Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.11.2005


Datum: 9.11.2005
=============================

Přítomní:

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp2)
místopředseda: Duháčkova Jitka (Duha)
Alexander Leonov (Netopier)
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
technický manažer:
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (czenda)
Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (WarLord)

Celokluboví zástupci:
Marek Němec
Jiří Ryszawy
Marek Šimon

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy), zástupce Ivan Janotka (Pivko)
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 - Tomáš Ječný (Isaac)
8 - Pavel Mlýnek, zástupce Martin Salinger (Sali)
9 - Dušan Havlík, zástupce Martin Koloros (WarLord)
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 15

Hosté:
Stanislav Šmejkal - exprezident SU, ORSE
Michaela Lejsková - prezidentka SU
Václav Vrba - víceprezident SU
Petr Vacek - AVC
Kamil Řečínský
Aleš Bláha
Tomáš Dvořák (astro)
Vojtěch Brázda (Afu) - webmaster SH
Petra Svrčková

Zapisovatel:
neznámý
postprocessing Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1. Představení kandidátů do voleb [Jitka+kandidáti]
2. Rychta a její vedení, rychtář [Charlie]
3. ACSA - konference stud, organizací. [olymp2+czenda]
4. Výjezdní zasedání
5. Novoroční bowling
6. Žádost na čerpání z fondu projektů - počítačová studovna blok 6 [proteo]
7. Provozní řád malých posiloven
8. Žádost o schválení/podporu hudebního festivalu amatérských skupin
9. Kamil Rečínský – ukradená sedačka Coca-cola – odvolání proti trestu
10. Údržba na SH
11. Stav úklidu na blocích
12. Přehodnocení vyjádření k závěrům p. Zmrzlíka ohledně pojistných smluv
13. Různé
--------------------------------------------------------------------------------

-----
1) Představení kandidátů do voleb [Jitka+kandidáti]

Představuje se kandidátka na zástupce bloku 7, Petra Svrčková
- stěžuje se na špinavé sprchy, okna
- chce nové lidi

Představuje se kandidát na zástupce bloku 9, Dušan havlík
-starý známý :)

Olymp se raduje že máme nové nadějné tváře

-----
2) Rychta a její vedení, rychtář [Charlie]

Charlie se ptá rychtářů co udělali pro Rychtu a jak to, že je ve ztrátě.
P. Mlýnek: nové stoly, televize, rozpracovaný web, reklama
možnost zrušení vaření jídel (drahý kuchař)

Řeší se ztráta - člověk si objedná na účet a odejde bez zaplacení

-----
3) ACSA - konference stud, organizaci. [Olymp2+czenda]

Olymp vysvětluje o co jde..., ukazuje fotky ze sborníku 2004

:: přišel Charlie
:: Osob s hlasovacím právem: 15

Pravděpodobně pojede Czenda, Jitka, Olymp a vedení SU. Akci koordinuje
Czenda, případný zájemci nechť se hlásí jemu...

Charlie jeví zájem o funkci rychtáře.

-----
4) Výjezdní zasedání (SH, SU)

Olymp klade několik řečnických otázek:
- jestli vůbec máme výjezdní zasedání SH organizovat
- kolik zaplatí SH - pravděpodobně se použijí výsledky nedávné ankety (50%)

Průzkumné hlasování dvá této akci reálny rozměr
- je potřeba určit termín - průzkumné hlasování určilo termín na 9-11.12.2005
- organizuje Pivko, bude mít nastarosti seznam účastníků

Olymp navrhuje vyslat zástupce SH na výjezdní zasedání SU - míst je 35,
25 míst obsadí parlament a cca 7 míst je volných. Organizuje Olymp.

-----
5) Novoroční Bowling

Organizuje SUZ, prezentuje P. Mlýnek. M. Lejsková navrhuje zaplatit příspěvek
na Bowling z SU a ne z SH. P. Mlýnek navrhuje 50/50 -> to by nebylo dobře
navenek. Dušan Havlík souhlaší s Míšou. Jura se domnívá, ze SH si nepotřebuje
dělat PR na akci tohoto typu. Czenda souhlasí s SU, protože jsme nevěděli,
že SUZ požádal o peníze SU.
Míša poznamenala, ze to pravděpodobně to zaplatí rektorát

-----
6) Žádost na čerpání z fondu projektů - počítačová studovna blok 6 [proteo]

Proteo chce peníze na učebnu cca 18000,- nebo 27000,-, rozdíl spočívá
ve scanneru a kartovém systému.

:: odchází Pavel Mlýnek
:: Osob s hlasovacím právem: 14

Analýza fondu projektů - peníze jsou

Charlie komentuje tiskárnu v rozpočtu. Proteo poznamenal, že tiskárnu chce
až na další období. Není v žádné verzi předloženého rozpočtu.
Požadavky: 2x HDD, monitory, RAM, periferie, čtečka karet, scanner

Vyvstal problém s celoklubovými zástupci - Olymp ustanovil, ze na základě
čl. 4 odst. 15 stanov SH ztrácí funkci až k 31.12.2005, tudíž mají hlasovací
právo

USNESENÍ
Číslo: 04140
Typ: Administrativa
Obsah: Hlasování o uvolnění financi na studovnu B6
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:14, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
7) Provozní řád malých posiloven.

Problém uhlídání samotného člověka v posilovně - návrh na překonzultování
s Ing. Zmrzlíkem -> možnost používat rotoped, žíněnky a žebřiny, pokud je
v posilovně jeden člověk. M. Lejsková je proti tomu abysme to dělali bez
souhlasu SUZu. Olymp poznamenal, že máme kamery, které mohou dokázat
přítomnost jediné osoby, bude-li to třeba.

-----
8) Žádost o schválení/podporu hudebního festivalu amatérských skupin

Olymp popisuje akci: malý festiválek několika amatérských kapel za blokem 10
na podestě venkovního schodiště, nad vstupem do místního klubu.
Jednalo by se o 4 ročník, termín květen. Předchozí proběhli bez problemů
(se souhlasem SSS a SÚZ).
Jura navrhuje podporu reklamou.

USNESENÍ
Číslo: 04141
Typ: Administrativa
Obsah: Podpora hudebního festivalu amatérských skupin
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:14, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

-----
9) Kamil Rečínský – ukradená sedačka Coca-cola – odvolání proti trestu

Netopier: Kamil Řečínský se mi omluvil za svou neúčast na minulé schůzi,
sepsal odvolání proti trestu a přislíbil účast na nadcházející schůzi.
Odvolání je k dispozici zde http://heptium.sh.cvut.cz/files/odvolani.jpeg

Kamil se obhajuje. Tvrdí, že nevěděl o co jde. Kaspik se ptá zdali mu to
nepřišlo divné, že se tam válí cizí věc? M.Lejsková se ptá kde ta věc byla?
Kamil tvrdí, že to přenesli přes vrátnici. M. Lejsková poznamenala,
že na každý nábytek do pokoje SH je třeba povolení.
Následuje debata... Kuchy poznamenal ze jich bylo víc a trestá se jen jeden.

Jura navrhuje alternativní trest -> síť zachována, pracoval by pro SH.
D. Havlík cituje část zákona o krádežích.
Olymp to ukončuje a souhlasí s návrhem Standy Šmejkala -> má si poslat
alternativní trest na admin@sh.cvut.cz

----
10) Údržba na SH

Isaac: Mám pocit, ze 4 údržbáři na celý Strahov je velmi málo. Pokud vím,
tak se nastolil takový systém, že údržbář rotuje vždy jeden den - jeden
blok, když je jinde havárie, tak tam odběhne. Příklady z mého bloku (B7) -
na přidělání mikrovlnek se čekalo 14 dní, pak se něco nepovedlo a dalších
14 dní se čeká, až se tam přidělá další mikrovlnka (zatím není hotovo).
Na jednom pokoji je od nástupu rozbité vnější okno a sklenář je už 2 měsíce
nemocný. Nemluvě o věcech jako kohoutky, držáky u sprch atd. Něco z toho
jsou věci, kterým mohu pomoci urgencí u pana Hubky, ale já tu snad nejsem
od toho, abych co týden volal Hubkovi co nám hoří na bloku. To nemá být
stižnost na práci stavájících údržbářů, ale na jejich počet. Pokud nebudu
v tomto pocitu sám, rád bych dal najevo SUZu, že se nám situace nelíbi.
Šetřit Zmrzlík musí, ale kvalita služeb by neměla utrpět příliš.

D.Havlík si stěžuje, ze žádal o kontrolu kohoutu ve sprše a údržbář ji
vykonal způsobem 4 podpisů na papír...
M.Lejskova poznamenává, že Ing. Zmrzlík provede revizi vykonaných oprav.
Kuchy komentuje kvalitu oprav pokud už k nějaké dojde.
Olymp navrhuje počkat 2 týdny na akci vedení SÚZ.

:: odchází Proteo
:: Osob s hlasovacím právem: 13

----
11. Stav úklidu na bloku

Jitka komentuje stav úklidu na bloku 5 a 9, který kontrolovali s Kaspikem
a zástupcem SÚZ. Zjistili, že úklid není až tak špatný, jak se zdá a
že studenti generují nepořádek během dne.

:: odchází Marek Němec
:: Osob s hlasovacím právem: 12

Kuchy analyzuje kriticky stav úklidu, stěžuje si na kontrolu, která chodí
1x za 14 dní. Kaspik poznamenal že jim dali k nahlídnutí popis práce...mají
uklízet všechny plochy SH, zrcadla....
Kuchy si stěžuje, že si tam vodí cizí lidi a že kouří při práci.
Standa navrhuje aby nám sdělili povinnosti úklidu nebo že úklid bude
kontrolovat hygiena.

Závěr: závady s úklidem posílat Jitce, aby to mohla reklamovat.

-----
12) Přehodnocení vyjádření k závěrům p. Zmrzlíka ohledně pojistných smluv

- předpokládám vyjádření Ivana Janotky, zdali je dané stanovisko dostačující
a jaké kroky může klub podniknout k dalšímu řešení

Ivan: řeší to, čeká se na právní analýzu a pak se to bude projednávat
s Ing. Zmrzlíkem.
Standa: právní analýza je o tom, zdali tu musíme nebo nemusíme podpisovat
pojištení, potom se to předá právníkům SUZu. Pokud budou souhlasit,
ok, pokud ne, tak se to bude řešit soudně.

-----
13. Různé

- Pochvala AFUovi za dobré reakce jako webmastra.

- Astro a stížnost na Netopiera: 30.8.2005 Astro zapůjčil Netopierovi CPU a MB.
MB vrátil, CPU ne.. Otázka zdali se to bude řešit jako akce klubu nebo osobní
půjčka. Je to osobí půjčka. Obě strany se dohodnou soukromě.

- Tonda Bagdziag (?) - chce umístit stojan s novinami na blok 1. Bez námitek.

- Nástěnky - každý si na ně lepí co chce a přelepuje plakáty SH.
Olymp upozorni SO aby nedělali nepořádek na nástěnkách SH.

- Proběhla debata o důležitosti zápisů ze schůzí.

- Cedule s označením zájmových místností - bloky 3 a 9 si je ani po 3 týdnech
nevyzvedly

- Úklidový kontejner - v úterý v 14:00 bude přistaven na SH kontejner.
Je potřeba najít člověka, který se postará o vynesení odpadu SU/SH.
Šón a Vašek Vrba dodá informaci o tom, co se má vyhodit. Padl návrh,
že hříšník z bodu 9 se o to postará. Lukáš Tomášek se přihlásil, že dohlídne
na danou akci.

- Školení DUSPS - Marek Šimon se domluví se Silkem a vygenerují nějaké termíny.

- Olymp navrhuje navýšení fondu předsedy, který je přečerpán. Odůvodňuje tím,
že z jeho fondu se platilo odpuštění pro lidi z projektů. Chce převést 60k
z rozpočtové položky servisních činností klubu do fondu předsedy.

:: odchází Kuchy
:: přišel Pivko a Unghost
:: Osob s hlasovacím právem: 13

USNESENÍ
Číslo: 04142
Typ: Administrativa
Obsah: Navýšení fondu předsedy o 60k ze servisních činností
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:13, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

- Charlie sdělil, že se nelze přihlásit do webu projektů, Afu to do konce
týdne pořeší. Afu má poslat strukturu webu SH do konferky.

- Standa komentuje aktualní verzi Krmelce. Bude to dostupné na krmelec.orse.cz

------
Ověřovatel zápisu
Blok 9 - Dušan Havlík
--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 684efed6f267008f490ccbd1892873af

Tato verze souboru txt/20051109.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.