Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.09.2005


Datum: 28.09.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp2)
místopředseda: Jitka Duháčková (Duha)
Alexander Leonov (Netopier)
kolejní manažer:
technický manažer: Tomáš Horyl (Yurx)
vnější styky: Radek Šalomon (Šalis)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (czenda)

Celokluboví zástupci:


Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 - Tomáš Ječný (Isaac)
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík, zástupce Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Jakub Suchý (Meba) - servery
Stanislav Šmejkal - exprezident SU, ORSE
Michaela Lejsková - prezidentka SU
Václav Vrba - víceprezident SU
Michal Medvecký (Miško) - CNA, OW, ...
Rudolf Marek (Ruik) - OW, ...

Zapisovatel:
Karel Landa (Charlie)
postprocessing Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1. Schválení zápisu z minulého zasedaní
2. Schválení způsobu financování studia v místni CNA [misk0]
3. Stipendijní řád k CNA [Olymp2]
(diskuse + stanovení podmínek pro odpouštění)
4. Zřizování soukromých wi-fi sítí
5. Politika připojování dalších počítačů
(diskuse, rozhodnutí v čí kompetenci je povolení k připojení dalších
počítačů, politika připojování notebooku, umisťování počítaču do serveroven)
6. Určeni odpovídajících úrovní v hierarchii SH a SUZ [kaspik]
7. Pristup do localnews: kolej.sh.. pro hospodářky [kaspik] (povolit Ano/Ne)
8. Provozni řád posilovny [Šalis]
9. Distribuce informací o nových členských příspěvcích (aneb rozdelujeme ukoly
(sepsat mail, prelozit, update faq, update nastenek) [Olymp]
10. Systém fungování klubu [Olymp2, Dusan Havlik]
(zmeny ve způsobu řízení klubu a delegovaní pravomocí, diskuse, návrhy)
11. Šatny pro hřiště na bloku4 (nutno zaujmout oficialní stanovisko, nechci
aby lidé co zde nejsou ubytováni byli vpouštěni na blok) (Charlie)
12. Hudebna, bloku 10, čerpání prostředků
13. Různé a) Volby
b) VIP status na posilku
c) Rychta
--------------------------------------------------------------------------------

-----
1) Schválení zápisu z minulého zasedaní

Zápisy Šón dodal, Kuchy nevytiskl, proběhli konferencí.

-----
2) Schválení způsobu financování studia v místni CNA

Olymp načrtl možné body, volná diskuse.

Představenstvo SH schvaluje zavedení poplatku za studium LCNA-SU v minimální
možné výši za nekomerční studium.

USNESENÍ
Číslo: 04133
Typ: Administrativa
Obsah: Zavedení poplatku za studium LCNA-SU
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:8, Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

-----
3) Stipendijní řád k CNA [olymp2]

Olymp načrtl možné navrhy, volná diskuse.
Závěr: V současné době není představenstvo schopné globálně rozhodnut.
Návrh usnesení možnosti odpuštení poplatku za CNA (Dušan). Případné žádosti
bude řešit stanovená komise.

USNESENÍ
Číslo: 04134
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo může schválit příspěvek na studium CNA
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:8, Proti:2 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
4) Zřizování soukromých wi-fi sítí

Budovaní WI-FI sítí připojených k síti klubu Silicon Hill je zakázáno.
Povolení uděluje individuálně zástupce bloku.

USNESENÍ
Číslo: 04135
Typ: Administrativa
Obsah: Zřizování soukromých wi-fi sítí
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
5) Politika připojování dalších počítačů

Všichni si myslí, že by to mělo být v kompetenci zástupce bloku.

-----
6) Určeni odpovídajících úrovní v hierarchii SH a SUZ [kaspik]

Kaspik: Problém, že na SUZ chodí jednat jménem klubu nekompetentní lidi -->
kdo může chodit na SÚZ ?

p. Zmrzlík: KSUZ, Olymp
p. Scheuba: Pivko, Olymp
p. Hubka: Kdokoliv

TODO - Dát na SÚZ seznam pověřených lidí

-----
7) Přístup do localnews: kolej.sh.. pro hospodářky [kaspik] (povolit Ano/Ne)

Návrh tzv. mezivrstvy: Poslat vše, co chtejí dát studentům hospodářky správci
daného bloku.

USNESENÍ
Číslo: 04136
Typ: Administrativa
Obsah: Povolení přístupu pro strom kolej.sh pro adresní rozsah SUZ
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:6, Proti:3 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

-----
8) Provozni řád posilovny [Šalis]

Odkládá se na příště. Řád nevyhovuje hlavně v bodech ohledně přihlašování
na vstupu a bezpečnosti u strojů.

-----
9) Distribuce informací o nových členských příspěvcích

Sepsat mail o výši členských přízpěvků - czenda, Standa jako support
Překlad do angličtiny - czenda
Aktualizace FAQ - Sobik, Afu
Update nástěnek - czenda

-----
10) Systém fungování klubu [Olymp2, Dusan Havlik]

Časté stížnosti (Olympovi údajně vše moc dlouho trvá -> nespokojenost lidí).
Pokud bude problém, který spadá do něčí kompetence, Olymp tento problém
přepošle dál. Pokud to daný člověk nebude řešit, nechá to vyhnít, protože
Olymp řeší zbytečně mnoho věci a věci které by řešit neměl, tím nedělá nic
pořádně.
Olymp: Problém je nedostatek lidí, co něco dělají.
Povede to k tomu, že buď bude vše pomalu vyhnívat, v centrále všichni budou
vědět, kdo má co řešit, nebo se bude něco dělat.
Dušan: Souhlasí s Olympem, chce to osobnější přístup a rozdělení kompetencí.

Aktuální nedostatky
stav webu: hnije sekce projekty na www.sh. -> čeká se na obsah webu SU
Krmelec - Standa ho nemůže ukázat, padá jádro - Standa řeší, prezentace bude
o tomto víkendu.

Standa: Problém v klubu (pokud někdo napíše, co se má udělat, dostane za to
ještě vynadáno). Dříve to bylo tak, že pokud někdo něco nevěděl, chytnul se
toho někdo jiný a ne, že ten ma na starosti přesně to a to a o nic jiného se
starat nemá.
RUIK: Jake akce ma v planu představenstvo, co plánujeme, co kdo chce tlacit
v klubu?
Kaspik: Reportáž o SH, spolupráce s HP
Olymp: Primarně musí klub fungovat vnitřně
Dušan: Bude problém najít lidi, kteří budou pokračovat ve stávajících
projektech.
czenda: Jednotliví lidé v centrále by měli tlačit své věci
Standa: Vizi má mít představenstvo a Olymp. Centrála má pomáhat v jejich
uskutečňování.
Olymp: V představenstvu by měli být lidé, co maji vize. Vedoucí projektů by
si měli především hledat nástupce a zástupce.

Václav Vrba: př.:Každý klub by si měl udělat stánek na Veletrhu studentských
organizací, ne vše dávat na SU.
Mad: Chce přidat k seznamu lidí, co mají přístup do CS, jelikož nese hmotnou
zodpovědnost za majetek (na tento požadavek nebyla žádná odpověď).

-----
11) Šatny pro hřiště na bloku4

Charlie: Na bloku 4 se mají stavět šatny pro hřiště. Může nastat problém
s bezpočností bloku, jelikož se tam budou pohybovat lidé, co tam nemají
co dělat.

USNESENÍ
Číslo: 04137
Typ: Administrativa
Obsah: SH žádá SUZ, aby bylo případné vybudování šaten konzultováno s klubem
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:8, Proti:0 , Zdrželo:2
Výsledek: Schváleno

TODO Charlie.

-----
12) Hudebna, bloku 10, čerpání prostředků

Finance byly čerpány i z jiných fondů než B10. Došlo k tomu, že ve fondu
B10 je stav cca -5000,- (měla být kompletně financována z tohoto fondu).

Řešení: Z každého fondu bloku dát 500 Kč.
Kdo má něco proti?
Bloky na to již přispěly, proč mají dále přispívat?
Z bloku 10 se dávalo již dost financí na tuto aktivitu, navíc hudebna bude
využívána i obyvateli jiných bloků.
Případné čerpání z fondů jiných bloků se nechává na solidaritě jednotlivých
zástupců bloku.
Vesměs nikdo z přítomných není proti zaplacení 500Kč z blokového fondu
daného bloku.

-----
13) Různé

a) Volby - v listopadu proběhnou volby na lichých blocích -> ? uspořádání.

Mohli by se toho ujmout celostrahovští zástupci. Bylo by dobré je v půlce
října vyhlásit, aby se mohly konat.

TODO na příšt9 zasedání - sestavení komise, urny, koordinace.

b) VIP status na posilku

VIP status na posilku je, ale dle řádu tam stejně nebude mít VIP vstup,
jelikož nebude mít platnou kartičku ČVUT, z čehož plyne nemožnost přístupu.

c) Rychta

Potřeba na SÚZ pověřit Netopiera a Pavla Mlýnka, kteří budou sbírat
požadavky a kontrolovat Rychtu.

Ing. Čižmarová:
Charlie požádal lidi, aby se vyjádřili ohledně chování slečny Čižmarové.
Většina lidí neměla se slečnou Čižmarovou problémy, tudíž tuto věc nebudeme
nijak dále řešit.

------
Ověřovatel zápisu
Blok 7 - Tomáš Ječný
--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a9bb67751b7208628e11ab0c1c210c76

Tato verze souboru txt/20050928.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.