Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.11.2005


Datum: 23.11.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Jitka Duháčková (Duha)
Alexander Leonov (Netopier)
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
finanční manažer: Pavel Procházka (Roo)
vnější styky: Radek Šalomon (Šalis)
pr manager: Zdeněk Horák
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura)
Marek Šimon (Pletiplot)
Vojtěch Brázda (Afu) - zástupce Marka Němce

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Radovan Igliar (Proteo)
7 - Tomáš Ječný (Isaac)
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík, zástupci Martin Koloros (Warlord) a Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Lukáš Tomášek
11 - zástupce Pavel Krejsa

Osob s hlasovacím právem: 15

Hosté:
Jakub Suchý (MeBa) - servery
Stanislav Šmejkal - VIP
Michaela Lejsková (Mad) - prezidentka SU
Václav Vrba - víceprezident SU
Petr Koloros (SiLK)
Josef Kučera (Joe) - admin11
Ondřej Bezucha (Andrew) - DUSPS, cisca, ...
Rudolf Marek (Ruik)
Michal Medvecký (misk0)
Edard Matuš (Edo)
Jakub Weiser (Pomeranč)
Jan Ballash (hanitz)
Martin Salinger (Sali)
Adam Široký (Wide)

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:

1. Odpouštění IF05
2. Grant AVC
3. Blokové posilovny
4. Rack v CS
5. Vedení - diskuse
6. Prezentace klubu členům
7. Volby
8. Rychta
9. Cíle činnosti klubu, dlouhodobý plán
--------------------------------------------------------------------------------

------
1) Odpouštení IF05
Odpustit Eduardovi Matušovi (UID 11692). Odvedl významný kus práce na IF05.
V současné době je dočasně povolen, má tedy smysl mu odpouštět.

USNESENÍ
Číslo: 04143
Typ: Administrativa
Obsah: Odpuštění Eduardovi Matušovi
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 15, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

------
2) Grant AVC

AVC chce podat žádost o grant ministerstva informatiky
(http://www.micr.cz/files/2788/vyberoverizeni.pdf), základní podmínkou je
spoluúčast minimálně 30%, je třeba rozhodnout o dlohodobějším plánu
investic do AVC.

USNESENÍ
Číslo: 04144
Typ: Administrativa
Obsah: Vyčlenit 300k v dalších 2 rozpočtových obdobích pro AVC(600k/rok)
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 15, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

------
3) Blokové posilovny

Omezit právo vstupu do malých blokových posiloven lidem neubytovaných na
Strahově, dříve byly blokové posilovny pouze pro obyvatele daného bloku.
Bylo by vhodné to tak nadále zachovat?

USNESENÍ
Číslo: 04145
Typ: Administrativa
Obsah: Omezit právo vstupu do malých posiloven pouze pro obyvatele Strahova.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 12, Proti:0 , Zdrželo:3
Výsledek: Schváleno

------
4) Rack v CS

V současné době je na SH více strojů, které vyžadují hlubší rackové skříně
než jsou v současné době k dispozici v CS.
Celkové náklady na novou skříň 40k

Diskuse
Otázka: Proč se to nezařadilo do minulého rozpočtu?
Odpověď: Tato skutečnost nebyla známá v době sestavování rozpočtu.
Otázka: Je to natolik urgentní?
Odpověď: Jedinný vyhovující rack je umístěn v místnosti, která není
klimatizována a není adekvátně zapezpečena (standardní SH dveře).

Nově zakoupená skříň by byla v budoucnu využívána v souladu
s budoucím rozvojem serverů.

Dle vyjádření rozpočtáře: V rozpočtu projektů je odhadem nealokováno 100k,
celkové příjmy jsou vyšší než očekávané o cca 200k.

USNESENÍ
Číslo: 04146
Typ: Administrativa
Obsah: Navýšit fond serverů o 40k z důvodu nákupu racku.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 12, Proti:0 , Zdrželo:3
Výsledek: Schváleno

------
5) Vedení - diskuse

Otevřená nedokumentovatelná diskuse "Všech se všemi". Co komu vadí, nevadí,
líbí, nelíbí.......

::odchází Pavel Krejsa, hlasuje Josef Kučera (Joe)
::osob s hlasovacím právem:14

Předseda klubu byl vyzván k odstoupení. Důvod především trvající neshody,
posunutí termínu voleb.

Stanovisko předsedy: Žádám prostor do konce února, nedojde-li ke zmene
situace k 1.3.2006, odstoupim.

Na základě výše zmíněného sdělení je ohlášeno hlasovaní o odvolaní předsedy.
Hlasování je tajné.
Volební komise: Michaela Lejsková, Michal Medvecký, Rudolf Marek

::odchází Netopier a Jitka
::osob s hlasovacím právem:14

USNESENÍ
Číslo: 04147
Typ: Administrativa
Obsah: Odvolání předsedy klubu Zbyňka Čecha
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti:7 , Zdrželo:0
Výsledek: Neschváleno

Předseda NEBYL odvolán. Zůstává v platnosti předchozí prohlášení předsedy
klubu.

::přichází Netopier a Jitka
::osob s hlasovacím právem:15

V případě neodvolání předsedy: odstoupení místopředsedy - po debatě
s předsedou Alexander Leonov NEPODÁVÁ rezignaci

------
7) Volby

Není stále dostatek lidí k urnám. Dobrovolníci nechť se hlásí P. Mlýnkovi.

Body 6,8,9 vzhledem k pokročilé době jednohlasně zrušeny

------
Ověřovatel zápisu
Blok 11 - Josef Kučera
--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a735f046db696736ddda6e2c1d878301

Tato verze souboru txt/20051123.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.