Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.09.2006

#
Datum: 27.9.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda:
kolejní manažer: Radka Pernicová (ratka)
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer:
manažer pro propagaci:
Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (Warlord)
Jan Fleišmann (Šón) - pověřen zastupováním Zdeňka Horáka

Celokluboví zástupci:
Bruchanov Martin (BruXy)
Radek Novotný (rak)


Zástupci bloků:
2 -
3 - Tomáš Duša (Dushiny)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - zástupce Radek Novák (Pomi)
6 - Petra Bielčiková
7 - Petra Švrčková
8 - Pavel Mlýnek
9 - zástupce Martin Koloros (Warlord)
10 - Lukáš Tomášek (Lukisek)
11 - Pavel Krejsa


Hosté:
Jiří Vávra (Pedro) - AVC
Stanislav Šmejkal - VK
Tomáš Metelka (Metalíza) - byrokrat
Martin Velek
Pavel Nutil

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1) Valná hromada SiHi
2) Schválení zápisu z 28.6.2006
3) Jmenování nových členů představenstva
4) Jmenování nových členů centrály
5) Nalezené načerno připojené počítače v serverovně B5
6) Projednání činnosti volební komise během doplňovacích voleb včetně
závěrečné zprávy
7) Nové stanovy klubu
8) Nový volební řád
9) Vyhlášení řádných podzimních voleb
10) Plán rozvoje klubu na ZS 2006/7
11) Diskuse k aktivitám klubu
12) Různé
a) tresty - výše, postupy při udělování
b) U-rampa

--------------------------------------------------------------------------------

1) Valná hromada SiHi

Neveřejné jednání

2) Schválení zápisu z 28.6.2006

:: Osob s hlasovacím právem: 9

USNESENÍ
Číslo: 061201
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 28.6.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Neschváleno

3) Jmenování nových členů představenstva

Poprvé přišli nově zvolení členi vedení, BruXy a Rak. Představovaní se
nekonalo, protože se prostě známe.

4) Jmenování nových členů centrály

Rak je navržen do centrály SH. Vzhledem k rozrůstajícímu se počtu vzdělávacích
aktivit byl Šón pověřen koordinací těchto aktivit.


:: Přišel Pomi a WarLord + další nezodpovědní, kteří se nepřihlásili
:: Osob s hlasovacím právem: 13

USNESENÍ
Číslo: 061202
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení Radka Novotného jako člena centrály
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno


5) Nalezené načerno připojené počítače v serverovně B5

Šón's report:
Vypnul jsem všechny počítače Jakuba Šimka (UID 5333), protože jsem nezjistil,
že by měl právo na připojení více než jednoho. Dále počítače měly být na
pokoji 535, místo toho jsou v serverovně B5. V uvedeném pokoji Šimek již dávno
nebydlí. Netopier uvádí, že počítače jsou jeho a Šimek mu je pouze spravuje
(proto je pod něj přesunul v DUSPSu). Na základě tohoto se k nim chtěl dostat,
což jsem mu neumožnil.
Napsal jsem mail Šimkovi a chtěl čestné prohlášení, že tomu tak je. Poslal mi
vyjádření mailem. Vzhledem ke skutečnosti, že Netopier má roota na stroji, kde
má Šimek maily, jsem ho považoval za podvržený. Chtěl jsem po něm klasické
čestné prohlášení, od té doby se neozval (korespondence proběhla 20.8.2006)

21.8.2006 11:26 mailem do vedení požádal Alexander Leonov o zrušení členství
a vydání HW uzamčeného v serverovně B5.

23.8.2006 odpoledne jsem měl schůzku s Netopierem, výsledkem bylo doznání
doručené téhož dne do konference vedení.
"Vazene vedenie SH.
Prostrednictvom tohto emailu, sa priznavam, ze som umyselne zneuzil svoje
opravnenia v uzivatelskej databaze DUSPS a servery sg0,sg1,sg2,sg3 prepisal na
osobu s menom Jakub Simek a uid 5333. Cielom tohto jednania nebolo umyselne
niekomu uskodit, ale uvedomujem si, ze bolo spatne, nevhodne a nemoralne.
Zato sa vedeniu klubu SH ospravedlnujem. Som pripraveny vedeniu SH zodpovedat
akekolvek dotazy ohladne tohto cinu a niest pripadne nasledky."

Po tomto doznání jsem mu vydal počítače (byl pořízen soupis HW, na některé
komponenty byly předloženy doklady o nabytí).

Představenstvo odložilo tento bod na příští zasedání, Alexander Leonov na nej
bude pozván. Do rozhodnutí představenstva mu budou zablokována veškerá konta
a odebrány veškeré pravomoce.

USNESENÍ
Číslo: 061203
Typ: Administrativa
Obsah: Zablokování kont a odebrání pravomocí A. Leonovi
Komu: Šón + Charlie
Do:
Hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

A. Leonovi byl poslán mail a zablokována konta.

6) Projednání činnosti volební komise během doplňovacích voleb včetně
závěrečné zprávy

Daphne má pochybnosti o regulérnosti voleb.
Veškeré pochybnosti o regulérnosti voleb byly přítomnými členy volební komise
rozptýleny a sporná témata byla vysvětlena.

7) Nové stanovy klubu

Aktualizovaná verze stanov zohledňující spojení s HK. Do budoucna bude potřeba
zapracovat ještě na dalších změnách, opět bude řešeno v rámci byrokratické
skupinky (predpisy@lists.sh.cvut.cz)

Protože se schvalují nové stanovy, oprávnění hlasovat mají pouze volení členi
představenstva, nikoli zástupci.

:: Osob s hlasovacím právem: 10

USNESENÍ
Číslo: 061204
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení nových stanov verze v4_rc6
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

V dalších bodech mohou hlasovat i zástupci

:: Osob s hlasovacím právem: 13

8) Nový volební řád

Dalším předpisem který potřebuje modifikovat je volební řád.
Do příštího zasedání je potřeba upravit především částí týkající se harmonogramu
voleb. Byrokratická skupinka připraví.

9) Vyhlášení řádných podzimních voleb

Proběhne až podle nové verze VŘ

10) Plán rozvoje klubu na ZS 2006/7 + 11) Diskuse k aktivitám klubu

Diskuse již probíhá ve vedeni, závěry budou samozřejmě prezentovány
v informačních kanálech klubu.

12) Různé
a) tresty - protože se na blocích nepostupuje jednotně a ani podle
doporučení, v brzké době vznikne "směrnice", která bude upravovat
výše trestů a postupy při udělování

b) U-rampa - Šalisovi se podařilo zdarma získat U-rampu, Ing. Zmrzlík
souhlasí s instalací na SH.
Ve vedení proběhlo hlasování o umístění na SH a zvítězila
varianta "vedle hřiště B11". V případě že dojde k realizaci,
SUZ přislíbil rampu oplotit.


------
Ověřovatel zápisu.
Blok 5 - Radek Novák


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 2b46fabf603d04d77cf0f9f0646955b8

Tato verze souboru txt/20060927.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.