Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.06.2005


Datum: 22.06.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Jitka Duháčková (Duha)
Alexander Leonov (Netopier)
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
technický manažer: Tomáš Horyl (Yurx)
vnější styky: Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura)
Marek Šimon (Pletiplot)
Marek Něměc

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy), Ivan Janotka (Pivko)
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 - Tomáš Ječný (Isaac)
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík, zástupce Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 15

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - servery
Filip Morávek - předseda klubu Čajovna
Zdeněk Horák (Czenda) - PR
Ondřej Bezucha (Andrew) - DUSPS, cisca, ...
Valéria Gregorová
David Kosina
Václav Haisman

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Osob s hlasovacím právem: 15


Obsah jednání:

1. Rozpočet
2. Posilovna B2
3. Vybavení blokových posiloven
4. Him x SÚZ, co mi s tim...
5. Zrušení vedeni@sh
6. Ocenění p. Hubky
7. SÚZ X zpřístupnění záznamů o výdajích na kartě studenta
-------------------------------------------------------------------------------------
1) Rozpočet
Rozpočet - byl schválen jednohlasně ve verzi "rozpocet_2005-2_rc3"
Projekty - schváleny finance dle tabulky v rozpočtu

Bohužel po zásahu neoprávněné osoby byl zničen záznam o hlasování.

-----
2) Posilovna B2

::přišel Pletiplot odešel Jura
::Osob s hlasovacím právem: 15

Registrační poplatek posilovny na období 1.7.-30.9.2005 je stanove na 100 Kč
pro studenty a zaměstnance SÚZ.

USNESENÍ
Číslo: 04122
Typ: Administrativa
Obsah: Registrační poplatek posilovny B2 na období 1.7.-30.9.2005
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 14, Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno


Členské příspěvky na posilovnu B2

1) Členský příspěvek na posilovnu B2 je 500,-Kc na období 6 měsíců.
Hlasování: Pro: 8, Proti:5, Zdrželo:2


2) Členský příspěvek na posilovnu B2 je 600,-Kc na období 6 měsíců.
Hlasování: Pro: 9, Proti:4 , Zdrželo:2


USNESENÍ
Číslo: 04123
Typ: Administrativa
Obsah: Členský příspěvek na posilovnu B2
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti:4 , Zdrželo:2
Výsledek: Schválen návrh číslo 2

-----
3) Vybavení blokových posiloven

K rukám pí Sutkové

Kolejní klub Silicon Hill požaduje změnu vybavení, kterým budou vybaveny malé
posilovny, dle požadavků zástupce bloku.

USNESENÍ
Číslo: 04124
Typ: Administrativa
Obsah: Vybavení blokových posiloven
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti:2 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
4) Him x SÚZ, co mi s tim...

Vznikla zde akce studentů na podporu zachování restaurace. SÚZ neprodloužil
současnému majiteli pronájem. V místě restaurace má být dle platného plánu,
zbudován B13.

Představenstvo se seznámilo se stavem věcí a nehodlá zasahovat do komerčních
záležitostí SÚZ, pokud nebudou negativně ovlivňovat kvalitu prostředí kolejí
Strahov.

-----
5) Zrušení vedeni@sh

Návrh byl striktně odmítnut a navrhovateli bylo vyčiněno.

-----
6) Ocenění p. Hubky

Kolejní klub Silicon Hill děkuje vedoucím areálu Strahov Stanislavu Hubkovi
za jeho přístup k problému rekonstukce na blocích 6 a 7.

USNESENÍ
Číslo: 04125
Typ: Administrativa
Obsah: Ocenění p. Hubky
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

TODO Šalis předá ocenění + flašku

-----
7) SÚZ X zpřístupnění záznamů o výdajích na kartě studenta

Po SÚZ chceme systém zveřejňování přehledů čerpání financí na kartě studenta
- bude řešit Olymp na schůzce s gastornomickým.

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 5 - Jaromír Kašpar


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: ebc70eb6fbe0f3e0c546055d5f48974d

Tato verze souboru txt/20050622.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.