Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.04.2006

#1,1,0,0,1,1,1,2,3,2
Datum: 03.04.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Zdeněk Horák (Czend)
kolejní manažer:
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer:
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czend)
Jaromír Kašpar (Kaspik)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Vojtěch Brázda (Afu)
Radovan Igliar (Proteo)

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - zástupce Jan Fleišmann (Šón)
8 - Pavel Mlýnek, zástupce Martin Salinger (Sali)
9 - zástupce Martin Koloros (Warlord)
10 -
11 -

Hosté:
Ondřej Caletka (Oskar)
Pavol Kvasnica (palec)
Stanislav Šmejkal

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:

1. Schválení volebního řádu
2. Schválení zápisů z minulého zasedání
3. Vyhlášení voleb
4. Volební komise
5. Podepsání smluv o osobních údajích
6. Různé
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 10

------
1) Schválení volebního řádu

USNESENÍ
Číslo: 060601
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení volebního řádu ve verzi v3_rc1
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
2) Schválení zápisů z minulého zasedání

USNESENÍ
Číslo: 060602
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 29.3.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
3) Vyhlášení voleb

Byly vyhlášeny volby na pozice zástupců bloku 3 a 11.

------
4) Volební komise

Martin Velek, Kvasnica Pavol, Ondřej Sobotka, Pavel Mlýnek, Petra Bielčíková,
Vojtěch Brázda

USNESENÍ
Číslo: 060603
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení volební komise ve výše uvedeném složení
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

------
5) Podepsání smluv o osobních údajích

Smlouvy jsou připraveny k podpisu, kdo nepodepíše do 9.4.2006, nebude mít
přístup do DUSPSu.

6) Různé

Správu konference volby přebírá Pavel Mlýnek

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 8 - Pavel Mlýnek


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: ff0f5ed349f6cd07a2890d943d31f794

Tato verze souboru txt/20060403.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.