Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.04.2005

#1,0,1,0,2,2,0,0,0,1,3
Datum: 06.04.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech (Olymp)

Místopředseda: Jan Fleiąmann (©ón)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 -
6 - zástupce Radovan Igliar (Proteo)
7 - zástupce Ivar Belią
8 -
9 -
10 -
11 - Josef Kučera (Joe)

Osob s hlasovacím právem: 6

Zapisovatel:
Vít Kuchař

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - správce cache, service
Tomáą Metelka (Metalíza) - byrokrat
Stanislav ©mejkal - prezident SU

Obsah jednání:
1. Schválení volební komise - jmenování
2. Čerpání financí z fondu provozních rezerv

-----
1. Schválení volební komise - jmenování

Sloľení

Olymp2, Bodlin, ©ón, Proteo, Metalíza, Pavel Beran

USNESENÍ
Číslo: 04113
Typ: Administrativa
Obsah: Jmenování volební komise
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 5, Proti:0 , Zdrľelo:1
Výsledek: Schváleno


-----
2. Čerpání financí z fondu provozních rezerv.

Je to na vyhořelý disk ze serveru cache.


USNESENÍ
Číslo: 04114
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup HW do cache za 10.000,- Kč
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti:0 , Zdrľelo:0
Výsledek: Schváleno

-----
Ověřovatel zápisu.

Blok 2 - Vít Kuchař


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zápisu je: 32b0bd80439ad569f89c198caa51b2bc

Tato verze souboru txt/20050406.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.