Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.06.2006

#1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,3,2,1,1,2
Datum: 13.06.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Zdeněk Horák (Czenda)
kolejní manažer: Radka Pernicová
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czenda)
Radek Šalomon
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:

Radovan Igliar (Proteo)
Marek Němec, zástupce Vojtěch Brázda (Afu)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Petra Bielčiková
7 - Petra Švrčková, zástupce Jan Fleišmann
8 - zástupce Martin Salinger (Sali)
9 - Dušan Havlík
10 - Lukáš Tomášek
11 - zástupce Pavel Nutil

Hosté:
Stanislav Šmejkal - ORSE
Ondřej Břízek (Phoenix)
Martin Komoň - fitko
Dalibor Fanta (bejzz) - vedoucí SUTu
Eduard Matúš (Edo) - DUSPS
Jiří Ryszawý (Jura) - vedoucí AVC
Jan Gruber (Zeph)
Jana Hornová (Bobřík) - AVC
Alejandro Márquez (DarkAngel) - předseda volební komise
Jakub Suchý (MeBa)
Jakub Svítek (Svitek)
Petr Musil (Fusik)
Martin Fiala (Digri) - prezident SU
Tomáš Metelka (Metalíza)
Ivan Janotka (Pivko)
Radek Novotný (Rak) - AVC
Jiří Vávra (Pedro) - AVC

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení rozpočtu
3. Vyjádření volební komise ke stávajícím volbám, zrušení voleb
4. Vyhlášení voleb na pozici celoklubového zástupce
5. Vyslovení důvěry vedení projektu AVC
6. Stížnost klubu na chování Martina Fialy
7. Servisní činnosti klubu
8. Potrestání Radka Šalamona
9. Hlasování o důvěře předsedovi klubu
10. Různé
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 10

------
1) Schválení zápisu z minulého zasedání

Ke schválení byl předložen pouze zápis z 31.5.2006, zápis z 16.5.2006 nebyl
připraven.

USNESENÍ
Číslo: 061001
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 31.5.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
2) Schválení rozpočtu

:: přišla Petra Švrčková
:: Osob s hlasovacím právem: 11

- výsledek včerejší schůzky o rozpočtu viz příloha či finance.sh
... pokud se nepodaří domluvit s centrálou odložení platby desátku,
dojde k odvodu desátku místo stavby solária

USNESENÍ
Číslo: 061002
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení rozpočtu 2006-2
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 4, Proti: 4, Zdrželo: 3
Výsledek: Neschváleno

Ti kdož nesouhlasí, nesouhlasí především kvůli položce servisních činností.

:: přišel Proteo
:: Osob s hlasovacím právem: 12

Vyhlášena 5 min pauza

Proteo chce průzkumně hlasovat:

CKZ Radivan Igliar je dle mínění představenstva kompetentní pro vykonávání
své pozice.

:: odchází Proteo a někdo přišel a nenáhlasil se
:: Osob s hlasovacím právem: 12

pro:proti:zdržel 11:0:1

:: přichází Proteo
:: Osob s hlasovacím právem: 13

------
3) Vyjádření volební komise ke stávajícím volbám, zrušení voleb

Vyjádření předsedy komise:
Nemorální podpora jednoho kandidáta v průběhu voleb + chyba v zabezpečení
volebního systému.

Dušan H: Důvod jedna je irelevantní, neexistuje jediné pravidlo, které by
Šalis porušil.
S tímto výrokem souhlasí i další z přítomných.

Standa S: 1. Ani jeden důvod neshledávám jako relevantní pro zrušení voleb
- fakticky nikdo nezneužil chyby v zabezpečení
2. Komise nemůže zrušit volby v průběhu voleb -> nevratné.

Afu přiznává, že pochybyl v zabezpečení. A tuto chybu považuje za natolik
závažnou, že je to důvod pro zrušení voleb

Dušan H: Na základě jakého paragrafu jste vyhodnotili mail Šalise za důvod pro
zrušení voleb?

Standa S navrhuje 2 měsíce pozastavení členství pro VK za zmanipulování voleb
&6 volebního řádu -> nedošlo k porušení žádného předpisu

Daphne: na základě mnoha (10) stížností jsme se usnesli na zrušení voleb
Alejandro: mám tu stížnosti a doporučení předsedy na prohlášení voleb za
neplatné

Metalíza: chtěl bych vidět všechny stížnosti

:: Odchází Alejandro

Šalis upozorňuje, že na jednání VK, kde se projednávala jeho iniciativa
ve prospěch jednoho kandidáta, nedostal od komise pozvání, aby se vyjádřil.
Teprve v průběhu mu zavolal Czenda (nebyl člen komise), že VK chce jeho
vyjádření.

Na základě jaké předpisu byly volby zrušeny?

Charlie: oficiálně (na volby@sh.cvut.cz) dorazily 3 stížnosti + 1 upozornění

Neexistuje paragraf na jehož základě by mohly být volby takto zrušeny. Zrušení
voleb bylo jen rozhodnutí volební komise. Oznámení o zrušení bylo zveřejněno
na webu voleb a newsech.

:: Odchází Proteo
:: Osob s hlasovacím právem: 12

Jelikož jsou pochybnosti o volbách -> zrušit, 2 návrhy na prohlášení voleb
za neplatné:
a) Prohlásit volby za neplatné na základě prohlášení Afua o bezpečnosti
volebního systému
b) Prohlásit volby za neplatné pro porušení volebního řádu &6 volební komisí
(navrhuje Standa S)

hlasování - varianta a) 6:3:3

:: Přišel Proteo
:: Osob s hlasovacím právem: 13

b) 5:5:3

USNESENÍ
Číslo: 061003
Typ: Administrativa
Obsah: Prohlášení voleb za neplatné na základě prohlášení Afua o bezpečnosti
volebního systému
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 3, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

Představenstvo ukládá VK do 14.6. 20:00 zveřejnění všech stížností včetně
stěžovatelů na volby.sh včetně stanoviska VK.

USNESENÍ
Číslo: 06104
Typ: Administrativa
Obsah: Zveřejnění stížností a stanoviska VK na webu volby.sh
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
4) Vyhlášení voleb na pozici celoklubového zástupce

Dušan Havlík navrhuje vyhlásit volby až po úpravě volebního řádu v souladu se
stanovami klubu.

USNESENÍ
Číslo: 06105
Typ: Administrativa
Obsah: Vyhlášení voleb na pozici CKZ po úpravě volebního řádu v souladu se
stanovami
Komu: předseda
Do:
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

:: Odchází Kuchy
:: Osob s hlasovacím právem: 12

Skupinka pod vedeni Dušana Havlíka, Standy Šmejkala a Metalízi do 27.6. dá
k dispozici novou verzi volebního řádu.

:: Přišel Lukisek
:: Osob s hlasovacím právem: 13

------
5) Vyslovení důvěry vedení projektu AVC

Jiří Ryszawý požádal o vyjádření důvěry jemu jako vedoucímu AVC.

Jura: Jsem nařčen, že AVC nemá hmatatelné výsledky (AVC má k fungujícímu
projektu daleko, postprocesing trvá 1/2 roku) a já poškozuji klub svým
jednáním.

Olymp: Nelíbí se mi také vyhozené 3k za instalaci zámku do dveří, které
půjdou za 3 měsíce vyměnit.


Jura: Z interní diskuse AVC vyplynulo, že jest cílem se naučit zpracovávat
primárním cílem není produkovat videa.
Rak: Navíc v přepočtu to vychází za 3 dny video - bez prázdnin.
Olymp: Omlouvám se za své výroky o neproduktivnosti AVC.

:: Přišel Kuchy
:: Osob s hlasovacím právem: 14

USNESENÍ
Číslo: 06106
Typ: Administrativa
Obsah: Vyslovení důvěry vedoucímu projektu AVC
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

Jura bude o následující schůzi AVC informovat na changelog.sh

------
6) Stížnost klubu na chování Martina Fialy

- obejití vedení SH a Zmrzlíka ve věci letní cisco (Žádost o poskytnutí 20
lůžek pro studenty)

Digri: Bylo mi vytčeno, že jsem jednal ve věci letní cna na rektorátu.
J. Kuba přeposlal žádost Ing. Zmrzlíkovi ten si vyžádal můj souhlas.
Protože jsem letní cna považoval za OK, podpořil jsem. Ve středu se
Olymp o celé záležitosti dozvěděl a celou věc pozastavil.

Představenstvu byly předloženy k nahlédnutí 2 maily.

Olymp: Byl jsem označen za nekompetentní osobu pro jednání. Ing. Zmrzlík mi
značně rozladěn předložil žádost o ubytování dvaceti lidí 14 dní před
semestrem, protože jsem o tom nic nevěděl, nepotvrdil jsem to pro
nedostatek informací.
Ing. Zmrzlík dostal nařízení shora, nevěděl o tom, požádal mne
o vyjádření, ani já neměl přesné informace -> možné narušení dobrých
vztahů s Ing. Zmrzlíkem!

Dušan H: Bohužel, protože se neumíme dohodnout, chybí nám vymezení co může
dělat vedoucí projektu či předseda sám nebo kdy musí být přítomni
oba.

:: Odchází Marek Němec, hlasuje Afu

Proteo: O aktivitě letní cna jsi (pozn. Olymp) byl informován a vyjádřil jsi
předběžný souhlas viz mail v konferenci.

Jura: Olympe, jsi opravdu kompetentní pro tuto věc?
Olymp: Ano jsem plně kompetentní za představení všech aktivit klubu, nikde
jsem nesliboval nic za nějaký projekt bez vědomí vedoucího.
Chtěl bych, aby to fungovalo jako na ČVUT - Rektor má pravomoce na
še, deleguje pravomoce např. na ředitele SUZ.

:: Odchází Martin Fiala a Petra Švrčková, dle instrukcí hlasuje Šón
:: Osob s hlasovacím právem: 14

Současné předpisy ne zcela vyhovují.
Olymp: Nemyslím si, že je nutné vše řešit interními předpisy.

USNESENÍ
Číslo: 06107
Typ: Administrativa
Obsah: Vyřešíme své interní problémy interními předpisy
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 2, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

------
7) Servisní činnosti klubu

Olymp: Byla 2x vyhlášena schůzka (krom centrály přišel na každou jen jeden
člen představenstva) a ani ve vedení nebyl žádný argument proti
koncepci. A nyní jste kvůli tomu neschválili rozpočet?

Dušan H: Sekretářka je OK, ostatní počkat na vývin situace.
Olymp: Vedoucí je také ok, protože tam bude kontrola pracovních činností -
produktivity, je zde reálné nebezpečí, že ta klesne na neúnosnou mez.

Prezentace výstupu schůzek "servisních činností" tak jak byl ve vedení a také
dodatku smlouvy s ORSE.
Padl návrh schválit záměr a smlouvy schvalovat zvlášť. Případně schválit
v prezentovaném rozsahu i počet úvazků do konce roku, poté vyhodnotit a další
smlouvy schvalovat až poté.

USNESENÍ
Číslo: 06108
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení koncepce servisních činností s uzavřením smluv do 31.1.2007
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 4
Výsledek: Schváleno

Opětovné hlasování o rozpočtu.

USNESENÍ
Číslo: 061009
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení rozpočtu 2006-2
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
8) Potrestání Radka Šalamona

Za zneužití pravomoci a klubového mailu na podporu kandidáta ve volbách.
Zmíněná forma propagace kandidáta v probíhajících volbách formou hromadného
je neadekvátní představiteli klubu SH a jeho postavení v klubu.

Dle mnoha přítomných nedošlo k porušení žádného platného předpisu.

Nedořešeno

------
9) Hlasování o důvěře předsedovi klubu

USNESENÍ
Číslo: 061010
Typ: Administrativa
Obsah: Tajné hlasování o odvolání předsedy
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 5, Proti: 5, Zdrželo: 4
Výsledek: Neschváleno

USNESENÍ
Číslo: 061011
Typ: Administrativa
Obsah: Odvolání předsedy klubu Zbyňka Čecha
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 3, Zdrželo: 2
Výsledek: Neschváleno

:: Odchází Kaspik, Kuchy, Afu
:: Osob s hlasovacím právem: 11

Proteo rezignuje na pozici CKZ.

:: Odchází Proteo
:: Osob s hlasovacím právem: 10

------
10) Různé

Zápis ze zasedání z 16.5.2006 bude 100% předložen příště
Součástí zápisu bude rozpočet a koncepce servisních činností.


--------------------------------------------------------------------------------
Rozpočet:

Výdaje celkem -3.220.000

Provozní výdaje -974.000

1 Výjezdní zasedání 100.000
2 Najemne posilovna 60.000
3 najemne klubovna 32.154
4 Sluzebni telefony 50.000
5 CDMA 6.000
6 Fond predsedy 146.846
7 Fond vzdelavani 50.000
8 provozni rezerva 100.000
9 fondy zastupcu bloku 100.000
10 klubovna - provoz 29.000
11 Servisni cinnosti 300.000

Investice -697.000

1 Cisco blok 8 7.000
2 Kamerovy system 50.000
3 UPS pro blok 2 22.000
4 Mala posilovna blok 8 4.000
5 UPS pro blok 8 14.000
6 Servery 450.000
7 CS 100.000
8 Zamky k systemu evidence pristupu 50.000

Projekty -1.169.000

1 Fond odpousteni 70.000
2 Hudebny SH 10.000
3 Studovna 6 15.000
4 Fotoatelier SH 15.000
5 MS IT Academy 20.000
6 MS fest 20.000
7 CNA 190.000
8 Fitcentrum Strahov 100.000
9 Knihovna SH 14.000
10 Vybudování kartového přístupu 5.000
11 PC studovna 11 6.000
12 Ctecky cipovych karet 9.000
13 Solárko 350.000
14 meteosat 25.000
15 AVC SH 160.000
16 Nealokovane finance 100.000
17 Autodesk akademie 60.000

Propagace -80.000

1 Rozpočet PR 80.000

Odvody SU -300.000

1 Odvody SU 2006-1 300.000


Příjmy celkem 3.220.000

1 Vrácení půjčky od SIHI 80.000
2 Členské příspevky 2.900.000
3 Splátka půjčky Buben 100.000
4 Příjmy od celnu 140.000
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Servisní činnosti:

Cile servisnich cinnosti:
- inventarizace
- pokladna
- evidence pristupu
- dvd SiliconHill
- brozurka pro ubytovane
- lista na weby
- kvalitnejsi zapisy (rychlost a obsaznost)
- pravidelny infomail
- archiv
- aktualni web klubu
- aktualni predpisy
- aktuelni informace na nastenkach
- legalne svolana valna hromada sihi

Servisni cinnosti klubu SH
===========================================================
1x fulltime (sekretarka)
1x halftime (sef sekretariatu)
1x halftime (grafik+web)
+ odborne servisni cinnosti (ORSE)
+ prilezitostne placene cinnosti


Sekterarka:
================
Cilem je pokryt zakladni administrativni cinnosti nutne pro
legalni beh klubu. Dalsim cilem je prevzit maximalni moznou
cast administrativy z vedeni klubu. Pro reseni techto cinnosti
je vyhodne mit jednoho cloveka na fulltime, maximalne dva a half.

Pracovni napln:
- evidence majetku
- evidence presunu majetku
- sklad
- kontroly inventare mistnosti
- zpracovani posty
- agenda hrisniku
- odpojovani, informovani adminu, evidence trestu, pridelovani
alternativnich trestu, kontrola vykonavani
- sprava archivu
- priprava ucetnictvi
- pokladna + finance
- evidence seznamu ucastniku na poradane akce
- administrativni cinosti (SUZ)
- 6k fond (predavani zadosti, tisk zadosti, evidence zadosti)
- evidence pristupu osob do mistnosti
- smlouvy o ochr. os. udaju (tisk, evidence,...)
- sprava nastenek SU, aktualizace obsahu
- udrzovani seznamu zajmovek, seznamu spravcu, aktualizace wiki
- agenda schuzi predstavenstva (zapisy ze schuzi, sber bodu a podkladu)
- rozvrhy mistnosti (klubovna, ....)
- dalsi cinosti administrativniho charakteru dle potreb vedeni klubu


Sef sekretariatu:
====================
Obornejsi a kreativnejsi "sekretarka". Cilem je predevsim koordinovat
a kontrolovat cinnost ostatnich zamestnancu a v pripade jejich absence
je zastoupit pro zajisteni zakladni urovne sluzeb. Vzhledem k vysoke
provazanosti s vedenim klubu, soucinosti s aktivnimi lidmi v klubu
a nutnosti znalosti pomeru v klubu je zadouci aby se jednalo o cloveka
aktivniho v klubu i mimo ramec techto cinnosti.
- rizeni a kontrola ostatnich zamestnancu
- dohlizeni na odborne servisni cinnosti
- priprava agendy zamestnancu pro ucetni (dochazka, nemocnost, prescasy,..)
- priprava podkladu pro zadosti o granty
- vyhledavani a sledovani grantovych programu vhodnych pro klub
- zaloha sekretarky pro zajisteni zakladniho portfolia sluzeb
(pokladna, majetek, zapisy, ....) v pripade jeji nepritomnsti
- aktualizace a udrzovani konzistence v systemu predpisu klubu
- kontrola legalnosti cinnosti klubu a upozornovani na mozne
problemy (prekroceni nedanitelnych prijmu pro o.s.,
nakupy, ucetnictvi, ....)
- svolavani valne hromady sihi se zajistenim vsech pravnich
nalezitosti
- informovani vedeni klubu o cinnosti zamestnancu
- dalsi specificke cinnosti dle potreb vedeni klubu


Grafik:
=============
Cilem je pokryt cast cinnosti dobrovolnicky tezce resitenych.
Cast techto cinnosti je mozno resit i ciste ukolovym hodnocenim
a vice ruznymi lidmi.
- sesbirani podkladu a vyroba vyrocni zpravy
- vytvareni grafiky pro propagacni materialy
- pravidelna aktualizace zakladnich webu (www, support,...)
- vytvareni a umistovani PR textu klubu
- psani a distribuce tiskovych zprav
- dalsi cinnosti z oblasti grafiky/webu dle potreb vedeni klubu


Odborne servisni cinnosti:
=================================
Zajisteni servisnich cinnosti klubu dle soucasne funkcniho modelu.
Ponechani soucasne smouvy omezeni rozsahu cinnosti. Mozno tez misto serv.
cinnosti pres orse resit pomoci DPP.
Tyto cinnosti jsou specificke tim, ze vyzaduji pomerne male mnozstvi
casu ale jsou narocne na odbornost.
- nakupy HW, vyrizovani reklamaci
- sprava technologickeho zarizeni (klima v serverovnach, upsky,..)


Prilezitostne placene cinosti:
======================================
Jednorazove akce jako vyroba noveho webu klubu,
implementace noveho DUSPSu, ci inventarizacniho systemu.

Hierarchie rizeni:
--------------------
predseda zadava ukoly sefovi sekretariatu.
Ten se zodpovida predsedovi.
sef sekretariatu koordinuje zamestnance a zadava jim ukoly.
Zamestnanci se zodpovidaji sefovi sekretariatu.

Odmeny:
-------------
Zamestnanci s DPP maji stanovenou odmenu v DPP.
Zamestnanci s pracovni smlouvou maji sjednany zakladni plat.
Pripadne premie schvaluje vedeni.
Premie zamestnancu navrhuje sef sekretariatu,
premie sefa sekretariatu navrhuje predseda.


Vyhody a systemu:
-------------------
Budeme mit konecne zabezpecene nektere servisni sluzby, ktere nas
tu momentalne brzdi v dalsim rozvoji (weby, grafika, vz,...).
Budeme mit presnou evidenci majetku, coz jednak zavede
transparentnost do majetkoveho stavu na SH predevsim
umozni provest na urovni SU transfer odpovednosti a pravomoci,
ciz ziskame mnohem vice nezavislosti na SU.
Nevyhodou je medialni obraz, kdy by mohlo placeni nekterych
cinnosti vest k mensimu nadseni aktivnich lidi v klubu.
Proto je pracovni napln podrobne rozepsana a cely system je
koncipovan jako maximalne pruhledny. Tato obava se nicmene
ukazala castecne lichou protoze jak placeni lidi z AVC za videa,
placeni cvicitelu a maseru ve fitku stejne jako servisni cinnosti
ci financni odmeny clenu centraly SU zadnou zmeritelnou
demotivaci nezpusobily. Toto pripisuji predevsim
pruhlednosti onech cinnosti a snadne zduvodnitelnosti
jejich potreby.
Vyhodou naopak bude sejmuti, casti byrokracie z vedeni SH,
coz uvolni lidsky potencial vedeni ke konstruktivni cinnosti
pro klub. Dalsi vyhodu vidim v ucelene rade PR materialu a mnohem
lepsi vysledne propagaci.
Nevyhodou jsou bezpochyby financni naklady.

Obecne system vidim dobry nastroj k dalsimu rozvoji klubu.
Jak efktivni bude budeme moci zhodnotit az po chvili jeho
fungovani. Navrh vychazi se zoucasneho stavu a zkusenosti
s jeho rocnim fungovanim.
--------------------------------------------------------------------------------

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 11 - Pavel Nutil


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 53b6313568477b915b166e375b45c10f

Tato verze souboru txt/20060613.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.