Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 01.03.2006

#1,0,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,2,1
Datum: 01.03.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda:
kolejní manažer: Martin Velek
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci:
projektový manažer: Jaromír Kašpar (Kaspik)
Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann(Šón)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy (Jura), zástupce Jakub Suchý
Radovan Igliar (Proteo)
Mareka Němece

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik), zástupce Radek Novák
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - Petra Švrčková, zástupce Jan Fleišmann
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík (DuH), zástupce Martin Koloros (Warlord), Petr Koloros (SiLK)
10 - zástupce Radek Šalomon (Šalis)
11 - Martin Velek

Hosté:
Michaela Lejsková (Mad) - centrála SU
Jan Ballasch (Hanitz) - centrála SU
Stanislav Šmejkal - exprezident SU
Tomáš Metelka (Metalíza)
Vladimír Hic (Valdo)

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:

1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. CNA SH
3. Jmenování stipendijní komise pro CNA
4. Nový návrh rozpočtu SH
5. Chybějící vybavení hudeben
6. Odpouštění členských příspěvků
7. Odstoupení/odvolání předsedy
8. RSS - aktualizace členů RSS
9. Různe
a) Paroubek na SH
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 14

------
1) Schválení zápisu z minulého zasedání

USNESENÍ
Číslo: 060301
Typ: Administrativa
Obsah: Schvalení zápisu z 1.2.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
2) CNA SH

Zhodnocení - výsledný příjem je menší než očekávaný. Místo 160 000,- přišlo
88 714,- Kč.
Placené studium bude i v dalším semestru, poté se zhodnotí zda zachovat
placený model či ho zmenit (neplacené).

------
3) Jmenování stipendijní komise pro CNA

Na minulém zasedání se schválil stip. řád klubu. Můžeme tedy jmenovat komisi
ve složení Radovan Igliar, Petra Bielčíková, Vít Kuchař.

USNESENÍ
Číslo: 060302
Typ: Administrativa
Obsah: Jmenování stipendijní komise pro CNA
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
4) Nový návrh rozpočtu SH

Zveřejněn na finance.sh. Změny jsou následkem akcí Milion a Rychta.
Milion - některé rozpočtované věci byly hrazeny v rámci této akce.
Rychta - výdaje na založení + alokace pro případnou půjčku

:: Přišel Dušan Havlik (hlasoval Warlord)
:: Osob s hlasovacím právem: 14

USNESENÍ
Číslo: 060303
Typ: Administrativa
Obsah:
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

------
5) Chybějící vybavení hudeben

Bohužel se při akci Milion opomělo zakoupit vybavení do hudebny v úhrnné výši
25k (bicí). Na chybějící vybavení byly vyčleněny peníze v návrhu rozpočtu.

------
6) Odpouštění členských příspěvků

Poslední možnost na zaření na seznam pro odpouštění je 5.3.2006 23:59.
Aktualní seznam bude k dispozici v konferenci vedení.

------
7) Odstoupení/odvolání předsedy

Pavel Mlýnek navrhl odvolaní předsedy, protože se domnívá, že nedostál
závazkům zveřejněným na zasedaní 23.11.2005.

:: Odchází Marek Němec
:: Odchází Jaromír Kašpar, hlasuje Radek Novák
:: Osob s hlasovacím právem: 13

USNESENÍ
Číslo: 060304
Typ: Administrativa
Obsah: Odvolaní předsedy
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 5, Zdrželo: 2
Výsledek: Neschváleno

Předseda nebyl odvolán.

------
8) RSS - aktualizace členů RSS

V současnosti jsou členy Pavel Mlýnek, Ondřej Sobotka.

:: Odchází Dušan Havlik, hlasovací právo má Martin Koloros
:: Odchází Petra Švrčková, hlasovací právo má Jan Fleišmann
:: Odchází Vít Kuchař
:: Odchází Jiří Ryszawy, hlasovací právo má Jakub Suchý
:: Osob s hlasovacím právem: 12

Ondřej Sobotka se vzdává fce.
Vyvstává otázka setrvání Pavla Mlýnka ve fci.
Kandidáty na doplnění jsou Zbyněk Čech a Martin Velek.

USNESENÍ
Číslo: 060305
Typ: Administrativa
Obsah: Setrvání Pavla Mlýnka ve fci
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

USNESENÍ
Číslo: 060306
Typ: Administrativa
Obsah: Doplnění RSS o Zbyňka Čecha
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 1, Zdrželo:2
Výsledek: Shváleno

USNESENÍ
Číslo: 060307
Typ: Administrativa
Obsah: Doplnění RSS o Martina Velka
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 2, Zdrželo:0
Výsledek: Shváleno

Klub SH navrhuje do RSS: Pavla Mlýnka, Zbyňka Čecha a Martina Velka.

------
9) Různé
a) Paroubek na SH
Klubu se příliš nelíbí myšlenka prezentace pana Paroubka na SH vzhledem
k blížícím se volbám. S myšlenkou přišla SU, proto SH akci podpoří.

:: Odchází Karel Landa, hlasovací právo má Stanislav Šmejkal

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 5 - Jaromír Kašpar


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel


MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: c858d99b01c99ecfbfcedb34802fb4c7

Tato verze souboru txt/20060301.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.