Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.03.2006

#1,1,3,1,2,1,3,1,1,1,3,1,2,1,1
Datum: 29.03.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Zdeněk Horák (Czend)
kolejní manažer: Martin Velek
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czend)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Jiří Ryszawy, zástupce Vojtěch Brázda
Radovan Igliar (Proteo)
zástupce Martin Salinger (Sali)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Ondřej Sobotka (Unghost), zástupce Pavel Kovač
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - Petra Švrčková, zástupce Jan Fleišmann
8 - Pavel Mlýnek
9 - zástupce Jaroslav Haken (Kraken), Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

Hosté:
Josef Kučera - exadmin11
Michaela Lejsková (Mad) - centrála SU
Michal Bukovan

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení dohody o půjčce klubu Buben
3. Doschválení odpouštění
HOT: Možnost evakuace lidí do areálu kolejí
4. Projekt wifi
5. Podpis smluv o ochraně osobních údajů
6. Manažerská smlouva pro jednatele SiHi s.r.o.
7. Různé
8. Stížnost na stroj hranolky
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 11

------
1) Schválení zápisu z minulého zasedání

USNESENÍ
Číslo: 060501
Typ: Administrativa
Obsah: Schvalení zápisu z 15.3.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

------
2) Schválení dohody o půjčce klubu Buben

Dle posledního znění v konferenci vedení.

USNESENÍ
Číslo: 060502
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení dohody o půjčce klubu Buben
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

------
3) Doschválení odpouštění

fond co proč
Jakub Římek 2816 servery net správce služby IRC, nightmare
Tomáš Bublík 7065 servery vpos správce serveru www
Dávid Ádám 8939 studovna4 net studovna4, překlady do EN
Ondřej Bezucha 6793 odpousteni net CNA, cisca

:: přišel Proteo
:: Osob s hlasovacím právem: 12

USNESENÍ
Číslo: 060503
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení odpouštění výše jmenovaných
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

HOT: Evakuanti - Praha požádala SUZ o alokaci míst pro případ eventuální evakuace
lidí z ohrožených míst.
Přednostně budou ubytováváni na volné pokoje, poté budou obytováváni do pokojů,
kde je volná kapacita.

:: Přišel Olymp, Kaspik, Lukisek, Jura (hlasuje Afu)
:: Osob s hlasovacím právem: 15

------
4) Projekt wifi

Návrh projektu v konferenci. V případě schválení to bude znamenat změnu
rozpočtu. Změna by spočívala v převodu nevyčerpaných financí z fondů odpouštění
projektů (~64k) a odpuštění "servisní" (~18k) do fondu projektů.

USNESENÍ
Číslo: 060504
Typ: Administrativa
Obsah: Převod nevyčerpaných financí z fondů odpouštění do fondu projektů
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

USNESENÍ
Číslo: 060505
Typ: Administrativa
Obsah: Přidělení 140k z fondu projektů projektu wifi (odpovědná osoba A. Leonov)
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
5) Podpis smluv o ochraně osobních údajů

Bod přesunut na příště

------
6) Manažerská smlouva pro jednatele SiHi s.r.o.

Přesné znění bylo v konferenci vedení.

USNESENÍ
Číslo: 060506
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení manažerské smlouvy pro jednatele SiHi s.r.o.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Zdrželo: 6
Výsledek: Schváleno

:: hlasuje Jura
:: Osob s hlasovacím právem: 15

------
7) Různé

wiki.sh - doplnit profily aktivních lidí v klubu

:: M. Velek rezignuje s okamžitou platností na fci člena centrály, dále rezignuje
na pozici zástupce bloku 11 ke dni zvolení nového zástupce.
:: O. Sobotka rezignuje s okamžitou platností na pozici zástupce bloku 3,
doporučuje do zvolení nového zástupce řízením bloku pověřit Pavla Kovače
UID 8806 - bez hlasovacího práva a možnosti čepat 6k fond.
:: Do doby než bude zvolen nový zástupce bloku, pověřuje Olymp vedením bloku 3
Pavla Kovače.

:: Osob s hlasovacím právem: 14

------
8) Stížnost na stroj hranolky

USNESENÍ
Číslo: 060507
Typ: Administrativa
Obsah: Prohlášení schůze za neveřejnou
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti: 1, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

:: M. Velek rezignuje s okamžitou platností na pozici zástupce bloku 11,
doporučuje do zvolení nového zástupce řízením bloku pověřit Pavla Nutila UID
6337 - bez hlasovacího práva a možnosti čepat 6k fond

USNESENÍ
Číslo: 060508
Typ: Administrativa
Obsah: Pozastavení členství M. Velkovi a O. Sobotkovi na dva měsíce za
poškozování dobrého jména klubu.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 5, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 7 - Petra Švrčková


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 3db3eb2138d7d6e6c05982814873073b

Tato verze souboru txt/20060329.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.