Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.06.2006

#
Datum: 28.06.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda: Zdeněk Horák (Czenda)
kolejní manažer: Radka Pernicová
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer:
manažer pro propagaci: Zdeněk Horák (Czenda)
Radek Šalomon
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:


Marek Němec

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - zástupce Radek Novák (Pomi)
6 - Petra Bielčiková (Daphne)
7 -
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík (DuH)
10 - Lukáš Tomášek (Lukisek)
11 - zástupce Pavel Nutil

Hosté:
Stanislav Šmejkal - ORSE
Tomáš Metelka (Metalíza)
Marcel Nejezchleb (Hammer)
Zelikov Vitaly
Dbalý Onřej

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1) Potrestání p. Zelikova
2) Systém organizace schůze
3) Schválení předchozích zápisů
4) Sloučení skupin info.sh-net.blokXX a kolej.sh.blokXX do jedné
5) Schválení spojení s Hlávkovou kolejí
6) Schválení změny stanov klubu Silicon Hill
7) Schválení volebního řádu
8) Kauza Lukáš Bělovský - návrh dohody
9) Žádost IAESTE o bezplatné připojení stážistů
10) Omezení praxe využívání jmenovaných zástupců na schůze
11) Omezení konference vedení pouze na členy představenstva
12) Vyhlášení voleb + jmenování volební komise
13) Různé
a) legislativní skupinka
b) kufrárny
14) Porušení předpisů klubu volební komisí při minulých volbách
15) Potrestání Radka Šalomona za nemorální email na podporu jednoho z kandidátů
--------------------------------------------------------------------------------

:: Osob s hlasovacím právem: 9

1) Potrestání p. Zelikova

Byl mu udělen standardním trest. Byla mu ukázána stížnost na základě které byl
potrestán. Požádal o alternativní, který splnil, bylo mu přislíbeno připojení
do sítě klubu. Před termínem, kdy měl být připojen, přišel s p. Samarinem za
adminem a chtěl znovu vidět onu stížnost. Admin mu ji neukázal s tím, že mail
již smazal. Dožadovali se dosti vulgárním a agresivním způsobem opětovného
ukázání stížnosti. V současné době je p. Zelikov odpojen od sítě za napadení
admina. Na chování p. Zelikova byla podána stížnost Hammerem k p. Hubkovi.

Vitaly Zelikov pověřil svým zastupováním Onřeje Dbalého.

Onřej Dbalý: P. Zelikov splnil podmínky alt. trestu, ale přesto nebyl
připojen, proč?
Daphne: Mezitím napadl admina. Nebyl připojen protože napadl admina v sobotu
odpoledne, připojen měl být o půlnoci.

Zelikov: 1. k napadení nedošlo
2. chtěl jsem komunikovat, mluvil na mě agresivně, snažil jsem se
věc urovnat

Hammer: Považujete za urovnání prohlášení "Jestli neukážeš, budeš mít
problémy"

Dbalý: Byl vykonán alt. trest, mělo mi být povoleno připojení. Ostatní by
měli řešit p. Hubka a zainteresovaní.

Představenstvo tuto možnost odmítá. Je-li napaden náš člověk, věc budeme
řešit i mi.

Návrhy řešení zainteresovaných stran:
Zelikov: Připojit, protože jsem podmínky splnil, případné další řešit poté.
Hammer: V této věci má představenstvo plné kompetence rozhodnou na základě
mé stížnosti.

:: Přišla Radka

Návrhy řešení od členů představenstva:
a) Rok odpojení od sítě za napadení admina
b) Odpojení do 22.8. za napadení admina (pozn. do 22.8. byl původní trest
za šíření AV děl)
c) Uznání alt. trestu s okamžitým připojením

hlasování - pro:proti:zdržel
a) 1:2:6
b) 7:1:1
c) 1:7:1
schválena varianta b)

USNESENÍ
Číslo: 061101
Typ: Administrativa
Obsah: Odpojení Vitaly Zelikova do 22.8. za napadení admina
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

Trest byl okamžitě zanesen do DUSPSu.

------
2) Systém organizace schůze

Pravidla proběhla konferencí vedení.

------
3) Schválení předchozích zápisů

USNESENÍ
Číslo: 061102
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 16.5.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo: 5
Výsledek: Neschváleno

Nejasnosti ve jménech a přezdívkách. Opraveno.

USNESENÍ
Číslo: 061103
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 16.5.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

USNESENÍ
Číslo: 061104
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 13.6.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
4) Sloučení skupin info.sh-net.blokXX a kolej.sh.blokXX do jedné

:: Přišel Metalíza

USNESENÍ
Číslo: 061105
Typ: Administrativa
Obsah: Představensvo slučuje skupiny info.sh-net.blokXX a kolej.sh.blokXX
Komu: SOBiK
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

Stávající příspěvky ze skupin budou zachovány v nové skupině.

------
5) Schválení spojení s Hlávkovou kolejí

HK se chce připojit k nám, protože hledá zázemí silné organizace pro
rekonstrukci své infrastruktury, podporu svých projektů a rozšíření služeb
pro své členy.

Aktuální situace na HK je následující:
Síť spravuje SUZ (má na to placeného zaměstnance), ubytovaní platí 150,-
měsíčně za připojení k síti. Síť je komplet strukturka podobná jako na bl8.
HK má svoji doménu hk.cvut.cz a adresní prostor 2 C.

Co očekávají od spojení:
- rozšíření sítě o síťové služby jako mail, dvb, tvgrab, dhcp
- rekonstrukci síťové infrastruktury na nové prvky
- využití našich systémů pro správu sítě (importy plateb, evidence uživatelů,
automatická konfigurace prvků,...)
Momentálně žádný systém nemají a evidenci a konfiguraci provádí ručně.
- podporu při jednání se SUZem
- možnosti podpory jejich projektů

Co to klub bude stát:
cca 100k na síťovou infrastrukturu postavenou na d-linku

Co to klubu přinese:
- rozšíříme počet členů o dalších cca 150
- zvýšíme příjmy klubu o cca 120k/semestr
- otestujeme infrastrukturu d-link, což umožní přímé srovnání infrastruktur
cisco a d-link v reálném provozu, to nám zase umožní rozšíření spolupráce
a přinese další výhody pro členy
- na HK bydlí i studenti jiných VŠ -> rozšíření záběru i na jiné VŠ
- projekty doktorandů rozšíří portfolio aktivit klubu

Proč nechtějí vlastní klub?
Chtějí zázemí pro své projekty a rekonstrukci infrastruktury. Pokud si založí
vlastní klub, nebudou mít naše možnosti tj. nebudou mít k dispozici naše
slevy na HW, naše servery, ...
Než budou moci vybudovat svoji infrastrukturu (tj než si na ni vydělají)
potrvá jim to cca 2 roky.
O podporu na projekty jejich členů by mohli žádat v IGS SU, ale tam je
na pololetí cca 50k a peníze je možné získat po napsání grantové žádosti
cca 2x ročně.
Budou zatíženi další byrokracií související s klubem, kterou ale řešit
nechtějí.
Možnost vzniku jako samostatného klubu jsme s nimi samozřejmě konzultovali,
chtějí být součástí SH, ne dalším klubem.
Jakožto 9. kolejní klub by stejně neměli svého zástupce v parlamentu, protože
již teď ho tam nemá Masarykova kolej - míst pro kolejní kluby je pouze 7.

:: Přišel Šalis

USNESENÍ
Číslo: 061106
Typ: Administrativa
Obsah: Uvedení osob a jejich hlasů v hlasování o sloučení SH a Hlávkovi koleje
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 4, Proti: 3, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

Představenstvo SH je pro sloučení klubu SH se samosprávou Hlávkovi koleje od
1.7.2006. Zástupce Hlávkovi koleje bude členem představenstva SH v nejbližším
možném termínu.

USNESENÍ
Číslo: 061107
Typ: Administrativa
Obsah: Sloučení SH a samosprávy Hlávkovi koleje
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

Pro
Čech, Horák, Landa, Novák, Bielčiková, Havlík, Tomášek
Proti
Mlýnek
Zdržel
Nutil

------
6) Schválení změny stanov klubu Silicon Hill

- z důvodu spojení s HK
- pro schválení nových stanov je nutné 2/3 všech členů představenstva, pro
návrh se musí vyslovit minimálně 9 členů představenstva

Nebylo hlasováno, protože není přítomný dostatek členů představenstva.
Stanovy budou doiterovány během prázdnin legislativní skupinkou, spolu
s dalšími dokumenty klubu.

------
7) Schválení volebního řádu

:: Přišel Marek Němec
:: Osob s hlasovacím právem: 10

Diskuse k aktuálnímu návrhu vysvětlení pojmů, připomínky k formulacím a pod.

Průzkum v představenstvu:
Zachovat stávající systém výpočtu hlasů 7:3:0
Použít prezentovaný nový systém výpočtu hlasů 3:3:4

V průběhu zasedání budou zapracovány připomínky, poté se vrátíme k hlasování.

USNESENÍ
Číslo: 061108
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení volebního řádu
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

Zatleskáme si (samozřejmě také legislativní skupince), jednohlasné schválení
za to stojí.

------
8) Kauza Lukáš Bělovský - návrh dohody

Lukáš poslal návrh dohody - jednou splátkou na konci roku uhradí onu částku,
tím bude vše vyrovnáno.

Představenstvo vyjadřuje obecný souhlas.

------
9) Žádost IAESTE o bezplatné připojení stážistů

Laďka Neuhauserová požádala o bezplatné připojení stážistů ubytovaných na SH
přes prázdniny do sítě SH.


USNESENÍ
Číslo: 061109
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení bezplatného připojení pro stážisty přes letní prázdniny
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 1, Proti: 9, Zdrželo: 0
Výsledek: Neschváleno

------
10) Omezení praxe využívání jmenovaných zástupců na schůze

Základní myšlenka: hlasovat by měli zvolení členové představenstva, protože
byli zvoleni a pouze oni a nikoliv jejich zástupci mají mandát k zastupováni
členů. Viz poslanecká sněmovna.

------
11) Omezení konference vedení pouze na členy představenstva

Pokud bude člen představenstva vysílat na schůzi zástupce může mu relevantní
informace přeposlat. Méně lidí v konferenci sníží "průsakovost" konference
a bude možné zasílat do konferky více detailů k aktuálnímu dění.
Opět v duchu metody, že pouze členové představenstva byli zvoleni členy
a tudíž mají mít přístup ke kompletním informacím, aby mohli kompetentně
rozhodovat.


USNESENÍ
Číslo: 061110
Typ: Administrativa
Obsah: Uzavření konference vedení pro členy představenstva a členy centrály
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

Pokud někdo do vedení pošle informaci, která není veřejná, jasně na tuto
skutečnost upozorní. Takovýto mail nesmí být přeposlán ani zástupci.

------
12) Vyhlášení voleb + jmenování volební komise

návrh volební komise: Olymp2, Admiral, Czenda, Stanislav Šmejkal,
Šalis, Pomi

Volby je potřeba vyhlásit v souladu s novým volebním řádem, legislativní
skupinka dodá vše potřebné předsedovi, ten volby poté vyhlásí.

USNESENÍ
Číslo: 061111
Typ: Administrativa
Obsah: Jmenování volební komise ve složení: Zbyněk Čech, Pavel Procházka,
Zdeněk Horák, Stanislav Šmejkal, Radek Šalomon, Radek Novák
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 2, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
13) Různé

legislativní skupinka bude používat konferenci predpisy@sh

kufrárny - někde jsou placené, prověřit!

:: Odchází Marek Němec
:: Osob s hlasovacím právem: 9


USNESENÍ
Číslo: 061112
Typ: Administrativa
Obsah: Kufrárny zdarma
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

------
14) Porušení předpisů klubu volební komisí při minulých volbách

Standa Šmejkal: VK neoprávněně zrušila volby
nesplnila minulé usnesení
neodpověděla mi, nerozhodla o (ne)oprávněnosti mé stížnosti

USNESENÍ
Číslo: 061112
Typ: Administrativa
Obsah: VK porušila volební řád zrušením voleb, neodpovězením S. Šmejkalovi
na stížnost, a nesplnila usnesení představenstva číslo 06104
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 2, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
15) Potrestání Radka Šalomona za nemorální email na podporu jednoho z kandidátů

USNESENÍ
Číslo: 061113
Typ: Administrativa
Obsah: Mail Radka Šalomona z 6.6.2006 na podporu kandidáta Martina Bruchanova,
považujeme za nemorální, nicméně nedošlo k porušení žádného z tehdy
platných interních předpisů.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
Interní předpis klubu Silicon Hill
Volební řád

§ 1
Obecná ustanovení

(1) Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva a vyhlašování, průběh
a zpracování výsledků voleb do představenstva klubu Silicon Hill
(dále jen „SH“).
(2) Oprávněným voličem je
a) student, který je v okamžiku hlasování ubytovaný na bloku, jehož zástupce
je volen, v případě voleb zástupce bloku,
b) člen SH, který je členem SH v okamžiku začátku hlasování, v případě voleb
celoklubových zástupců.
(3) Pozicí se rozumí pozice zástupce konkrétního bloku nebo pozice celoklubového
zástupce.
(4) Částí voleb se rozumí samostatná volba jednotlivých zástupců bloků nebo
volba celoklubových zástupců.
(5) Doba voleb je od počátku prvního týdne voleb do vyhlášení konečných výsledků.
(6) Zveřejněním se pro účely voleb a volebního řádu rozumí umístění na server
volby.sh.cvut.cz, do skupiny „info.klub-sh“ na serveru localnews.sh.cvut.cz
a rozeslání v emailové konferenci klub@sh.cvut.cz.
(7) Elektronickým hlasováním se rozumí hlasování pomocí prostředků elektronické
komunikace.
(8) Urnovým hlasováním se rozumí hlasování pomocí volebních lístků do volebních
uren.

§ 2
Vyhlášení voleb

(1) Volby vyhlašuje předseda SH dle stanov SH a volebního řádu. Vyhlášení je
zveřejněno před začátkem voleb.
(2) V oznámení o vyhlášení voleb musí být uvedeno, na které pozice jsou
vyhlašovány volby a přesný harmonogram voleb. U každé pozice musí být
uvedeno, zda se jedná o volby řádné, nebo doplňovací a počet obsazovaných
mandátů na této pozici.
(3) Řádné volby se vyhlašují tak, aby začaly 45-90 dnů před začátkem funkčního
období člena představenstva, na jehož pozici jsou vyhlášeny.
(4) Doplňovací volby se nevyhlašují v posledních 45 dnech funkčního období člena
představenstva.

§ 3
Volební komise

(1) Volební komise řídí a organizačně zabezpečuje volby, dohlíží na průběh voleb
a zpracovává výsledky po skončení hlasování.
(2) Volební komise může komunikovat elektronicky a rozhodovat bez nutnosti
scházet se. Výjimkou je příprava urnových voleb a sčítání hlasů.
(3) Volební komise je stálý orgán, jehož členy jmenuje a odvolává představenstvo
SH. Funkční období člena volební komise jsou dva roky. Člen volební komise
může kdykoliv odstoupit.
(4) Člen volební komise musí být členem SH.
(5) Volební komise musí mít aspoň 5 členů. Pokud je v době voleb počet členů
nižší, jmenuje na dobu voleb další členy až do počtu pět předseda SH. Nižší
počet členů volební komise není překážkou pro její práci.
(6) Usnesení volební komise je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční
většina všech členů volební komise. Všechna usnesení zveřejní předseda
volební komise ve lhůtě 24 hodin od rozhodnutí.
(7) Předsedu volební komise volí a odvolává volební komise hlasováním. Pokud
není předseda volební komise zvolen, odstoupil nebo byl odvolán, vykonává
jeho pravomoci její nejstarší člen. (8) Předseda volební komise řídí činnost
volební komise a má odpovědnost za všechny dokumenty volební komise, které
po skončení voleb předá předsedovi klubu.

§ 4
Harmonogram voleb

(1) První týden probíhá přihlašování kandidátů. Volební komise sestaví seznamy
voličů pro každou část voleb a rozešle voličům informaci o zařazení na
seznam voličů.
(2) Druhý týden probíhá volební kampaň. V pondělí nebo v úterý volební komise
posoudí kandidátky a seznamy voličů. Do konce druhého týdne může volební
komise zrušit celé volby, pokud pro to existují závažné důvody.
(3) Třetí týden probíhá od pondělí do pátku elektronické hlasování. Volební
komise voličům rozešle elektronický klíč pro hlasování. Volič může požádat
o znovuzaslání elektronického klíče a tento mu bude zaslán.
(4) Po ukončení elektronického hlasování vyškrtá volební komise před začátkem
urnového hlasování ze seznamu voličů ty, kteří odvolili elektronicky. Čtvrtý
týden v pondělí proběhne první část hlasování od 19:00 do 21:00. Poté volební
komise urny zapečetí a bezpečně uloží. V úterý proběhne druhá část urnového
hlasování od 19:00 do 21:00.
(5) V úterý po skončení urnového hlasování se sejde volební komise, která spočítá
hlasy, vyhodnotí volební účast, ověří regulérnost hlasování a určí platnost
voleb. Předseda volební komise vyhlásí a zveřejní předběžné výsledky voleb.
(6) 72 hodin od vyhlášení předběžných výsledků voleb a pouze tehdy je možné podat
stížnost na volby podle § 9.
(7) Pokud se konají pouze doplňovací volby na pozici celoklubových zástupců, je
odst. 4 neúčinný.

§ 5
Přihlašování kandidátů

(1) Kandidovat na zástupce bloku nebo celoklubového zástupce může pouze člen SH.
(2) Kandidáti se přihlašují písemně volební komisi. Platná přihláška kandidáta
musí obsahovat číslo člena klubu (UID), jméno, příjmení, pozici, na kterou
kandiduje, a souhlas kandidáta s kandidaturou.
(3) Kandidát může současně kandidovat pouze na jednu pozici.
(4) Kandidát nesmí být členem volební komise.

§ 6
Způsob hlasování

(1) Každý oprávněný volič může každému z kandidátů dát hlas „pro“, „proti“ nebo
se ke kandidátovi nevyjádřit.
(2) Hlasování ve volbách celoklubových zástupců probíhá elektronicky.
Podrobnosti určí volební komise a zveřejní ve lhůtě 72 hodin před začátkem
hlasování.
(3) Hlasování ve volbách zástupců bloků probíhá elektronicky a zároveň i pomocí
hlasovacích lístků. Podrobnosti určí volební komise a zveřejní ve lhůtě 72
hodin před začátkem hlasování.
(4) Hlasování probíhá tajně.

§ 7
Nedovolené zasahování do průběhu voleb

(1) Nikdo nesmí zneužít svého současného postavení ve struktuře SH k ovlivnění
voleb ani užít k předvolební agitaci hromadný email nebo emailovou konferenci
klubu a to ani jménem klubu či jeho součásti. Za součást klubu se považují
i další subjekty ovládané SH.
(2) Kandidát ani člen volební komise nesmí v průběhu hlasování ovlivňovat voliče
v místě, kde jsou umístěny volební urny.
(3) Člen volební komise nesmí jakkoliv narušovat regulérnost voleb.
(4) Členové volební komise nebo osoby technicky zajišťující průběh voleb nesmí
zjišťovat průběžné výsledky voleb.
(5) Od začátku třetího týdne do skončení hlasování je zakázána jakákoliv volební
kampaň, agitace a podpora kandidátů a jakékoliv vyjadřování se k průběhu
voleb.
(6) Bezpečnostní nedostatek nebo technické chyby volebního systému, které vážným
způsobem ohrozí tajné hlasování jsou považovány za nedovolený zásah do
průběhu voleb.

§ 8
Určení a vyhlášení vítězů voleb

(1) Z dalšího hodnocení se vyřadí všichni kandidáti, kteří nezískali více hlasů
„pro“ než „proti“.
(2) V případě, že je na danou pozici více kandidátů, seřadí se kandidáti podle
kladného rozdílu počtu hlasů „pro“ a „proti“.
(3) V případě rovnosti kladného rozdílu počtu hlasů „pro“ a „proti“ rozhodne
o pořadí větší počet hlasů „pro“.
(4) V případě rovnosti hlasů „pro“ i „proti“ rozhodne o pořadí los.
(5) Vítězem je ten kandidát, který
a) má větší kladný rozdíl počtu hlasů „pro“ a „proti“ než kandidát na n+1.
místě,
b) má stejný rozdíl počtu hlasů „pro“ a „proti“ a více hlasů „pro“ než kandidát
na n+1. místě, kde n je počet obsazovaných mandátů na dané pozici.
(6) Předběžné výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise, ve lhůtě do tří
pracovních dnů 24 hodin od ukončení hlasování. Pokud se konají pouze
doplňovací volby na pozice celoklubových zástupců, prodlužuje se lhůta na
72 hodin.
(7) Konečné výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise po vypršení lhůty pro
podání stížností, pokud komise vyřešila všechny stížnosti podle § 9, a to
ve lhůtě jednoho týdne od vyhlášení předběžných výsledků.
(8) Vítězové voleb na danou pozici jsou vyhlášením konečných výsledků voleb
zvoleni, pokud nebyla daná část voleb prohlášena za neplatnou. V případě
doplňovacích voleb se stávají členy představenstva okamžikem vyhlášení
konečných výsledků, v případě řádných voleb k 1. lednu následujícího roku.
(9) V případě závažného porušení volebního řádu může volební komise po skončení
hlasování prohlásit volby nebo jejich části za neplatné. Toto rozhodnutí je
přezkoumatelné představenstvem SH do 14 dnů od vyhlášení konečných výsledků
voleb. V případě, že představenstvo rozhodnutí volební komise o neplatnosti
voleb nebo jejich části zruší, vyhlásí se nové konečné výsledky a postupuje
se dále podle odst. 8.

§ 9
Podávání stížností

(1) Každý volič může podat volební komisi stížnost pro porušení tohoto předpisu
nebo těch ustanovení stanov SH, které se týkají voleb do představenstva SH,
ve lhůtě 72 hodin od vyhlášení předběžných výsledků voleb.
(2) O oprávněnosti stížnosti volební komise rozhodne a na stížnost odpoví do 96
hodin od konce lhůty pro podání stížností.
(3) V případě, že je stížnost shledána volební komisí neoprávněnou, nebo na ní
volební komise ve stanovené lhůtě neodpoví, může se stěžovatel ve lhůtě 72
hodin od konce lhůty na rozhodnutí o stížnosti obrátit s odvoláním na
představenstvo klubu. Rozhodnutí představenstva v této věci je konečné.

§ 10
Ustanovení společná a závěrečná

(1) Pokud bude nejsou ani po ukončení voleb obsazeny všechny volené pozice, je
předseda SH povinen do 30 dnů vyhlásit nové volby na všechny neobsazené
pozice.
(2) Zrušuje se stávající volební řád SH schválený 3.4.2006.
(3) Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení představenstvem SH.

V Praze dne 28. června 2006
Představenstvo klubu Silicon Hill
--------------------------------------------------------------------------------

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 4 - Karel Landa


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 0d0e55daa278f51b4c87739330f691a7

Tato verze souboru txt/20060628.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.