Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.03.2005

#2,3,1,3,2,0,1,3,1,1,3
Datum: 23.03.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
Místopředseda: Jan Fleišmann (Šón)

Zástupci bloků:
2 - zástupce Ivan Janotka (Pivko)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau), zástupce Tomáš Horyl (Yurx)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Alexander Leonov (Netopier)
6 - zástupce Radovan Igliar (Proteo)
7 -
8 - Dezider Meško (Dizzi)
9 - Dušan Havlik, zástupci Petr Koloros (SiLK), Martin Koloros (Warlord)
10 - Radim Fikáček (Fikus)
11 - Josef Kučera (Joe)

Osob s hlasovacím právem: 11

Zapisovatel:
Jan Fleišmann

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - správce cache, service
Pavel Procházka - rozpočtář
Jiří Ryszawy (Jura) - AVC
Tomáš Metelka (Metalíza) - byrokrat
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí
Jakub Trávník (Jtra) - Cryptfest 2005

Obsah jednání:

1. Odpuštění členského příspěvku
2. Akce "Zmrzlík v menze"
3. Prohřešky a tresty
4. Volební řád
5. Závěry komise pro projekty
6. Ruzné
--------------------------------------------------------------------------------

1) Odpuštění členského příspěvku

SiLK požádal o zpětné odpuštění pro Lucii Hromkovou. Důvod: Odvedla kvalitní
práci na IF05.

USNESENÍ
Číslo: 04108
Typ: Administrativa
Obsah: Odpuštění členského příspěvku Lucii Hromkove UID 5915
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

TODO: Vrátit příspěvek (Šmejkal a OSN), odpustit v DUSPSu (SiLK nebo OSN).

-----
2) Akce "Zmrzlík v menze"

K této akci proběhne zvlaštní schůzka v úterý 29.3.2005. Akci za klubu koordinuje
Czenda a Charlie.

:: přišel zástupce B3 Tomáš Horyl

-----
3) Prohřešky a tresty

Předkladatel bodu prodloužil termín pro připomínkování do 25.3.2005 20:00.
Protože 1.!! přípomínka k poslední verzi dorazila 45 min před zasedáním, ačkoli
na připomínkování byl celý týden. Všechny připomínky doručené po termínu budou
ignorovány.

-----
4) Volební řád

Připomínky k volebnímu řádu lze zaslat nejpozději do půlnoci dne 25.3.2005.
Na příštím zasedání dne 30.3. budeme o řádu hlasovat.

Představenstvo se dohodlo na následujícím:
Připomínky k dokumentům projednávaným (určeným ke schválení) na zasedání musí být,
není-li určeno jinak, doručeny nejpozději 24h před zpříslušným zasedáním.

-----
5) Závěry komise pro projekty

Dušan Havlik upozornil na absenci písemného finálního dokumentu se závěry a
zdůvodněním komise. K tomu se vyjádřil předseda komise (Olymp) a podrobněji
závěry komise vysvětlil. V budoucnu je třeba v podobných případech výstupy
rozumně písemně zformulovat a zdůvodnit.

-----
6) Ruzné

Dizzi - news skupina pro cizince
Skupina existuje, je "živá". Dizzi navrhuje tam v EN psát podstaté informace
o síti a dění v klubu. Někteří přítomní s tím nesouhlasí a namítají, že stážisty
dění v klubu nezajímá a pokud ano, tak není problém informace získat. Dále Šón
je zásadně proti tam psát informace týkající se sítě. Proto je zde skupina
info.sh-net, není problém tam začít psát informace i v angličtině.
Závěr? ...uvidíme příště

info o CF05 by Jtra
Akce byla úspěšná, finance na ní vyčleněné z rozpočtu nebyly využity (budou
vráceny do rozpočtu - cca 3500,-) a co je ještě lepší zkončila s hospodářský
výsledkem 2177,- Kč.

-----
Ověřovatel zápisu
Blok 10 - Radim Fikáček

--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 0afdea981ccf3e3c71db58c31f56168c

Tato verze souboru txt/20050323.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.