Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 31.08.2005


Datum: 31.08.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Jitka Duháčková (Duha)
Alexander Leonov (Netopier)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura)

Zástupci bloků:
2 -
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 -
8 - Pavel Mlýnek
9 -
10 -
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Vojtěch Brázda (Afu)
Pert Musil
Jakub Suchý (MeBa)

Zapisovatel:
Zbyněk Čech

Obsah jednání:

1. Zápisy
2. Specifické symboly pro platby, úprava výše příspěvků
3. Rada rychty
4. Rekonstrukce B9 a B10 - zrušení celoročního ubytovaní pro ak. rok 2005/2006
--------------------------------------------------------------------------------

------
1) Zápisy
Zápisy bude dělat Šón.
Bez hlasovaní jen informace pro ostatní.

------
2) Specifické symboly pro platby, úprava výše příspěvků

příspěvek symboly pozn
0,-
100,- 1010 mpos
600,- 1020 vpos a mpos
800,- 1100 net
900,- 1110 net a mpos
1400,- 1120 net a vpos a mpos

kodovani ss:
----------------
XXKLM
XX - číslo klubu v SU tj pro SH 1
KLM - jednotlivé služby
K - net (bitově kódováno 0 bez netu, 1 net)
L - posilovny (bitově kódováno a sečteny jendotlivé váhy bitů - malá 1,
velká 2
M - zatím nepoužito

Zvýšení poplatku za vpos a net na 1400,-

USNESENÍ
Číslo: 04131
Typ: Administrativa
Obsah: Poplatek za vpos a net
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:7 , Proti:2 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

:: odchází Karel Landa
:: Osob s hlasovacím právem: 8

------
3) Rada rychty

Do rady rychty jsou nominováni Alexander Leonov a Pavel Mlýnek.

------
4) Rekonstrukce B9 a B10 - zrušení celoročního ubytovaní pro ak. rok 2005/2006

Představenstvo SH souhlasi se zrušení celoročního ubytovaní pro ak. rok
2005/2006 na blocích 9 a 10 z důvodu plánované rekonstrukce.

USNESENÍ
Číslo: 04132
Typ: Administrativa
Obsah: Rekonstrukce B9 a B10
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:7 , Proti:0 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 8 - Pavel Mlýnek


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 891fa79b772a75125b544dd02b69b4e4

Tato verze souboru txt/20050831.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.