Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 01.11.2006

#1,01,1,2,1,1,0,2,1,2,2,2,0,2
Datum: 1.11.2006
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp)
místopředseda:
kolejní manažer:
technický manažer: Karel Landa (Charlie)
finanční manažer:
manažer pro propagaci:
Radek Šalomon (Šalis)
Martin Koloros (WarLord)
Jan Fleišmann (Šón)

Celokluboví zástupci:
Martin Bruchanov (BruXy)
Radek Novotný (rak)
zástupce Tomáš Metelka (Metalíza)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša (Dushiny)
4 -
5 - zástupce Radek Novák (Pomi)
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - zástupce Jan Fleišmann (Šón)
8 - zástupce Martin Salinger (Sali)
9 - zástupce Jaroslav Haken (Kraken)
10 -
11 - zástupce Martin Velek

Hosté:
Stanislav Šmejkal - pověřen zastupováním Zdeňka Horáka
Martin Komoň - fitcentrum

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón)

Obsah jednání:
1) Schválení zápisu z minulého zasedání a přeschválení starších zápisů
2) Schválení přidělení financi na projekt wifi blok12
3) Postup situace s resenim ochranych znamek IF CF a OW
4) Disciplinární komise SU - předání případu A. Leonova
5) Zpráva o akci "Brainstorming v Rychtě"
6) Zhodnocení fungování nového modelu servisních činností
7) Ruzne

--------------------------------------------------------------------------------

------
1) Schválení zápisu z minulého zasedání a přeschválení starších zápisů

V zápise z 16.5.2006 byly opraveny ochyby a kontrolou se zjistila neplatnost
usnesení dosud považovaných za platné. Usnesení budou přeschválena. Jedná se
o přeschválení usnesení číslo:

1) 060804

::0sob s hlasovácím právem: 12

USNESENÍ
Číslo: 061501
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení stipendií následujícím: Neruda, Vymazal, Doleček, Řezáč,
Meško, Svítek, Kubita
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

::Příšel Pomi
::0sob s hlasovácím právem: 13

2) 060805

USNESENÍ
Číslo: 061502
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení stipendia pro Martina Fialu - prezidenta Studentské unie
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

3) 060807

USNESENÍ
Číslo: 061503
Typ: Administrativa
Obsah: Klub SH doporučuje v termínu nejbližší valné hromady zřídit kontrolní
orgán SiHi s.r.o.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 2, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno


USNESENÍ
Číslo: 061504
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 16.5.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno


USNESENÍ
Číslo: 061505
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení zápisu z 18.10.2006
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 2, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno


------
2) Schválení přidělení financi na projekt wifi blok12

Na bloku 12 v prvním patře není natažena síť, v současné době tam jsou
ubytovaní studenti a rádi by síťovali.
Zástupci b11 navrhují wifi.
AP by bylo umístěno v 1. patře uzamčené ve skříni. Případné čerpání by bylo
z fondu "Nealokované finance" a to v úhrnné výši 24k (aironet+příslušenství).

Navrhovaný model se nelíbí Kuchymu a Šónovi, a to pro jeho nesystémovost
z dlouhodobého hlediska a jako prozatimní řešení je zbytečně nákladné.
Je navrženo řešení odvozené od budování strukturky na jiných blocích - b11
dodá lidi a seznam materiálu a zbuduje si kabeláž (UTP kabeláž klub má).

Navrženy jsou následující řešení zasíťování
a) model zástupců b11 - 24k 1:6:6 -5
b) obyč ap + anténa - cca 5k 7:5:1 +2
c) strukturka 9:4:0 +5

USNESENÍ
Číslo: 061506
Typ: Administrativa
Obsah: Zbudování strukturky lidmi na b11, klub dodá materiál
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 4, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

------
3) Postup situace s řešením ochranných známek IF CF a OW

Zástupci SU jednali dlouho, trpělivě a výsledný návrh je, že za 15.2k
(nákup + náklady na převod) majitel prodá SU ochr. známky a převede na SU
žádosti o registraci. Toto je prezentováno jako nejzašší hranice, kam jsou
schopni zajít.

Olymp: SU nemá vůli podávat rozklad, po 14 dnech miško navrhuje, že to prodá.
Centrála to platit nehodlá, máme si to zaplatit z přebytku loňského OW.

Šalis: My nepotřebujem vlastnit známky, my potřebujem, aby je nevlastnil někdo
jiný. Nám stačí podat rozklad.
Metalíza+Daphne: Na kolik nás vyjde právník?
Šmejkal: Minule Musil prohlásil, že si TP Netopier zaregistroval, aby mohl
vydírat SU, toto je ten samý případ.
Olymp: Když to zaplatíme, tak to je signál do budoucna: "Vesele si registrujte,
a když vám na to přijdem, tak známky odkoupíme a uhradíme vám veškeré
náklady". Pokaď rozklad: jasný signál, že na žádné vydírání
tohoto stylu nepřistoupíme.
Metalíza: Nejsprávnější řešení je opravdu jít tvrdě na věc, problém je, že
nemáme právní subjektivitu - musí to za nás udělat prezident SU.
rak: Proč to máme řešit - SU včera přišla s návrhem o koupi, koupíme to.
Šmejkal: Vstah je takový, že prezident je ten, kdo všechno musí nakonec
podepsat.
Olymp: Rozhodnutí představenstva je jasné, ale pokaď to prezidet nepodepíše,
tak s tím nic neuděláme ...
Warlord: Není nutné dělat precedens, kdyby něco bylo příšte, tak to můžem
řešit úplně jinak. Současný návrh je cesta nejmenšího odporu.
Metalíza: My můžem mít jaký chceme zájem, ale SU to nechce řešit způsobem,
který chceme my.
Olymp: Můžem si také založit o.s., a na něj nechat známky registrovat.
Šalis: Řešením SU dáváme skoro jistotu komukoli, že když si zaregistruje ochr.
známku na naše akce, tak my ji od něj koupíme. Fakt super. To si teď
můžu jít z fleku registrovat AVC a mám jistotu, že mě to nic nebude
stát.

::Odchází Šalis

Standa: Právní subjektivita ... IAESTE ji má, a taky je členem SU, my bychom
neohrožovali suverenitu SU, a ani naše by nebyla ohrožena SUnií.
SU je tu pro zastřešení klubů, ne pro jejich ovládání.
Olymp: Subjektivita nám zajistí možnost rozhodovat a činit podle rozhodnutí
představenstva.

a) Silicon Hill uvolňuje 15200,- z rozpočtu na koupi ochranných známek
pokud do 13.11.2006 bude uzavřena smlouva o převodu 8:2:3 6
b) SH trvá na podání námitek 8:3:2 5

USNESENÍ
Číslo: 061507
Typ: Administrativa
Obsah: Silicon Hill uvolňuje 15200,- z rozpočtu na koupi ochranných známek
pokud do 13.11.2006 bude uzavřena smlouva o převodu
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 2, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno


------
4) Disciplinární komise SU

USNESENÍ
Číslo: 061508
Typ: Administrativa
Obsah: Podání návrhu prezidentu SU na zahájení disciplinárního řízení
s Alexanderem Leonovem v kauze "nalezené načerno připojené počítače
na bloku 5".
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 5, Proti: 6, Zdrželo: 2
Výsledek: Neschváleno

------
5) Zpráva o akci "Brainstorming v Rychtě"

přesunuto na příští zasedání

------
6) Zhodnocení fungování nového modelu servisních činností

přesunuto na příští zasedání

------
7) Různé

Debata o wifi a přístup k přídělování kont.

Kuchy: Dejte na moje slova: Pokud to prohlásíme za službu stejnou jako je
připojení kabelem, tak za 1/2 roku tady nikdo nebude používat jinou síť než
wifi.

Wifi/zásuvka - prozatím k žádostem o připojení na wifi přistupovat jako
"k druhému počítači". Za domácí úkol se nad systémem přidělování IP zamyslete
a nezapomeňte i na důsledky.

------
Ověřovatel zápisu.
Blok 8 - Martin Salinger


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 9a0e597fb4d876cac1cee293cd15121f

Tato verze souboru txt/20061101.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.