Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.12.2005


Datum: 7.12.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp2)
místopředseda:
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
vnější styky: Radek Šalomon (Šalis)
finanční manažer:
manažer pro propagaci:
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura)
Marek Šimon (Pletiplot)
Vojtěch Brázda - zástupce Marka Němce

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy), Ivan Janotka (Pivko)
3 - zástupce Pavel Kováč
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik), zástupce Radek Novák
6 - zástupce Gabriela Styborová
7 - zástupce Petra Švrčková
8 - Pavel Mlýnek, zástupce Marin Salinger (Sali)
9 - Dušan Havlík (DuH), zástupce Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek (Lukisek)
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 14

Hosté:
Michal Pruner (Pruny) - VIP
Václav Vrba - víceprezident SU

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1. Oficiálni výsledky voleb
2. Změny ve způsobu vedení klubu
3. Rozpočet klubu 1/2 2006
4. Struktura členských přípěvků
5. Výjezdní zasedaní SH - Prenet
6. Zápisy
7. Různé a) zasedačka B9
b) založena konference kolej
c) inventarizace
--------------------------------------------------------------------------------

::osob s hlasovacím právem: 12
------
1) Oficiální výsledky voleb

Lukisek oficiálně vyhlásil výsledky voleb. Jediná přítomná nově zvolená
zástupkyně byla uvítána na zasedání.

Výsledky voleb: B3 - Ondřej Sobotka
B5 - Jaromír Kašpar
B6 - Petra Bielčíková
B7 - Petra Švrčková
B9 - Dušan Havlík
B11+12 - Martin Velek
celoklubový zástupci: Jiří Ryszawy
Radovan Igliar
Marek Němec

------
2) Změny ve způsobu vedení klubu

- příčiny nedávné krize

nedostatečná komunikace uvnitř vedení, nejasnosti v kompetencích
"překrývaní palebného pole" např. 2 místopředsedové

- opatření pro zabránění podobnému stavu do budoucna

vyjasnění kompetencí, zlepšení komunikace např. team buldingovými akcemi

- změny ve využívání konferencí vedení a klub

do vedení do ted šlo hlavně "non pubplic", ostatní se řešilo především
v klubu -> spousta chaosu

Změna: Řešit maximum zásadních věcí ve vedení, v klubu řešit věci, kde je
široká diskuze podnětná, dále tam uvádět prezentovatelné výsledky
nebo mezikroky věcí řešených ve vedení. Konference klub by měla
nadále zůstat důležitým komunikačním kanálem.

::přišel Martin Velek
::osob s hlasovacím právem: 13

- aktální stav

Ze serverové časti odešla část lidí, v současné době se na jejich místa
našli zájemci, čas ukáže jak zdatní.

- další rozvoj klubu

Bude řešeno především na Prenetu.

------
3) Rozpočet klubu 1/2 2006

první návrhu rozpočtu (viz níže) - příjmy 2 900k
- výdaje 3 009k

Při projdnávání se došlo k závěru, že se málo využívají externí zdroje,
především 6k fond. Do příště předkladatelé prozkoumají možnosti 6k fondu.

-----
Fond předsedy 100
Blok 9 3 - pronájem pianina
Blok 4 3 - patchpanely, patchkabely, zásuvky
Fondy zástupců bloku 100
Klubovna 50
Sevisní činnosti klubu 150
Velká posilovna 60 - nájemné
Fond odpouštění 50 - odpouštění členů centrály a aktivním
Přepravní služby 100 - přeprava materiálu a osob
Výjezdní zasedání a teambuilding 100
Fond vzdělávání 100 - školení představenstva a aktivních
Blok 10 5 - servis ups - baterie
-------------------------------------
Provoz 821k

::přišel Marek Šimon (Pletiplot)
::osob s hlasovacím právem: 14
-----
Počítač do kanceláře na bloku 1 20
Servery 800
Cisca suterény 140 - někde včetně racku a patch panelu
Cisco posilovna 2 22
-------------------------------------
Investice 982k

-----
PC studovna 11 5 - provoz
Posilovna 2 95 - 45k z 6k fondu?
DVB vysielanie 5 - karty
Hudebny bloku 9 a 10 50 - kartový systém
Středisko UN*Xových technologií 23
Fotoatelier SH 100 - částečně z 6k fondu, kolik?
Pocitacova studovna na b4 50 - lze ušetrit-6k fond, škrty- příště
Gamersfest 5
Serverhousing b5 0 - není naplněna kapacita na bloku 4
Hostingove centrum b4 15 - využít věci z bloku 5 – přesun?
Kartový přístupu na místnosti b11 25 - přesně vysvětlit, duplicita systémů?
Blok 10 – síťová tiskárna 0
Blok 10 – scaner 3
Boulder stěna na bloku 2 0 - kompletně z 6k fondu
Klubovna 50 - server, kamery, .....
Fond odpouštění 100 - odpouštění za projekty
AVC 300
-------------------------------------
Projekty 826k
-----

PR 80k
Odvody centále 300k
-----

Po prozkoumání možností financování z 6k fondu je reálný vyrovnaný rozpočet.

VSUVKA: ukázka smlouvy ORSE-SU, více v konferenci vedení

::odchází Kuchy, hlasuje Pivko
::Osob s hlasovacím právem: 14


Vyvstala otázka vytvořit společný 6k fond /společnou část/, fond na nákup
věcí společně využívaných např. vybavení posiloven, hudeben. Je to natolik
komplexní problém, že je třeba řešení věnovat více času.
Úkol na dalšího půl roku.

::odchází Petra Švrčková
::osob s hlasovacím právem: 13

------
4) Struktura členských přípěvků

Je potřeba změnit součaný model, předejde se tím velkým účetním problémům.

návrhy: a) 100,- základní členství (nárok na konto + vstup do zájmovek)
600,- sport (velká posilka + základní členství)
800,- IT (síť + základní členství)
1400,- all

::odchází Gabriela Styborová
::osob s hlasovacím právem: 12

b) 100,- základní členství (nárok na konto + vstup do zájmovek)
1000,- vše
pro = v jednom mají vše
proti = lidi si budou platit i něco co nechtějí

c) 100,- základní členství (nárok na konto + vstup do zájmovek)
600,- sport (velká posilka + základní členství)
800,- IT (síť + základní členství)
1000,- all

::přichází Pavel Mlýnek, hlasovací právo má Sali
::odchází ???
::osob s hlasovacím právem: 11

varianta a) Hlasování: Pro:8, Proti:2 , Zdrželo:1
b) Hlasování: Pro:2, Proti:8 , Zdrželo:1
c) Hlasování: Pro:1, Proti:6 , Zdrželo:4

USNESENÍ
Číslo: 04148
Typ: Administrativa
Obsah: Struktura členských přípěvků dle návrhu a)
Komu:
Do:
Hlasování: Pro:8, Proti:2 , Zdrželo:1
Výsledek: Schváleno

::odchází Sali, hlasovací právo má Pavel Mlýnek
::osob s hlasovacím právem: 11

------
5) Výjezdní zasedání SH - Prenet

Aktuálně je přihlášeno 21 účastníků, kapacita je 40. Hrozí nenaplnění. Na to,
jak závažná témata se mají probírat je málo lidí.

::odchází Vojtěch Brázda
::Osob s hlasovacím právem: 10

------
6) Zápisy

Zápisy Kuchy a Šón dodali, pro pokročilou hodinu odloženo na příště.

------
7) Různé

a) zasedačka B9

Zasedačka bývalé SSS je nyní pod správou zástupce bloku 9.
Přístup na požádání

b) založena konference kolej

Analogie ke konferenci servery, řešit "specifické kolejní záležitosti"
tam, kde to všechny zajímá.

::odchází Pavel Mlýnek, Charlie
::osob s hlasovacím právem: 9

c) inventarizace

V současné době je částečná, inventarizové věci byly při nedávném úklidu
předány k ekologické likvidaci. Invetarizaci servroven započne Šón po
zkončení zkouškového. Přesný harmonogram bude v čas zveřejněn.

------
Ověřovatel zápisu
Blok 2 - Vít Kuchař
--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 8c7340ad42f9c2a96e30f47e11dbdca2

Tato verze souboru txt/20051207.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.