Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.01.2006

#1,0,1,1,3,3,1,1,3,1,1,1,2,1,1
Datum: 11.01.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda:
kolejní manažer: Ivan Janotka (Pivko)
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czend)
Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura)
Marek Něměc
Radovan Igliar (Proteo), zástupce Martin Koloros (Warlord)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy), Ivan Janotka (Pivko)
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik), zástupce Radek Novák
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - Petra Švrčková
8 - Pavel Mlýnek
9 - zástupce Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 14

Hosté:
Marek Šimon (Pletiplot)

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:

1. Jmenování centrály
2. Rozpočet klubu SH na období 1.1. - 30.6.2006
3. Schválení zápisů
4. Cíle klubu
5. Info z rektorátu
6. Stipendijní řád SH
7. SH rychta
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 13

------
1) Jmenování centrály

Předseda klubu navrhuje doplnit centrálu vzhledem k rezignaci Alexandera
Leonova a Ivana Janotky nasledujícím způsobem:
kolejní manažer: Martin Velek
technický manažer: Karel Landa
projektový manažer: Jaromír Kašpar

O proti dřívějšímu dojde k rozšíření centrály o projektového manažera, který
bude mít za úkol zlepšit informovanost kolem projektů. Jak směrem k vedoucím,
tak především směrem ven. Současný model www/projekty není uspokojivý.

USNESENÍ
Číslo: 060010101
Typ: Administrativa
Obsah: Jmenování centrály
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
2) Rozpočet klubu SH na období 1.1. - 30.6.2006

Schválení rozpočtu klubu SH na období 1.1. - 30.6.2006 ve verzi rc3.

USNESENÍ
Číslo: 060102
Typ: Administrativa
Obsah: Rozpočet klubu SH na období 1.1. - 30.6.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 4
Výsledek: Schváleno

Schválený rozpočet je dostupný na webu http://finance.sh.cvut.cz/

:: Přišel Martin Velek
:: Osob s hlasovacím právem: 14

------
3) Schválení zápisů

Schvalení zápisů z období od 23.3.2005 do 31.08.2005 jako balík zápisů.
Všechny nekolikrát prošly konferencí a zapisy/last.

USNESENÍ
Číslo: 060103
Typ: Administrativa
Obsah: Schvalení zápisů z období od 23.3.2005 do 31.08.2005
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0 , Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
4) Cíle klubu

oblast PR:
Nový web SH
Nové, snadno distribuovatelné propagacní materiály
Spolupráce se školou při propagaci SH (nástěnky)
Výroční zpráva 2005

oblast projekty:
Centralizace a aktualizace informaci na wiki/supportu

oblast servery:
Centralizace serverů
Bezpečnostní politika serverů

oblast kolej:
Rozšíření posilovny o masáže, aerobic, tae-bo
Trenérská škola v posilovně
Spolupráce s katedrami TV
Fotoateliér
Restrukturalizace 6k fondu
Rychta ?

v rámci vedení:
Manažerská školení
Sestavení dlouhodobého plánu cinnosti SH

akce:
Maydej (květen)

spolupráce:
Ples VŠE (březen)

:: Přišel Proteo, hlasuje Proteo
:: Martin Koloros hlasuje za B9 (doted byl jako zastupce Protea)
:: Osob s hlasovacím právem: 14

Schválení výše uvedených 1/2 ročních cílu

USNESENÍ
Číslo: 060104
Typ: Plán rozvoje klubu na 1. polovinu roku 2006
Obsah:
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0 , Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
5) Info z rektorátu

Je zde možnost získat z rektorátu finance na dovybavení kolejí. Rektorátu
bude předložen seznam tak jak se sešel v konferenci vedení + ploter. Možnost
čerpaní financí se týka celé SU.

Pravděpodobně se prorektorem stane Jarda Kuba, jeden ze zakladatelů SU.

------
6) Stipendijní řád SH

Interní předpis pro schvalovaní stipendií v rámci SH, jednotlivé kapitoly
(oblasti) budou řešit prováděcí předpisy.

USNESENÍ
Číslo: 060106
Typ: Administrativa
Obsah: Stipendijní řád SH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0 , Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
7) SH rychta

současný stav:
provozuje přímo SUZ, provoz není ziskový - neekonomické -> pronájem

Máme zájem a možnost provozovatat rychtu pod SH, nájem 40k/měsíc (včetně
veškerého vybavení).
Pro provozování rychty by se založilo s.r.o., nový provozovatel má být od
března, tedy s.r.o. stihnem založit.

V současné době má SUZ neúměrné náklady na provoz. Domníváme se, že jsme
schopni zefektivnit provoz, tak aby nebyl ztrátový. Hrubý odhad finančních
nároků viz tabulka v konferenci vedení.
SH poskytne základní jmění, s.r.o bude pod přímou kontrolou klubu. Další
případně nutné finance budou řešeny formou půjčky.

Uvolnění 200k na založení s.r.o. za účelem provozovaní rychty.

:: Odchází Martin Koloros
:: Osob s hlasovacím právem: 13

USNESENÍ
Číslo: 060107
Typ: Administrativa
Obsah: Uvolnění 200k na založení s.r.o. za učelem provozovaní rychty
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 3 , Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
Ověřovatel zápisu
Blok 3 - Ondřej Sobotka
--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: b1c3a74326dab0e78a0e3ec0066aca36

Tato verze souboru txt/20060111.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.