Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.03.2005

#1,2,1,1,3,2,2,3,3,1,3
Datum: 30.03.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech (Olymp)

Místopředseda: Jan Fleišmann (Šón)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - zástupce Tomáš Horyl (Yurx)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Ladislav Dokulil (Aladin), zástupce Radovan Igliar (Proteo)
7 - zástupce Ivar Beliš
8 - zástupce Martin Kytka (Cyrus)
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros (SiLK)
10 - Radim Fikáček (Fikus), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Josef Kučera (Joe)

Osob s hlasovacím právem: 11

Zapisovatel:
Vít Kuchař

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - správce cache, service
Jiří Ryszawy (Jura) - AVC
Tomáš Metelka (Metalíza) - byrokrat
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí
Ondřej Bezucha (Andrew)
Michal Medvecký (misk0)
Tomáš Valenta (Borland)

Obsah jednání:

1. Logo nSH
2. Stanovy nSH
3. Volební řád SH
4. Schválení minulých zápisů
5. Prohřešky a tresty
6. Propagace nového kolejního klubu
7. Podpora síťových aktivit - budoucí koncepce rozvoje klubu.
8. Různé
--------------------------------------------------------------------------------

-----
1) Logo nSH

Mělo by to být to samé logo jako logo SH, jen bez textu pod červenou čarou.

USNESENÍ
Číslo: 04109
Typ: Administrativa
Obsah: Nové logo klubu SH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

::Přišel Charlie. Osob s hlasovacím právem 11

-----
2) Stanovy nSH

Studentský parlament bude funguvat nejdříve za dva až tři měsíce. Došlo k úpravě
stanov a to sice tak že stanovy musí schválit admins a sss a grémium SU. Další
změny byly jen změny kosmetické. Je třeba o schválení rozhodnout dnes aby zítra
mohlo grémium SU také schválit.

USNESENÍ
Číslo: 04110
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení stanov nSH Final-2-RC3
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

-----
3) Volební řád SH

Upravuje systém voleb do představenstva klubu. Je třeba ho dnes schválit. Zítra
jej schválí grémium SU. Následně Olymp2 s Bodlinem volby vyhlásí. Verze je
RC5 (29.3.2005- 1:55). SSS je schválila včera.

USNESENÍ
Číslo: 04111
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení Volebního řádu RC5
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

Je třeba ustanovit do vyhlášení voleb volební komisi. Dobrovolnou. Dušan Havlík
navrhuje vrátné na bloku. Obecně se však jeho nápad nelíbí.

-----
4) Schválení minulých zápisů

USNESENÍ
Číslo: 04112
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu ze schůze admins z 16.3.2005
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti:0 , Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

-----
5) Prohřešky a tresty

Šón odhalil zásadní nedostatky pravidel prohřešků, takže je třeba vygenerovat
nové. Během čtrnácti dnů se tak stane.

-----
6) Propagace nového kolejního klubu

Nastartujeme informačním mailem a masivní letákovou kampaní. Pak následuje akce
"Zmrzlík" v Menze. Dále budou informační schůzky. Proběhla obecná diskuse na
téma informačních schůzek. Je lepší schůzky udělat po jednotlivých blocích.

Je třeba informační leták, informace o čem se bude povídat na schůzce.-----
7) Podpora síťových aktivit - budoucí koncepce rozvoje klubu.

Olymp2 se vyjádřil jasně: síťové aktivity vedení podporuje ale nebude je
vyvíjet. Andrew nastínil že Olymp2 se věnuje více věcem ostatním než síťovým.
Standa však na druhou stranu naznačil, že Olymp2 maká jako ďas, pane profesore.
Olymp2 podotkl, že nejsou lidi na řešení projektů, problémů.

Koncepce je dokončení rekonstrukce sítě a dále rekonstrukce serverů a dál rozvoj
kolejního klubu.

-----
8) Různé

Na bloku 8 není nikdo schopen vyvrtat díru. Olymp2 minulý týden obhlížel situaci
a zjistil, že přes vlákno které je tam natažené navíc se to dá teoreticky bez
vrtání připojit. Olymp2 se to pokusí do dvou dnů zařídit.

Ruik se v konferenci servery ptal na image disku ze studoven a prý mu nikdo
neodpověděl, tak interpeloval na účastníky.

Ruik si chce koupit starou Strahovskou krabičku (Edimax Hub 10Mbit Half Duplex).
Bude mu zapůjčen k dlouhodobému užívání.

-----
Ověřovatel zápisu
Blok 11 - Josef Kučera


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 18a265bd8aba23c623bc2a5303393558

Tato verze souboru txt/20050330.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.