Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.03.2005

#3,3,1,2,3,1,1,2,2,1,3
Datum: 16.03.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: Jan Fleišmann

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař, zástupce Ivan Janotka
3 - Martin Cajthaml, zástupce Tomáš Horyl
4 - Karel Landa
5 - zástupce Alexander Leonov
6 - Ladislav Dokulil, zástupce Radovan Igliar
7 - Stanislav brand
8 - Dezider Meško
9 - zástupce Petr Koloros, zástupce Martin Koloros
10 - zástupce Miroslav šindelář
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Zapisovatel:
Vít Kuchař

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - host, správce cache
Pavel Procházka - rozpočtář
Jiří Ryzsawý (Jura) - budoucí šéf AVC
Tomáš Valenta - PR
Michal Medvecký - SR
Tomáš Metelka (Metalíza) - byrokrat
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Marek Veltin - host


Obsah jednání:
0. Fond projektů, závěry komise
1. Požadavek projektu SUT na koupi HW
2. Info kolem kolejního klubu
3. Propagace kolejního klubu
4. Akce Zmrzlík v menze
5. Prohřešky a tresty
6. Schválení zápisů admins
7. Zprávy podávané komisemi
8. Nový správce nightmare
9. Přechodná povolení
10. Akce Kaskadér
11. Nákup nutného HW pro servery
12. Systém čerpání financí
13. Borlandův bod
14. Schválení zápisů z minulých admins
15. Ověřovatel zápisu

-----
0. Fond projektů, závěry komise

Výsledek jednání komise je, že rozdělila cca 180.000 z 250.000 v rozpočtu. Suma všech finančních požadavků na projektu byla 564 tisíc.
Pokud dnes doporučení komise schválí představenstvo, můžou projekty přidělené finance hned čerpat.
Dále se jednalo o rezervu ve fondů projektů: MeBa si myslí že nechávat rezervu na podporu nových projektů je hloupost.

USNESENÍ
Číslo: 04105
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení rozdelení financí z rozpoctu projektu dle doporucení komise
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti:2 , Zdrželo:3
Výsledek: Schváleno


-----
1. Požadavek projektu SUT na koupi HW

Zástupce projektu vysvětlil, proč je potřeba server za cca 25.000 Kč.
- instalace Xek, náročné kompilace knihoven, jader... Další důvod je možná spolupráce s různým výrobci distribucí linuxu.
Primární cíl projektu je zpřístupnit unixové technologie, ne přednášky o linuxu. Uživatelé si mají přijít vyzkoušet unixové technologie...

Projekt má nějaké výsledky, proto navrhuje Olymp2 hlasování o přidělení požadovaných peněz.

::Přišel Von Schau: Počet osob s hlasovacím právem 12

USNESENÍ
Číslo: 04106
Typ: Administrativa
Obsah: 25 tisíc pro projekt SUT na nový server
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0 , Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno


----
2. Info kolem kolejního klubu

V pondělí byl vypracován volební řád. Do 1.4 je potřeba ho schválit a následně vyhlásit nové volby. Proto si jej musí představenstvo prostudovat.

-----
3. Propagace kolejního klubu

Je potřeba vznik kolejního klubu sdělit členstvu.
Použijeme maily, letáky, a informační schůzky na všech blocích.
Je to velmi aktuální záležitost. Je třeba ji spáchat do 1.4.2005
Je potřeba nějaký realizační tým. Měl by vzniknout do konce týdne.

-----
4. Akce Zmrzlík v menze

V pondělí byla schůze s novým ředitelem SŮZu. Pan Zmrzlík vystoupí 6.4.2005 v Menze.
Hlavní organizátor je Czenda.

-----
5. Prohřešky a tresty

Šónův předpis je metodický návod a sazebník trestů. Měli bychom tento návod schválit.

TO-DO: Opřipomínkovat a příští týden je schválíme.


-----
6. Schválení zápisů admins

Zápisy jsou k dispozici na webu. Opřipomínkovat.
Ověřovatel zápisu: Petr Koloros

-----
7. Zprávy podávané komisemi

Bod se ruší.

-----
8. Nový správce nightmare

Je jím Jaroslav Bolek UiD 4441.

-----
9. Přechodná povolení

Nejvíce povoluje Dizzi. Představenstvo radí nepovolovat přechodně uživatele jen tak pro nic za nic.

-----
10. Akce Kaskadér

Plán je vybudovat zde nekuřáckou hospodu.
Dnes je po schůzi admins schůzka právě o tomto tématu.

-----
11. Nákup nutného HW pro servery

disk do cache2 do mirroru
NIC 1GBit do share
256 MB RAM DIMM pro chat.sh.cvut.cz

Bude uhrazeno z rozpočtu serverů.

-----
12. Systém čerpání financí

WWW stránka a formuláře a mail finance@sh.cvut.cz jsou k dispozici.

-----
13. Borlandův bod

Sergio je prezident Linux user groups ve Španělsku. Je to osobnost.
Dále byla představena nová členka PR týmu Gabča (draob).

-----
14. Schválení zápisů z minulých admins

USNESENÍ
Číslo: 04107
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisů z minulých admins
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0 , Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

-----
15. Ověřovatel zápisu

Blok 9 - Petr Koloros
--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: f06194f4508355d3a73454726c8f1e21

Tato verze souboru txt/20050316.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.