Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.05.2006

#0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1
Datum: 16.05.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zdeněk Horák (Czenda)

Centrála:
předseda:
místopředseda: Zdeněk Horák (Czenda)
kolejní manažer: Radka Pernicová
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer projektů: Jaromír Kašpar (Kaspik)
Radek Šalomon

Celokluboví zástupci:

Radovan Igliar (Proteo)
Marek Němec

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 -
7 -
8 - Pavel Mlýnek (Pav)
9 -
10 - Lukáš Tomášek
11 - Pavol Krejsa

Hosté:
Ondřej Břízek
Lubomír Bartuška (Bartul)
Ondřej Konopka (Haribolo)
Ivan Janotka (Pivko)

Zapisovatel:
Pavel Procházka (Admiral)

Obsah jednání:

1. Vyhlášení výsledků voleb na bloky 3 a 11
2. Vyhlášení doplňovacích voleb na pozici CKZ
3. Volební komise
4. Schválení Radky Pernicové jako kolejního manažera
5. Navržení Radky Pernicové jako nového člena do RSS
6. Poděkovaní
7. Schválení stipendií NETACAD za LCNA SU Strahov
8. Kontrolní orgán SiHi s.r.o. (Dozorčí rada)
9. Agresivita členů klubu vůči aktivním osobám v klubu
--------------------------------------------------------------------------------

::Osob s hlasovacím právem 8


------
1) Vyhlášení výsledku voleb na bloky 3 a 11

Byli představeni Tomáš Duša (3) a Pavel Krejsa (11), proběhlo představovací
kolečko.

------
2) Vyhlášení doplňovacích voleb na pozici CKZ

Vyhlásí předseda v emailové konferenci.

------
3) Volební komise

navrženi: Petra Bielčiková, Pavel Mlýnek, Pavol Kvasnica, Alejandro Marquez,
Jakub Svitek, Jiří Vávra, Karel Landa
Karel Landa na návrh Pavla Mlýnka.

USNESENÍ
Číslo: 060801
Typ: Administrativa
Obsah: Jmenování všech navržených do volební komise
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

------
4) Schválení Radky Pernicové jako kolejního manažera

USNESENÍ
Číslo: 060802
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení Radky Pernicové jako kolejního manažera
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

------
5) Navržení Radky Pernicové jako nového člena do RSS

Pavel Mlýnek navrhuje odsunutí na září. Přesto se hlasuje o jmenování hned.

USNESENÍ
Číslo: 060803
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo SH navrhuje Radku Pernicovou jako nového člena RSS
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

------
6) Poděkovaní

Pavel Mlýnek sklidil potlesk.

------
7) Schválení stipendií NETACAD za LCNA SU Strahov

Stipendium ve výši 1600,-/osoba následujícím lidem:

Marek Neruda, Vymazal Zbyněk, Fiala Martin, Doleček Václav, Řezáč Vít,
Meško Dezider, Svítek Jakub, Kubita Ivo

USNESENÍ
Číslo: 060804
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení stipendií následujícím: Neruda, Vymazal, Doleček, Řezáč,
Meško, Svítek, Kubita
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Nechváleno

USNESENÍ
Číslo: 060805
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení stipendia pro Martina Fialu - prezidenta Studentské unie
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo: 2
Výsledek: Neschváleno

Pavel Mlýnek navrhuje Jaromíra Kašpara.

USNESENÍ
Číslo: 060806
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení stipendia pro Jaromíra Kašpara
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 3, Proti: 3, Zdrželo: 2
Výsledek: Nechváleno

------
8) Kontrolní orgán SiHi s.r.o. (Dozorčí rada)

Pavel Mlýnek požaduje kontrolu nad hospodařením Rychty, s odůvodněním, že ve
společnostech podobného typu je to běžné.

Lukáš Tomášek: v dozorčí radě by měl být človek, kterej hodně dobře rozumí
účetnictví
Pavel Mlýnek: neviděl jsem společenskou smlouvu
Lukáš Tomášek: existuje pouze zakládací listina
Pavel Mlýnek: členové dozorčí rady musí být minimálně 3 a musí být uvedeni
v obchodním rejstříku
Lukáš Tomášek: budeme asi měnit sídlo
Lukáš Tomášek: o úspěšnosti společnosti nesvědčí pouze ekonomické ukazatele,
jsou tu ještě další hodnotící kriteria: spokojenost zákazníků,
dobré vztahy s pronajímatelem (tzn. se SUZem),
Radek Šalomon: elektrikář se bál chodit do HIMu, protože tam byli potkani,
všude olej a tak...
Ondřej Konopka: obrat je podle mě takový dobrý hodnotící kriterium
Lukáš Tomášek: jediný dobrý hodnotící kriteria jsou ROE, ROCE, ROA
Salomon: obrat je to nejhorší číslo, který se da vzít
Lukáš Tomášek: ekonomická ktriteria je potřeba zohledňovat, ale nejsem
schopnej říct kolik procent
Lukáš Tomášek: splnili jsme naši vizi
Ondřej Konopka: pročpak jsi to nezveřejnil?
Lukáš Tomášek: možná jsem měl, ale je to spíš otázka valné hromady
Pavel Mlýnek: mě jde o to, aby se definovalo, kdy to bude perspektivní

USNESENÍ
Číslo: 060807
Typ: Administrativa
Obsah: Klub SH doporučuje v termínu nejbližší valné hromady zřídit kontrolní
orgán SiHi s.r.o.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Neschváleno

:: Lukáš Tomášek hlasoval pro návrh

------
9) Agresivita členů klubu vůči aktivním osobám v klubu

Ondřej Konopkalo: Ja jsem to vnímal jako osobná názor
Czenda: to je napadení, to je oficialní vyjadření člověka...
Czenda: chtěl bych nastolit otázku, jak s tím bojovat a co s tím delat

:: Odchází Marek Nemec, předává hlasovací právo Radce Pernicove
:: Odchází Proteo, předává hlasovací právo Pavlu Procházkovi
:: Odchází Jaromír Kašpar

Salis: pokud si SH neochrání svoje lidi, tak tady ti lidi nebudou
Czenda: budou se tvořit nová pravidla sítě, kde se může dát položka o chování
na newsech

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 10 - Lukáš Tomášek


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: ebc4f6c91ec28ea1527d1cfecbb6bc7a

Tato verze souboru txt/20060516.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.