanovy nSH

Na webu, verze rc3, neni definitivní. Na příštím zasedání je budeme pravděpodobně schvalovat.

-----
6. Funkce provozního SH

O co jde? Člověk, který odpovídá za vyloženě servisní věci. Například evidence majetku, nářadí,
úpravy ve studovnách, měl by na starosti klubovnu. Měl by na starosti něco jako dohled nad projekty,
dohled nad hříšníky a jejich distribuci. Funkce bude nějakým způsobem placená. A kolik to bude stat?...

-----
7. Zrušení povinnosti používat Cache

Dejme pozor na na DDOS útoky když cache nebude...

::Palačinka odcházi, hlasuje Netopier

Do spuštění OZU zavedeme testovací provoz bez povinnosti používat cache

:: odchází Ruik

USNESENÍ
Číslo: 04100
Typ: Administrativa
Obsah: Zrušení povinnosti používat Cache - testovací provoz
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
8. Výstavba hřišť

Podle současného plánu to vypadá velmi neefektivně.
Poslední šance s tím cokoliv udělat je do pátku. Je to skutečně děs a hrůza.

-----
9. Ověřovatel zápisu

Blok 6 - Ladislav Dokulil

-----


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 6780cbd95c7e41718e6391fa517ec6f9

Tato verze souboru txt/20050302.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.