Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.06.2005


Datum: 30.06.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
vnější styky: Radek Šalomon (Šalis)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Marek Šimon (Pletiplot)
Marek Něměc

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy), Ivan Janotka (Pivko)
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 -
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 - Tomáš Ječný (Isaac)
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík
10 -
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Valéria Gregorová
Václav Vrba - víceprezident SU

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:

1. Posilky na SH
2. Členské příspěvky
3. Aktivity klubu přes prázdniny
--------------------------------------------------------------------------------

------
1) Posilky na SH

a) Zařazení boulderky do systému malých posiloven.

USNESENÍ
Číslo: 04126
Typ: Administrativa
Obsah: Zařazení boulderky do systému malých posiloven
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:7 , Proti:2 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

b) Určení výše příspěvku do systému malých posiloven.
b1) 0,-
Hlasování: Pro:4 , Proti:0 , Zdrželo:6
b2) 100,-
Hlasování: Pro:6 , Proti:2 , Zdrželo:2
b3) 600,- defakto se malý začlenění pod velkou
Hlasování: Pro:1 , Proti:8 , Zdrželo:1

Do druhého kola jdou návrhy číslo b1, b2

b1) 0,-
Hlasování: Pro:4 , Proti:4 , Zdrželo:2 4:4:2

b2) 100,-
Hlasování: Pro:6 , Proti:3 , Zdrželo:1

Výše příspěvku do systému malých posiloven je stanovena na 100,- Kč.

USNESENÍ
Číslo: 04127
Typ: Administrativa
Obsah: Výše příspěvku do systému malých posiloven
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:6 , Proti:3 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

:: Přišel Kuchy
:: Osob s hlasovacím právem: 11

c) Určení výše příspěvku do velké posilovny.

Výše příspěvku do do velké posilovny je stanovena na 600,- Kč. Příspěvek
opravňuje i ke vstupu do malých posiloven.

USNESENÍ
Číslo: 04128
Typ: Administrativa
Obsah: Výše příspěvku do velké posilovny
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

d) Zvýhodnění obyvatel bloku 2 - vstup do velké posilovny

Obyvatelům bloku 2, kteří zaplatí v zimním semestru členský příspěvek pro
vstup do velké posilovny, bude v letním semestru tento příspěvek odpuštěn.

USNESENÍ
Číslo: 04129
Typ: Administrativa
Obsah: Zvýhodnění obyvatel bloku 2 - vstup do velké posilovny
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:9 , Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

:: Proteo odchazí, hlasovací právo má Gregorová Valeria
:: Odchází Kuchy
:: Osob s hlasovacím právem: 10

------
2) Členské příspěvky

Vzrostl počet možných příspěvků a eventuelních kombinací. Je zde možnost
zvýhodnění členů, kteří budou využívat všechny služby.

Zvýhodnit členy, kteří jednorázově zaplatí za všechny služby (posilka, síť)
a to takto - výše členského příspěvku je stanovena na 1300,- Kč

USNESENÍ
Číslo: 04130
Typ: Administrativa
Obsah: Členské příspěvky
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:5 , Proti:4 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

------
3) Aktivity klubu přes prázdniny

a) CNA

Bude uspořádán letní kurz CNA a to první a druhý semestr.

b) Úprava stávajících předpisů

Ne všechny jsou zcela dotaženy.

c) Příprava příručky pro akci "Prvák"

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 6 - Radovan Igliar


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 6bda7238cb669cbd1c4616825e010c43

Tato verze souboru txt/20050630.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.