Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.03.2005

#1,1,1,3,3,0,3,2,1,1,3
Datum: 09.03.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Martin Cajthaml, zástupce Tomáš Horyl
4 - Karel Landa
5 - Pavla Tryhubová
6 - Ladislav Dokulil, zástupce Radovan Igliar
7 -
8 - Dezider Meško
9 - zástupce Petr Koloros, zástupce Martin Koloros
10 - zástupce Miroslav šindelář
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Zapisovatel:
Vít Kuchař

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - host, správce cache
Pavel Procházka - rozpočtář
Jiří Ryzsawý (Jura) - budoucí šéf AVC
Radek Novotný (Rak) - AVC
Tomáš Valenta - PR
Michal Medvecký - SR
Tomáš Metelka (Metalíza) - byrokrat
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí


Obsah jednání:
0. Zápisy z minulých zasedání admins
1. Rozpočet klubu SH na první pololetí roku 2005
2. Stanovy nSH
3. NATy
4. Odpuštění zbylým jedincům
5. Schválení postupu při čerpání financí schválených v rozpočtu
6. Logo nSU
7. Čerpání fondu projektu SH
8. Různé
9. Ověřovatel zápisu

-----
0. Zápisy z minulých zasedání admins

Odsouvá se na příští admins.

-----
1. Rozpočet klubu SH na první pololetí roku 2005

Současná verze téměř bez připomínek. Rozpočet byl diskutován a promítán projektorem na plátno.

USNESENÍ
Číslo: 04101
Typ: Administrativa
Obsah: Rozpočet klubu SH na první pololetí roku 2005 ( verze 2005-1-RC5B)
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno


----
2. Stanovy nSH (RC6B)

Stanovy v této verzi jsou na webu již od pondělí.
SSS je už schválila.
Dnes je schválíme my, a pokud projdou prvním zasedáním studentského parlamentu tak jsou v "právní moci"

USNESENÍ
Číslo: 04102
Typ: Administrativa
Obsah: RC6B Stanovy nSH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

Volby do představenstva nového kolejního klubu budou vyhlášeny v dubnu 2005

USNESENÍ
Číslo: 04103
Typ: Administrativa
Obsah: Do jmenování nového představenstva SH musí být všechny interní předpisy schváleny jak současným představenstvem SH tak zástupci SSS

Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

-----
3. NATy

Jeden admin4 se rozhodl důsledně prověřit výstup z NatDetu - našel skutečné hříšníky.
Uvažujeme, že je odpojíme na jeden semestr. Je to totiž porušení hodně předpisů.

TO-DO: Šón připraví "sazebník" trestů.

-----
4. Odpuštění zbylým jedincům

Olymp2 poslal zbylým jedincům mail a reagoval jenom Šalis vysvětlujícím mailem, protože se nemohl dostavit.
Při čtení toho mailu se představenstvo vesele bavilo. ("Já adresu té vaší konference neznám...:-")


USNESENÍ
Číslo: 04104
Typ: Administrativa
Obsah: Odpuštění příspěvku pro Radka Šalomona
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 5, Proti:1 , Zdrželo:5
Výsledek: Neschváleno

Ostatní se pořeší příště.

-----
5. Schválení postupu při čerpání financí schválených v rozpočtu

Viz admins. Souhlasíme s tím, je to dobrý nápad.


-----
6. Logo nSU

Bylo vybráno nové logo nSU a vyhrálo to spodní v negativní formě.
(ubuntulinux.org) :-)

-----
7. Čerpání fondu projektu SH

Byla ustanovena komise, která zhodnotí finanční požadavky a vypracuje doporučení pro rozdělení financí z fondu projektů na jednotlivé projekty.
Komisi povede Zbyněk Čech. Dále v komisi by mohli být dva členové SSS a dva další důležití členové klubu SH. Neměli by tam být lidé,
kteří jakýkoliv projekt navrhovali. Komise: Olymp, Alladdin, dobrovolník z newsů a dva zástupci z SSS.

-----
8. Různé

Příští týden ve středu příjde Pavla a přivede X dětí a budou pařit vedle gamesy. Je potřeba, aby se o ně asi Y lidí staralo.
HP-ORT - začít propagovat přes Miška na rektorátě.

-----
9. Ověřovatel zápisu

Blok 8 - Dezider Meško

-----


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a9d1b553b146f4551d8b55fd241f0511

Tato verze souboru txt/20050309.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.