Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.05.2005


Datum: 18.05.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Jitka Duháčková (Duha)
Alexander Leonov (Netopier)
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
finanční manažer: Pavel Procházka (Roo)
technický manažer: Tomáš Horyl (Yurx)
vnější styky: Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura)
Marek Šimon (Pletiplot)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 - Tomáš Ječný (Isaac)
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík, zástupci Martin Koloros (Warlord) a Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Lukáš Tomášek
11 -

Osob s hlasovacím právem: 13

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - servery
Stanislav Šmejkal - VIP
Tomáš Metelka (Metalíza) - byrokrat
Michaela Lejsková (Mad) - prezidentka SU
Václav Vrba (HighGem) - viceprezident SU
Petr Koloros (SiLK)
Petra Bendova (Žirafka) - účetní SH
Josef Kučera (Joe)

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:

1. Jmenování centrály
2. Další směrování klubu - cíle klubu do října 2005
3. Rozpočet SH - první přibližný nástin
4. Schválení změny v rozpočtu 1/2 2005
- zařazení výdajů na posilovnu na bloku 2 do rozpočtu
5. Udělení VIP statusu pro Petra Kolorose (SiLK)
6. 4Korunový fond a jeho čerpání
7. Přímí přenos zasedání
8. Různé - Univerziáda a kolejné
volitelné - prohlídka centrální serverovny a posilovny na bloku 2
--------------------------------------------------------------------------------

Přesunut začátek zasedání představenstva na 20:00 - trvale.

-----
1) Jmenování centrály

místopředseda: Jitka Duháčková (Duha)
Alexander Leonov (Netopier)
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
finanční manažer: Pavel Procházka (Roo)
technický manažer: Tomáš Horyl (Yurx)
vnější styky - neČVUTí studentské organizace: Radek Šalomon (Šalis)
PR: Zdeněk Horák (czenda)
"bez portfeje": Martin Koloros (Warlord)
zlý muž: Jan Fleišmann (Šón)

-----
2) Další směrování klubu - cíle klubu do října 2005

Zvýšení informovanosti příručkou "Průvodce po SH"
Společenské akce - na neformalní úrovni je budem lákat a "ukecávat"

Oficiální záměr klubu
Priority:
Ustálení struktury klubu - jednoznačne vydefinované fce a kompetence
Zprovoznění vnitřních informačních toků a jejich využívání (wiki, konfery....)
Příprava propagační akce na září/říjen

-----
3) Rozpočet SH - první přibližný nástin

veškeré částky jsou jen hrubé odhady
příjmy 2.4 M

odvody centrále 250 K
cisco 2950 bl 3,8, sutéreny 22 K * ( 18 * 2 + 10 ) = 992 K
servery 400 K
vybavení do CNA 300 K - 600 K
provoz (nájmy klubovna+AVC) 90 K
fondy zástupců bloku 100 K
fond předsedy 50 K
fond propagace 20 K
projekt AVC 300 K
další projekty 100 K
-------------------------------------
2 602 K - 2 902 K

S. Šmejkal objasňuje současný ekonom. model chování SH, který není z čistě
ekonom. hlediska výhodný.
Probíhá rozsáhlá diskuze o dělení financí, což v podstatě je diskuze kolik do
sítě a kolik do ostatních aktivit, které nejsou samoživné, ale my bychom je
měli podporovat z titulu klubu.

Je třeba jasně vydefinovat požadavky -> kolik bude potřeba na provoz, síť a
velké projekty (CNA, klubovna, AVC).
Síťová skupinka dodá kalkulace na několik semestrů dopředu. Stejně by měli
učinit i ostatni výše zmínění.

::přišel: D. Havlík, hlasovací právo má stále Warlord

TODO - dodat do 31.5.2005

-----
4) Schválení změny v rozpočtu 1/2 2005
- zařazení výdajů na posilovnu na bloku 2 do rozpočtu

Byla zbudována posilovna se kterou nebylo počítáno v současném rozpočtu
a vznikly požadavky na 190K (kamerový systém a systém vstupu + drobnosti
v puvodním projektu nezohledněné). Systém vstupu najde využití v budoucím
rozvoji klubu a sjednocování systému vstupu do zájmových místností.
V budoucnu bude posilovna plně finančně samostatná, nebudou žádné náklady
na provoz, protože si na sebe vydělá. Vstup bude placený.
Vložené finance budou mít návratnost cca 2 roky.

USNESENÍ
Číslo: 04118
Typ: Administrativa
Obsah: 190K pro posilovnu na bl 2
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

Různé - Univerziáda a kolejné
Byli představeni prezident SU (M. Lejsková) a viceprezident (V. Vrba).
Dále bylo vyjádřeno poděkování bývalému prezidentu S.Šmejkalovi.

Informace k univerziádě, náklady jsou v současné době 20 mil. NENÍ dotace z
ministerstva. Určitě to není cílová částka, protože nejsou zahrnutu náklady
spojené s ubytováním a stravováním hostů.
Rektor se ohání souhlasem studentů, který NIKDY od žádné stud. organizace
oficiálně nezískal (pokud nejaký souhlas získal, byl to souhlas pouze jedince).
Více o dalším vývoji napoví příští zasedání studentského parlamentu.

::Odchází: V.Vrba, M.Lejsková

-----
5) Udělení VIP statusu pro Petra Kolorose (SiLK)

USNESENÍ
Číslo: 04119
Typ: Administrativa
Obsah: VIP status pro Petra Kolorose
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
6) 4Korunový fond a jeho čerpání

Metodické pokyny pro čerpání financí ze 4Kč fondu zveřejní kolejní manažer a
lidé kolem něho. Zveřejněny budou ve wiki.

TODO: do 31.5.2005

-----
7) Přímý přenos zasedání

Bouřlivá diskuze k návrhu realizace přímích přenosů a eventuelně záznamů.
Jsou zde skalní zastánci (přiblížení se členům, pozvednutí urovně zasedání)
i skalní odpůrci (velké riziko zneužítí záznamu, ze zasedání se vytratí
bouřlivé a často velmi plodné diskuse - zbyde jen snůška nic neříkajících vět).

Ukončeno zasedání, zájemci se odchází věnovat bodu volitelné.

------
Ověřovatel zápisu
Blok 3 - Ondřej Sobotka


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: c8c4e5b9bcfbfe3b889ac3f13e1944de

Tato verze souboru txt/20050518.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.