Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.04.2005


Datum: 13.04.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech (Olymp)

Místopředseda: Jan Fleišmann (Šón)

Zástupci bloků:
2 - zástupce Ivan Janotka (Pivko)
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Alexander Leonov (Netopier)
6 - Ladislav Dokulil, zástupce Radovan Igliar (Proteo)
7 - Stanislav Brand
8 -
9 - zástupce Petr Koloros (SiLK)
10 -
11 -

Osob s hlasovacím právem: 7

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Hosté:
Zdeněk Horák (Czenda) - tiskový mluvčí
Pavel Procházka - rozpočtář
Stanislav Šmejkal - prezident SU

Obsah jednání:

1. TVgrab
2. Navýšení financí pro cache
3. ISC a IAESTE
4. Volby
5. Různé
01. SiLK a IF
02. Miško a cisco
--------------------------------------------------------------------------------

-----
1) TVgrab

Netopier chce začlenit tvgrab do služeb klubu. Zatím běžel na stud4 - studovna
je přetížena (Charlie). Pokud ma dále fungovat, je potřeba extra stroj. Dále je
potřeba nový řešitel. Bylo by vhodné ho co nejdříve zprovoznit (nepřežil výpadek
proudu), tzn. umístit min. řídící soft na jiný stroj, idealně i s dat uložištěm
(asi www). Jako datové úložište nabídli své stroje Olymp a Šón.

Cílový stav: tvgrab službou, graby z dig. signálu, dedicate stroj
TODO: pořeší Netopier

-----
2) Navýšení financí pro cache
Je potřeba navýšit schválené finance na cache o 7k (Netopier to blbě spočítal).

USNESENÍ
Číslo: 04115
Typ: Administrativa
Obsah: Navýšení financí pro cache
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

-----
3) ISC a IAESTE

info by Olymp
Výše zmíněné organizace odmítají dodržet dříve dohodnuté rozdělení hlasů v nSU
(mají mít podle dohodnutých pravidel 1 hlas, pořád to nemůžou pochopit a chtějí
více).

-----
4) Volby

Je potřeba dotáhnout informační schůzky na blocích, jsou letáky, pozvánky,
podklady budou adminům rozeslány. Každý blok bude ospamován informačním emailem
upraveným pro potřeby bloku. Připomínky k návrhu do 14.4. 21:00. Rozeslat email
i v EN? Ano, ale jen informace, že tu probíhají změny bez podrobností a volbách
(ty podle většiny přítomných nejsou relevantní vzhledem k cílové skupině).

:: Palačinka odchází

-----
5) Různé

01. SiLK a IF
Možná polupráce s fou Liberix (www.liberix.cz) na financování IF05.

02. Miško a cisco
Získali jsme ocenění "Aktivita roku". Je to pěkný a co dál? rozšířit?
V případě rozšíření vyvstavají otázky: kdo naši CNA bude zastřešovat, stane CNA
placeným kurzem (max 2300,- na člena SU), rozšířit i na jiné koleje, kdo
a za kolik nám vyškolí nové instruktory???
Je zde možnost během letních prazdnin uspořádat intezivní kurzy.

Téma CNA by si zasloužilo samostatnou studii. Zamyslíme se a v brzké době
rozhodneme kam chceme CNA směrovat.

HOT

S. Šmejkalovi a i jiným se podařilo během zasedání bez problémů připojit do wifi
a vesele surfovat. Toto jim bylo umožněno majitelem IP 147.32.117.148, který za
to byl okamžitě do konce semestru odpojen od sítě SH pro porušení pravidel
užívání sitě. Po zasedaní za ním dorazí členové představenstva a sdělí mu tuto
radostnou zprávu.

------
Ověřovatel zápisu
Blok 2 - Ivan Janotka


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 911aca907cc2df22b197efe8c7caeff8

Tato verze souboru txt/20050413.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.