Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 31.05.2006

#1,1,0,3,0,1,1,1,3,0,3,1,3,1,3
Datum: 31.05.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Zdeněk Horák (Czenda)
kolejní manažer: Radka Pernicová
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czenda)
Radek Šalomon
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:

Radovan Igliar (Proteo), zástupce Jan Fleišmann


Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik), zástupce Radek Novák (Pomi)
6 -
7 - Petra Švrčková
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík, zástupce Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek
11 - zástupce Pavel Nutil

Hosté:
Martin Komoň - fitko

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. Změna rozpočtu kvůli nákupu serverů
3. Přehled požadavků do rozpočtu 2/2006
4. Plán rozvoje klubu na 2/2 2006 a 1/2 2007
5. Vyřešení problému s 6Kč fondem na bloku 10
6. Problém s bývalým nakupčím
7. Schválení změny sidla SiHi
8. Schválení rozšíření živnostenských oprávnění SiHi
9. Projednání záležitosti ohledně uhlíků
10. Projekt Meteosat
11. Zastupování volených členu představenstva
12. Různé
a) valná hromada SiHi
b) seznam lidí k zvýhodnění pro udělění kolej za SH
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 12

------
1) Schválení zápisu z minulého zasedání

Ke schválení byl předložen pouze zápis z 12.4.2006, zápis z 16.5.2006 bude
předložen příště.

USNESENÍ
Číslo: 060901
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 12.4.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 4
Výsledek: Schváleno

------
2) Změna rozpočtu kvůli nákupu serverů

servery 453K

převod z ostatnich fondů na servery

servisní činnosti 100K
výjezdní zasedání 80K
provozní rezerva 19K

USNESENÍ
Číslo: 060902
Typ: Administrativa
Obsah: Převod financí na nové servery
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 4
Výsledek: Schváleno

------
3) Přehled požadavků do rozpočtu 2/2006

:: přišel Proteo, Dušan
:: Osob s hlasovacím právem: 12 (hlasovali Šón a Warlord)

Prezentován přehled tak jak je na finance.sh

: Drobná odbočka k 6k - nová struktura je ve stádiu příprav, řeší kolejní
skupinka

Některé požadavky byli vyškrtnuty, některé upraveny s ohledem na možnosti
čerpaní z 6k fondu.
Vyvstala otázka zda má cenu investovat do hudebny B3 a mít 3 top hudebny.
Pravděpodobně se bude investovat méně - budou 2 top a jedna obyč.

:: odchází Warlord, Proteo - hlasuje Šón
:: Osob s hlasovacím právem: 12

Vzhledem k nutnosti dalších úprav bude extra shůzka na doladění rozpočtu.

------
4) Plán rozvoje klubu na 2/2 2006 a 1/2 2007

Bude svolána schůzka, výstup bude prezentován na dalším zásedání na konci
června.

------
5) Vyřešení problému s 6Kč fondem na bloku 10

Aktuálně je problém v účtování, všechny hudebny byly z rozpočtu b10. Na SUZu
se dohodla náprava - je potřeba rozpočítat náklady mezi bloky, jak zněla
původní dohoda (trojka nepřispěje, bude si ze svého financovat hudebnu b3).
Vychází to na cca 7010,-/blok, přesná iterace proběhne v kolejní skupince.

------
6) Problém s bývalým nákupčím

Při kontrole účetnictví za rok 2005 jsme dohledali nesoulad mezi platbami
a fakturami od LEVI a nebyli jsme schopni spárovat platby a faktury. Proto
jsme si nechali zaslat z LEVI inventarizaci pohledávek, která nám dorazila
13.3.2006. Od té doby řešíme s Lukášem Bělovským, kde je problém. Dozvěděli
jsme se asi 5 variant toho, kde peníze skončili. Měl je převzít Stanislav
Šmejkal, Petra Bendová, Šón, Olymp a Netopier. Všichni jmenovaní tvrdí,
že žádné peníze nikdy nepřevzali. Potom se objevilo vysvětlení, že z této
částky byly proplaceny nějaké faktury. Tyto ovšem neexistují.
Takže tu existuje důkaz, že Lukáš Bělovský osobně převzal v LEVI
International a.s. hotovost 15.554,- Kč, kterou neodvedl klubu Silicon Hill.

Možná řešení: a) domluva
b) soud

USNESENÍ
Číslo: 060903
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo klubu Silicon Hill navrhuje prezidentu SU podání
trestního oznámení na Lukáše Bělovského, nar. 4.4.1982 ve věci
zpronevěry částky 15 554,- Kc, nedojde-li do 30.6.2006 k vyřešení této
záležitosti dohodou.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
7) Schválení změny sídla SiHi

Byla nám nabídnuta možnost přesunout sídlo SiHi na blok 1.

USNESENÍ
Číslo: 060904
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení změny sídla SiHi na blok 1
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

Lukáš Tomášek se zdržel.

------
8) Schválení rozšíření živnostenských oprávnění SiHi

Staženo

:: odchází Tomáš Duša
:: Osob s hlasovacím právem: 11

------
9) Projednání záležitosti ohledně uhlíků

Na bloku 5 došlo k zničení plotýnky vařiče nahříváním uhlíku do dýmky.

SUZ by rád měl nějaké oficielní stanovisko klubu. Podle nás toto zcela řeší
ubytovací řád. V případě potřeby SUZu, vydáme jakési prohlášení.

------
10) Projekt Meteosat

V rámci projektu by se analyzovaly a dále zpracovávaly snímky z družice
téhož jména.
Bude řešeno v rámci debaty o rozpočtu.

------
11) Zastupování volených členu představenstva

Mimo odůvodněné případy dlouhodobé nepřítomnosti nebude tolerováno jmenování
"trvalého" zástupce.
Při současné frekvenci svolávání není problém delegovat hlasovací právo na
jednu konkretní osobu a seznámit ji s body. V konferenci vedení pak nebude
příliš mnoho lidí.

------
12) Různé
a) valná hromada SiHi - bude svolána
b) seznam lidí k zvýhodnění pro udělení koleje za SH
cca 30 lidí, bude zveřejněno na webu + konference klub
c) v brzké době budou ukončeny nákupy z rozpočtu 1/2006, Šón oznámí
v konferencích
d) s novým rozpočtem budou nová pravidla čerpání financí

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 11 - Pavel Nutil


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 39c9685999dfe486e2dade5e58e6a8f3

Tato verze souboru txt/20060531.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.