Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.04.2006

#1,1,2,0,1,0,0,1,3,1,3,2,2,1,0
Datum: 12.04.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Zdeněk Horák (Czenda)
kolejní manažer:
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czenda)
Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Vojtěch Brázda
Marek Něměc

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik), zástupce Radek Novák
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - Petra Švrčková, zástupce Jan Fleišmann (Šón)
8 - zástupce Martin Kytka
9 - zástupce Jaroslav Haken, Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek
11 -

Hosté:
Ondřej Sobotka
Adéla Chrastinová (STOH)
Filip Morávek (Čajovna)

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1. Schválení zápisů z minulého zasedaní
2. Finanční podpora klub STOH (cca 10k)
3. Finanční podpora klubu Čajovna (cca 15)
4. Finance na fotoatelier
5. Schvalení stipendií NETACAD za LCNA SU Strahov
6. Jmenovaní nových lidí do RSS
7. Schválení půjčky SiHi s.r.o. ve výši 80 000,- Kc
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 9

------
1) Schválení zápisů z minulého zasedaní

USNESENÍ
Číslo: 060701
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 03.04.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
2) Finanční podpora klub STOH

:: přišel Šalis, Marek Něměc, Martin Kytka, Perta Švrčková
:: Osob s hlasovacím právem: 11

Klub STOH nás požádal o 6k na uhrazení nájmu (leden-červen). O tuto částku
žádali v IGS SU, žádosti nebylo vyhověno. Finance by byly čerpány z provozní
rezervy.

USNESENÍ
Číslo: 060702
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení 6k z provozní rezervy na podporu klubu STOH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

Odpovědná osoba: Adéla Chrastinová

------
3) Finanční podpora klubu Čajovna

:: přišel Warlord

Čajovna momentálně je -12k (funguje diky půjčce z SU), klub SH žádá o dotaci
9k, aby se dostala z mínusu (3k půjdou z klubu STOH). V čajovně probíhají
pravidelné přednášky cyklu Cestování.

:: odchází Šalis

USNESENÍ
Číslo: 060703
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení 9010,- z provozní rezervy na podporu klubu Čajovna
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo: 4
Výsledek: Schváleno

Odpovědná osoba: Filip Morávek

------
4) Finance na fotoateliér

USNESENÍ
Číslo: 060704
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení 10k,- z provozní rezervy na fotoateliér
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

:: odchází Petra Švrčková, hlasuje Šón

------
5) Schválení stipendií NETACAD za LCNA SU Strahov

:: odchází Adéla Chrastinová, Filip Morávek

Stipendium ve výši 1600,-/osoba následujícím lidem:

Neruda Marek, Vymazal Zbyněk, Fiala Martin, Doleček Václav, Řezáč Vít,
Meško Dezider, Svítek Jakub, Kubita Ivo

USNESENÍ
Číslo: 060705
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení stipendií dle doporučení stip. komise
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 2, Proti: 5, Zdrželo: 4
Výsledek: Neschváleno

Navráceno stipendijní komisi k přehodnocení s doporučením striktně dodržovat
podmínky k udělení stipendia.

------
6) Jmenovaní nových lidí do RSS

Vzhledem k pozastavení členství Martina Velka v klubu SH, je vhodné pozměnit
doporučení parlamentu SU na obsazení jeho pozice v RSS.

Navržen je: Zdeněk Horák

USNESENÍ
Číslo: 060706
Typ: Administrativa
Obsah: Nahrazení Martina Velka Zdeněkem Horákem v RSS
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 2, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

Za SH jsou do RSS doporučeni Zdeněk Horák, Pavel Mlýnek, Zbyněk Čech.

------
7) Schválení půjčky SiHi s.r.o. ve výši 80k

SiHi s.r.o. požádalo SH o půjčku 80k na pořízení zásob. Půjčka bude splacena
nejpozději k 31.12.2006.

USNESENÍ
Číslo: 060707
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení půjčky SiHi s.r.o. ve výši 80k
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 1, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

Lukáš Tomášek se zdržel hlasování.

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 9 - Jaroslav Haken


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 0c22027f7a19fa2a7bc29cee66ad74fc

Tato verze souboru txt/20060412.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.