Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.03.2006

#1,1,2,1,1,0,1,0,3,1,2,1,2,1,2
Datum: 15.03.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Zdeněk Horák (Czend)
kolejní manažer:
technický manažer:
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czend)
Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
zástupce Vojtěch Brázda
Radovan Igliar (Proteo)
Marek Němec

Zástupci bloků:
2 -
3 - Ondřej Sobotka (Unghost)
4 -
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik), zástupce Radek Novák
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Pavel Mlýnek
9 - zástupce Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek
11 - zástupce Pavel Krejsa

Hosté:
Martin Fiala (Digri) - prezident SU
Stanislav Šmejkal - exprezident SU, VIP
Alexander Leonov (Netopier)

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. Odpuštění členských příspěvků
3. Žádost o pronájem HIMu
4. Žádost o zahrádky
5. MS IT Academy
6. VIP pro Andrewa
7. Půjčka klubu Bubeneč
8. Jmenovámí Zdenka Horáka místopředsedou klubu
9. Jmenování Jitky Duhackove PR Manažerem klubu SH
10. aktuální stav jednání s HP
- grafické stanice AVC
- nové servery
- školení
11. Různé
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 10

------
1) Schválení zápisu z minulého zasedání

USNESENÍ
Číslo: 060401
Typ: Administrativa
Obsah: Schvalení zápisu z 1.3.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno


------
2) Odpuštění členských příspěvků

Odpuštění všem aktivním členům dle odprezentovaného seznamu.

USNESENÍ
Číslo: 060402
Typ: Administrativa
Obsah: Odpuštění členských příspěvků na období 15.3.-15.10.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno


------
3) Žádost o pronájem HIMu

Rudolf Daniel chce provozovat HIM, jeho návh byl v konferenci vedeni.
SUZ se ptá, co my na to?

USNESENÍ
Číslo: 060403
Typ: Administrativa
Obsah: Klub SH nemá námitek proti žádosti Rudolfa Daniela
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno


------
4) Žádost o zahrádky

Rudolf Daniel chce provozovat zahrádky, jeho návh byl v konferenci
vedeni. SUZ se pta, co my na to?

USNESENÍ
Číslo: 060404
Typ: Administrativa
Obsah: Klub neshledává dodané materiály dostatečne pro zaujetí stanoviska.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno


------
5) MS IT Academy

Pro vstup do programu MS IT Academy je nutné složit $1250. Finance pujdou
z fondu vzdělávaní. Po uhrazení budeme moci provozovat školící centrum MS.
MS CR nám příslíbilo poskytnou zdarma služby do výše cca $700.

USNESENÍ
Číslo: 060404
Typ: Administrativa
Obsah: Vyčlenění $1250 z fondu vzdělávání na MS IT Academy
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno


------
6) VIP pro Andrewa

Proteo navrhl udělení VIP, protože Andrew dle slov Warlorda VIP nechce,
odloženo na příště. Do příště získat vyjadření Andrewa.


------
7) Půjčka klubu Bubeneč

:: Přišel Pavel Mlýnek
:: Osob s hlasovacím právem: 11

Klub Bubeneč nás požádal o půjčku 400k na obnovu síťové infrastruktury.
Půjčku budou splácet po 100k/6m. Na půjčku bude sepsána smlouva, její součastí
bude splátkový kalendář. Za podmínek, že za dodržení splátkového kalendáře
se zaručí SU (Digri nemá námitek) a klub Buben poskytne prostor pro propagaci
klubu SH.

USNESENÍ
Číslo: 060405
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení záměru zapůjčit 400k z finanční rezervy klubu Buben.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno


------
8) Jmenování Zdeňka Horáka místopředsedou klubu

Jitka Duháčková rezignovala na pozici.

USNESENÍ
Číslo: 060405
Typ: Administrativa
Obsah: Jmenování Zdeňka Horáka místopředsedou klubu
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno


------
9) Jmenování Jitky Duháčkové HR manažerem klubu

:: Czenda má hlasovací právo
:: Osob s hlasovacím právem: 12

USNESENÍ
Číslo: 060405
Typ: Administrativa
Obsah: Jmenování Jitky Duháčkové HR manažerem klubu
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 2, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno


:: Ochází Proteo
:: Osob s hlasovacím právem: 11

------
10) Aktuální stav jednání s HP

- grafické stanice AVC

U HP máme možnost získat stanice s výraznou slevou, ale pro AVC by nákup
znamenal vetsí fin. zátěž. Čerpalo by se ze schvaleného rozpočtu AVC, tedy
na úkor jiných planovaných věcí. Další možnost je koupit levnější řešení
od SUNu. Je zde ješte možnost zakoupit stanice HP a navýšit rozpočet AVC
o 30k.

var a) Navýšit rozpočet AVC o 30k
7:0:4 (pro:proti:zdržel)
b) Nákup HP bez navýšeni rozpočtu AVC
2:7:2
c) Nekoupit HP, koupit SUN
0:10:1
d) Koupit HP, a v příštím rozpočtu zkratit AVC o 30k
5:2:4

USNESENÍ
Číslo: 060405
Typ: Administrativa
Obsah: Navýšit rozpočet AVC o 30k
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 4
Výsledek: Schváleno

- nové servery

Víme co přesně chceme, poptáme u HP uvidíme, zda pro nás bude výhodné
tyto servery zakoupit

- školení

Jednání o možných školeních jsou v procesu, zatím nejsou žádné
prezentovatelné výsledky.


------
11) Různé

a) Změna stanov a jednácího řádu
Pavel Mlýnek upozornil na nesrovnalosti. Má tedy za úkol předložit nová
znění. Kdo se chce podílet na tvorbě, nechť se mu ozve.

b) DUSPS + platby
Platba která není v DUSPSu, neexistuje, v žádné případě neakceptovat
doklady typu pokladní složenka a dávat přechodně povolovat.
Není kompletní seznam opravněných osob pro práci s DUSPSem, doplnit!

c) Zmrzlík + kluby
Report ve vedení, schůzka 5.4. v Rychte.

Další bod je poze informační pro zájemce protože většina představenstva
odchází.

d) Školící centrum

Nalezli jsme idealní prostory pro zbudovaní školícího centra. Povedeme
jednání s SUZ/ČVUT o případném využití pro naše potřeby. Zbudování by se
financovalo z vhodného grantu. Věc je ve stádiu myšlenky.


------
Ověřovatel zápisu.
Blok 6 - Petra Bielčíková


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: d8fb950e2b4bb8fffbb943545ceb3adc

Tato verze souboru txt/20060315.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.