Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.10.2005


Datum: 9.11.2005
=============================

Přítomní:

Předsedající: Karel Landa (Charlie)

Centrála:
předseda:
místopředseda: Alexander Leonov (Netopier)
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
technický manažer:
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (czenda)
Radek Šalomon (Šalis)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Marek Němec
Marek Šimon

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy), zástupce Ivan Janotka (Pivko)
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik), zástupce Radek Novák (Pomi)
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 -
8 - zástupce Martin Salinger (Sali)
9 -
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 10

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:

1. Info schůzky
2. Odpuštení
3. Krádež na SOA
--------------------------------------------------------------------------------

------
1) Info schůzky

Info schůzky proběhnou dle harmonogramu uvedeného v konferenci, kromě bloků
3, 8, 9 - organizaci si zajistí zastupci bloků samostatně.

------
2) Odpuštení

Michal Kuneš (Mikun) exadmin8 - odložen na příště, nebude-li zasedání do 15.
tak dostane status přechodně povolen, dokud se představenstvo nerozhodne

Čajovna - předseda klubu Čajovna požádal o odpuštění některým členům klubu

otázka - odpouštět lidem aktivním v klubech SU, ale neaktivním v SH?
Rozsáhla diskuze, o obecném principu odpouštení z peněz SH (ač to jsou
vlastně peníze SU) lidem z jiných klubů.
Závěr - ke každé žádosti se bude přistupovat individuelně, nebude se vytvářet
žádný obecný předpis.

Odpuštění členům klubu Čajovna dle doporučení předsedy klubu Čajovna

USNESENÍ
Číslo: 04138
Typ: Administrativa
Obsah: Odpuštění členům klubu Čajovna
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:3 , Proti:5 , Zdrželo:2
Výsledek: Neschváleno

:: Odchází Kuchy, hlasovací právo má Pivko
:: Osob s hlasovacím právem: 10

Odpuštění lidem dle přiloženého seznamu (byl v konferenci)

USNESENÍ
Číslo: 04139
Typ: Administrativa
Obsah: Odpuštění lidem dle přiloženého seznamu
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:10 , Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

Ostatní osoby - odloženo na příště, nebude-li zasedání do 15. tak dostanou
status přechodně povolen, dokud se představenstvo nerozhodne.

:: přišel Kuchy, hlasovací právo má Kuchy
:: Odchází Marek Němec
:: Osob s hlasovacím právem: 9

------
3) Krádež na SOA

Info o krádež věcí z SOA, našla se polovina ztracených věcí, po zbytku se
koukne na blocích zástupce + hospodářka. Je na to povolení od ředitele SUZu.
Je NUTNÉ to pořešit hned zitra!

------
Ověřovatel zápisu
Blok 10 - Lukáš Tomášek


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 4e96845fe3115f051ce58d81a18ac644

Tato verze souboru txt/20051012.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.