Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.06.2005

Datum: 13.06.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda:
technický manažer: Tomáš Horyl (Yurx)
vnější styky: Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Zdeněk Horák (czenda)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura)
Marek Šimon (Petiplot)
Marek Němec

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 - Tomáš Ječný (Isaac)
8 - Pavel Mlýnek
9 - zástupce Martin Koloros (WarLord), Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Lukáš Tomášek (Lukisek)
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 13

Obsah jednání:

1. Zápisy ze zasedání
2. Posilovny na SH
3. Grilování v týdnu od 20.6.2005
4. Trička
5. Seznam zvýhodnění při přidělování kolejí
6. Různé
----

1) Zápisy ze zasedání

Kuchy se pokusí do příštího týdne dopracovat a předložit ke schválení staré
zápisy ze schůzí.
----

2) Posilovny na SH

Na bloku2 bude postavena místo blokové posilovny boulderova stěna za cca 150k
z prostředků rektorátu.

Abychom uchovali co nejdéle vybavení malých posiloven v pořádku,
rozhodli jsme se požádat rektorát o finance na zabezpečení prostor posiloven.

"Klub Studentské Unie Silicon Hill žádá Prof. Witzanyho rektora ČVUT aby v zájmu
ochrany nového vybavení posiloven, byly vstupní dveře zabezpečeny elektronickými
zámky na čipové karty ČVUT a prostory posiloven monitorovány kamerami. "

USNESENÍ
Číslo: 04120
Typ: Administrativa
Obsah: Žádost o finance na zabezpečení
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

Radek Šalomon byl pověřen předat usnesení vedení SU.

Pro provozování malých posiloven máme do budoucna 3 možnosti:
a) malé posilovny budou provozovány zdarma pouze s registraci učastníků
b) pro blokové posilovny bude stanoven jiný poplatek než pro velkou posilovnu
na bloku 2.
c) malé posilovny se stanou součástí systemu posilovny na bloku 2.
----

3) Grilování v týdnu od 20.6.2005
Měli bychom uspořádat před prázdninami ještě jednu společnou akci
a to sice grilování. Bude uspořádáno podle počasí.
----

4) Trička
Klub SH má vyrobena nová trička s logem.
Členové představenstva a centrály mají nárok na jeden kus zdarma,
ostatní si je můžou koupit za výrobní náklady 200,- Kč.
----

5) Seznam zvýhodnění při přidělování kolejí

Schválili jsme seznam lidí pro zvýhodnění při zářijovém přidělování
kolejí. Celkový počet lidí za něž bude klub žádat o zvýhodnění je 14.

USNESENÍ
Číslo: 04121
Typ: Administrativa
Obsah: Seznam zvýhodnění při přidělování kolejí
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno
----

6) Různé
a) Zapisovatel
Klub momentálně nemá fungujícího zapisovatele pro jednání představenstva.
Hledáme nového.

b) Nový ceník kolejného
Představenstvo klubu nemá výhrad proti ceníku kolejného
až Radka Šalomona, který je proti dotováni ostatních kolejí
kolejným ze Strahova.
----
Ověřovatel zápisu
Blok4 - Karel Landa (Charlie)--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: c0a9a44733fe325ac68b830336508825

Tato verze souboru txt/20050613.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.