Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 01.02.2006

#1,1,1,1,2,1,1,1,3,1,2,3,3,1,1
Datum: 01.02.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Jitka Duháčková (Duha)
kolejní manažer: Martin Velek
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czend)
projektový manažer: Jaromír Kašpar (Kaspik)
Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura)
Radovan Igliar (Proteo)
Vojtěch Brázda (Afu), zástupce Marka Němce

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik), zástupce Radek Novák
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - zástupce Jan Fleišmann (Šón)
8 - Pavel Mlýnek, zástupce Martin Salinger (Sali)
9 - Dušan Havlík (DuH), zástupce Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

Hosté:
Martin Kroupa (Satik)

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:

1. Schválení zápisů z minulých zasedaní
2. Změny v zabezpečení kolejí
3. Projekt ligy v počítačových hrách
4. Podpis smluv o nakládní s osobními údaji uživatelů
5. Stav financí z rektorátu
6. Adekvátní zabezpečení místnosti (souvisí s předchozím bodem)
7. Transparentní účet u eBanky
8. Různé
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 14

------
1) Schválení zápisů z minulých zasedaní

USNESENÍ
Číslo: 060201
Typ: Administrativa
Obsah: Schvalení zápisů z období od 31.08.2005 do 31.12.2005
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

USNESENÍ
Číslo: 060202
Typ: Administrativa
Obsah: Schvalení zápisu z 11.1.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

:: Přišel Charlie
:: Přišel Dušan Havlik
:: Osob s hlasovacím právem: 15

------
2) Změny v zabezpečení kolejí

Většině přítomných se nelíbí umístěný koulí na vnitřní straně dveří. Dle
dostupných informací kouli chce mít umístěnu SUZ, tak aby vyhovovala požarním
předpisům. Přítomní považují za efektivnejší řešení umístění čipových čteček.

:: Odchází Czenda

Malé referendum - Co by nejvíce přispělo k zvýšení bezpečnosti?
co: zástupce bloku

kvalitně odvedená práce vrátných: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
turniket: 4
čtecky: 6, 9, 10
kamery na vrátnici: 11, 7

:: Odchází Duha
:: Osob s hlasovacím právem: 14

Klub Silicon Hill za stávající situace zásadně nesouhlasí se zavedením koulí
na vnitřní straně vchodových dveří do bloku.

USNESENÍ
Číslo: 060203
Typ: Administrativa
Obsah: Nesouhlas s umístěním koulí na vnitřní stranu vchodových dveří
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 4, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
3) Projekt ligy v počítačových hrách

Studium není jen o učení, ale i o zábavě. SH uspořádá klání, ceny budou od
sponzorů.
V současné době existuje adekvátní hw, ale je soukromý. Do budoucna by byl
současný hw využit (darovací smlouva) a dokoupen nový.
Pořizovací náklady 21k.

USNESENÍ
Číslo: 060204
Typ: Administrativa
Obsah: Přiděleni 21k z fondu projektů na ligu počítačových her
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
4) Podpis smluv o nakládní s osobními údaji uživatelů

Je připraven návrh smlouvy. Čekáme na vyjádření právníka SU. Po kladném
vyjadření právníka se smlouva stane závaznou a bez ní nebude može pracovat
s osobními udaji uživatelů (např přistupovat do DUSPSu).
Podrobnosti v konferenci vedení.

------
5) Stav financí z rektorátu

:: Přišel Admiral

Seznam byl schválen až na ploter (investiční majetek) místo něj schváleno
2 obou- + 6 jedno- stranných kartových dveřních systémů.
Rozdělení v rámci SH se dohodne pozdeji.

------
6) Adekvátní zabezpečení místnosti (souvisí s předchozím bodem)

Zámky objednané z peněz rektorátu, nebudou pravděpodobně zcela vhodné
pro některá umistění (zámek je relativně snadno překonatelný). Případnou
investici do kvalitnějšího mechanizmu vezmeme z volných financí rozpočtu.

------
7) Transparentní účet u eBanky

Jak již bylo řečeno dříve: NE. Jednak technické možnosti banky limitují
využití (omezeno počtem transakcí), ale především není vůbec vhodné zcela
zveřejnit finanční toky. Členům klubu je náhled umožněn individualně, tedy
má-li člen zájem, dozví se to.

------
8) Různé

Jura pověřil svým zástupcem Afua

6k - řeší SU, pravděpodobně bude 1 na kolej

Ostraha areálu jako celku:
V současné době mohou vratní volat ochranku jen jsou-li v přímém ohrožení.
Nemohou ji zavolat např jako pomoc v zabránění vstupu neoprávněné osoby
(např bezdomovec). Chtělo by to změnu, takto je zde ochranka prakticky
k ničemu. Změna by byla vhodná i vzhledem k blížícímu se létu a SHteku.
Budou prozkoumány možnosti SUZu.

Martin Kroupa vyjadřuje nesouhlas s arogantním chováním a přístupem Šalise
v komunikaci, především na newsech.

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 4 - Karel Landa


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 46faa373ca319f6eac1b86034c2b913d

Tato verze souboru txt/20060201.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.