Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.10.2006

#1,2,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,1,2,1
Datum: 4.10.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda:
kolejní manažer: Radka Pernicová (ratka) - pověřena zastupováním Marka Němce
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer:
manažer pro propagaci:
Radek Šalomon (Šalis)
Jan Fleišmann (Šón) - pověřen zastupováním Zdeňka Horáka

Celokluboví zástupci:
Bruchanov Martin (BruXy)
Radek Novotný (rak)
Marek Němec

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša (Dushiny)
4 - Karel Landa (Charlie)
5 - Jaromír Kašpar (Kaspik)
6 - Petra Bielčíková
7 - Petra Švrčková
8 - zástupce Martin Salinger (Sali)
9 - Dušan Havlík
10 - zástupce Radek Šalomon (Šalis)
11 - Pavel Krejsa


Hosté:
Tomáš Metelka (Metalíza) - byrokrat
Martin Velek

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1) Schválení zápisu z 28.6.2006 27.9.2006
2) Odpouštění členských příspěvků na ZS 2006
3) Nový volební řád
4) Vyhlášeni voleb do představenstva klubu SH
5) Čerpání z fondu projektů
6) Nalezené ilegálně připojené stroje v serverovně B5
7) Různé
a) Spolupráce s Intelem, MS a HP
b) Možnosti čerpání financí na zvelebování kolejí
c) Legislativa
d) Stížnosti Protea na regulérnost a právoplatnost doplňovacích voleb

--------------------------------------------------------------------------------

1) Schválení zápisu

Metalíza upozornil na faktické nedostatky ve starších zápisech, provedeme
kontrolu a předložíme na příští schůzi.

2) Odpouštění členských příspěvků na ZS 2006

Stávající model není příliš flexibilní, vyžaduje svolání představenstva.
Návrh na nový model: zástupci bloků, vedoucí projektů a předseda dodají
seznamy osob pro odpuštění.
Kancelar@sh to zpracuje, zveřejní včetně důvodů na wiki. Nebudou-li námitky
formální schválení provede předseda.
V případě sporu se lze odvolat k představenstvu.

Do budoucna by bylo dobré integrovat "body za zásluhy" do mikroplatebního
systému.

:: Osob s hlasovacím právem: 15

USNESENÍ
Číslo: 061301
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení nového modelu odpouštění členských příspěvků
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno


3) Nový volební řád

dost změn - zásadní jsou: není pevný harmonogram, jsou pouze stanoveny limity
VK lze odvolat nadpoloviční většinou

diskuse k jednotlivým pravidlům - osvětlení pojmů
upozornění na mezní případy - není nutné za každou cenu mít ošetřeny všechny,
vznikaly byl zbytečně šílené konstrukce

Ujasněme si potřebné počty hlasů - viz stanovy

USNESENÍ
Číslo: 061302
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení volebního řádu verze 4.10.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 13, Proti: 1, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

4) Vyhlášeni voleb do představenstva klubu SH

budou vyhlášeny po schváleni nových stanov SH, budou-li v po schváleny
parlamentem v ut se vyhlásí řádne i doplňovací pro HK

5) Čerpání z fondu projektů

SHliga, 7k - webserver

Hosting na b4, 5k - patchpanely, prodlužky

USNESENÍ
Číslo: 061303
Typ: Administrativa
Obsah: Přidělení 7k pro SHligu a 5k pro hosting
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 5
Výsledek: Schváleno

: Přišel Marek Němec, dále hlasuje ratka

Stará (úplně první) kamera AVC nám umírá, oprava mechaniky by vyšla na 50k,
to je nerentabilní. Stav jest havarijní - začínám semestr a kamera bude
potřeba... Nová kamera vyjde na 80k.

USNESENÍ
Číslo: 061304
Typ: Administrativa
Obsah: Přidělení 80k z provozní rezervy na nákup nové kamery
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 5
Výsledek: Schváleno

:: pauza 10 min

6) Nalezené ilegálně připojené stroje v serverovně B5

Na dnešní zasedání byl Netopier pozván, nedostavil se s omluvou návštěvy
nemocného dědy. Byl požádán o zaslání vyjádření do konference vedení, poté
zaslal do konference několik mailů.

Stručná rekapitulace, podrobnosti viz zápis ze dne 27.9.2006.
Standa Šmejkal získal vyjádření Šimka, o ničem neví (žádný příspěvek neplatil)
a nelíbí se mu to.

Rozsáhlá diskuse o celé kauze. Smršť otázek, odpovědí, osobních dojmů a
možných řešeních. Celá diskuse směřuje k otázce: Máme dostatek informací pro
rozhodnutí?

:: Osob s hlasovacím právem: 15

USNESENÍ
Číslo: 061305
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo shledává dostupná fakta dostatečná pro rozhodnutí
v kauze "Nalezené ilegálně připojené stroje v serverovně B5"
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 4, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

Budeme projednávat potrestání Alexandera Leonova.

Členi představenstva navrhují tyto tresty:
a) Vyloučit z klubu a zakázat opětovné vstoupení na dobu určitou
b) 2 měsíce odpojení od sítě bez možnosti alternace
c) Předat věc orgánům činným v trestním řízeni

Hlasování o jednotlivých návrzích (pro:proti:zdržel se)
a) 11:2:2 +9
b) 6:7:2 -1
c) 2:6:7 -4

Rozhodnutí o délce zákazu opětovného vstoupení do klubu.
Návrhy jsou: a) 1 rok
b) 1/2 roku
c) 100 let

Opět hlasování o jednotlivých návrzích (pro:proti:zdržel bilance)
a) 8:5:2 +3
b) 6:8:1 -2
c) 10:4:1 +6

USNESENÍ
Číslo: 061306
Typ: Administrativa
Obsah: Vyloučení Alexandera Leonova z klubu Silicon Hill a zákaz opětovného
vstoupení do klubu na dobu 100 let
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

:: Odchází Sali, Marek Němec
:: Osob s hlasovacím právem: 14

7) Různé

a) Spolupráce s Intelem, MS a HP
Kaspikovo info:
Zúčastnili jsme se akce Intel Developer Forum. Na této akci jsme jednali
s vedením Intelu - ředitelem divize pro distribuované a paralelní řešení.
Především jsme projednávali spolupráci v následujících projektech
- výpočetní cluster - jednáme s MS, HP a Intelem. Pravděpodobnost, že
bude umístěn na SH je značná, výkon 36 jader.
- testování nejnovější technologií Intelu - dostaneme je "na hraní" než
budou uvedeny do prodeje!
- streamování unikátních operačních zákroku - AVC se jim moc líbilo ;)

Zástupci Intelu a Microsoftu byly překvapeni našimi úspěchy, které jsou
podle nich zcela unikatní. Jsou natolik zaujati, že s námi chtejí
spolupracovat. Například v oblasti testování nových technologii.
Samozřejmě něco za něco, naším úkolem bude generování výstupních zpráv
a "povídání" vůbec.

Je na čase se zamyslet zda chceme využít tyto unikátní možnosti nebo se
hádat mezi sebou o kdejakou blbost a přijít o ně.

Kaspik sklidil potlesk za svůj skvělý projev.

Je velmi důležité mít dostupné veškeré informace o klubu a projektech v EN
a hlavně jednotné a aktuální.

b) Možnosti čerpání financí na zvelebování kolejí

Nápad - udělat ze Strahova technickou památku, obdobně jako stadion.
Poté bude možnost čerpat granty na rekonstrukce a podobné.

c) Legislativa

Pojďme udělat "brainstorming" jehož výstupem bude kostra budoucích
předpisů. Jejich přesné znění dořeší legislativní skupinka.
Navržen je termín 16.10.2006, uvidíme.

:: Odchází Petra Švrčková
:: Osob s hlasovacím právem: 13

d) Stížnosti Protea na regulérnost a právoplatnost doplňovacích voleb

USNESENÍ
Číslo: 061306
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo ve věci stížnosti Radovana Igliara souhlasí se
závěry volební komise
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 5
Výsledek: Schváleno

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 6 - Petra Bielčiková


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: ba4d9cdbb782330286b2cb7d39cef0cf

Tato verze souboru txt/20061004.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.