Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 31.01.2007

Datum: 31.1.2007
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech (Olymp2)

Centrála:
Radek Šalomon (Šalis)
Radka Pernicová (Ratka)
Jan Fleišmann

Celokluboví zástupci:
Martin Bruchanov (BruXy)
Karel Landa (Charlie) zastupuje Radka Novotného (rak)
Václav Vrba

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša
4 - David Hromádka (Picasso)
5 - Stanislav Šmejkal zastupuje Jaromíra Kašpara (kaspik)
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 -
8 - Pavel Mlýnek (pav)
9 - Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Dalibor Fanta (bejzz)
11 - Pavel Krejsa
HK - Lukáš Minárik

Hosté:
Michal Medvecký (Mišk0)
Tomáš Metelka (Metalíza)
Radovan Igliar (Proteo)
Martin Velek
Michaela Lejsková (Mad)
Martin Salinger (Sali)

Zapisovatel:
Jan Fleišmann (Šón), Stanislav Šmejkal

Obsah jednání:
0) Schválení zápisů z minulých zasedání
1) Schválení interního předpisu o vedení projektů klubu SH [Olymp2]
2) Schválení nového provozního řádu Fitcentra [Radek]
3) Schválení nového místopředsedy a nových členů centrály SH [Olymp2]
4) Zprovoznění registrace do fotoateliéru [Daphne]
HOT: pujcka MK zmena na 100k do zari
5) Aktivita měsíce
6) [info] Stížnosti na síťový provoz
7) [info] Generel, rekonstrukce SH, akční skupinka [Olymp2]
8) [info] Změna vedení CNA [Olymp2]
9) [info] Změna vedení MSIT Academy [Olymp2]
10) [info] Stav projektu AVC [rak]
11) Rychta - aktuální situace, finance, personální a org. změny [Olymp2]
12) Revize rozhodnutí o vyloučení Michala Medveckého [M.Velek]

--------------------------------------------------------------------------------

0) Schválení zápisů z minulých zasedání

0sob s hlasovacím právem je 13.

Usnesení: Schválení zápisu ze dne 1.11.2006
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 3
Schváleno.

Usnesení: Schválení zápisu ze dne 9.1.2007
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 4
Schváleno.

1) Schválení interního předpisu o vedení projektů klubu SH [Olymp2]

Předpis byl v konferenci dost dlouho, nikdo nic nenamítal.
Metalíza si vzpomněl, že tam objevil bug, a doporučuje neschválení.

Olymp2: Předpis byl dost dlouho zveřejněn.
Mlýnek: Minule se to přesunulo na teď.
Olymp2: Proč tomu nevěnují členové představenstva pozornost?
Landa: Jak je to s tím vykazováním? Co dary projektu?
Standa: Projektu nelze dát nic, o čem neví klub (stanovy).
Metalíza: Tak to doupravíme a předložíme příště.
Olymp2: Další představenstvo bude někdy v únoru.
Landa: Rak vzkazuje, že AVC zásadně s předpisem nesouhlasí.

0sob s hlasovacím právem je 13.

Usnesení: Schválení předpisu "Projekty klubu"
Hlasování: Pro 8, proti 2, zdržel se 3
Pro schválení interního předpisu je zapotřebí dvoutřetinová většina
všech osob s hlasovacím právem.
Neschváleno.

Olymp2: Pořád byl problém, že není žádný rámec pro projekty.
Toto předkládám od října. To vážně žádný předpis nechcete?
Ticho.

Přišel Vašek Vrba, osob s hlasovacím právem je 14.

2) Schválení nového provozního řádu Fitcentra [Radek]

Usnesení: Schválení nového provozního řádu fitcentra.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 3
Pro schválení interního předpisu je zapotřebí dvoutřetinová většina
všech členů představenstva.
Schváleno.

3) Schválení nového místopředsedy a nových členů centrály SH [Olymp2]

Czenda se stal prezidentem SU a odstoupil z funkce místopředsedy SH.
Olymp2 navrhuje na funkci místopředsedy Radka Šalomona.
Pajan: Budeš na to mít čas?
Radek: Budu.

0sob s hlasovacím právem je 14.

Usnesení: Schválení Radka Šalomona místopředsedou klubu.
Hlasování: Pro 9, proti 4, zdržel se 1
Schváleno.

Radek se stal místopředsedou, osob s hlasovacím právem je 15.

Olymp2 navrhuje nové členy centrály SH. Novým PR po Czendovi bude
Tomáš Duša a externím členem centrály Standa Šmejkal.
Externisti jsou kvůli zajištění styku s okolím, nejsou primárně
pro řešení problémů, ale spíš jako poradní hlas a kvůli informovanosti.

0sob s hlasovacím právem je 15.

Usnesení: Schválení Tomáše Dušy členem centrály SH.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 1
Schváleno.

Usnesení: Schválení Standy Šmejkala členem centrály SH.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 6
Schváleno.

4) Zprovoznění registrace do fotoateliéru [Daphne]

Daphne: Od července je slíbena registrace a dodnes nic.
Olymp2: Serverová skupina nefungovala jak měla, není provázána
DB ČVUTu s DUSPSem.
Radek: Systém je na databázi ČVUT, potřebujeme získávat čísla čipů
uživatelů, což je neveřejný údaj, to již můžeme. Na Podolí mají
skripty na ovládání K4. Edovi jsem dal kontakt, on se na to
vykašlal. Dostal přístup do DB, dostal funkční skripty a tím
to skončilo.
Olymp2: Registrace do foto nejsou možné, nejsou zprovozněny skripty.
Šalis: Dodnes se to dělá ručně, jediný, kdo teď může updatovat,
je Lukíšek. Takto to dál dělat nelze, protože lidi dělají
práci za skripty, které měly být hotové. Jediný posun byl,
když Charlie získal přístup do DB ČVUTu pro naše IP, ale
pak zase nic.
Kuchy: Co s tim budeme dělat?
BruXy: Před rokem jsem řešil PSYS jako přechodný.

Standa a BruXy zjistí co a jak.

Proteo: A co hudebny?
Šalis: Mají klíč na vrátnici.

HOT: půjčka MK - změna na 100k do září

Masařka potřebuje upgrade sítě (100k z centrály), šlo by to
z nealokovaných financí, které se výhledově počítají na školící centrum.

0sob s hlasovacím právem je 15.

Usnesení: Schválení půjčky 100k Masařce do října.
Hlasování: Pro 10, proti 2, zdržel se 3
Schváleno.

5) Aktivita měsíce

Už za leden:
kaspik za MSDNAA, cluster, MS
Picasso a Komoň za solárko a promo fitka

6) [info] Stížnosti na síťový provoz

Uděláme bububu.

7) [info] Generel, rekonstrukce SH, akční skupinka [Olymp2]

Rekonstrukce SH až v roce 2014, snažíme se přesvedčit rektorát,
že je to špatně. Je potřeba přesvědčit rektora k vyjádření k SH.
Je potřeba vše zpropagovat a získat relevantní data, s kterými
se půjde dál, Mad slíbila dodat seznamy.

8) [info] Změna vedení CNA [Olymp2]

Jak to bylo, tak to bude: Kurzy budou zachovány, možná FWL až o prázdninách.

9) [info] Změna vedení MSIT Academy [Olymp2]

Představenstvo se shodlo, že nechá Šóna na funkci vedoucího projektu a
časem se uvidí.

Odchází Šón, dále zapisuje Standa.

Šalis: Není předpis, pravomoci k vedoucím projektu má Olymp2.
Proteo: To, co říká Olymp2, není korektní. V listopadu jsem říkal,
že MS IT povede Schejbal. Zavázal jsem se Daliboru Kačmářovi,
že do projektu budu zasahovat dál. Prostě vedoucí projektu
předá pravomoci novému vedoucímu.
Olymp2: Problém je v tom, že jsem o ničem nevěděl.
Proteo: Projekt Středisko technologií MS existuje?
Olymp2: Ano.
Standa: Ve stanovách SH je věta: "Předseda řídí klub a zastupuje jej
navenek." Problém byl v tom jednání navenek.

Proběhla diskuse o tom, jestli to má ve stanovách zůstat.

Medvecký: Informace, které nezazněly: SH CNA absolvuje 80 lidí za
semestr, SH měla být nominována na počin roku, LCNA roku a
třetí ocenění, jehož název zapisovatel nezachytil. Dlouhodobě
jsem spolupracoval na tom, aby Proteo měl všechny kompetence.
Stojím si za tím, že projekt byl v dobrém stavu. Po vyloučení
nemohl nikdo předpokládat, že se budu akademii věnovat.
V akademii zůstali 3 lektoři. Lektoři byli ochotni učit,
i když nesouhlasili s vedením klubu SH. Andrew získal
nejvyšší certifikaci pro Cisco technologie. Akademie přijde
o Wireless kurzy. Nedovedu si představit, kde Šón lektory vezme.

Proteo: (Zapisovatel Proteovi nerozuměl prakticky ani slovo.)
Proteo navrhuje VIP Andrewovi.
Standa: Andrewovi bylo nabídnuto VIP členství a on jej odmítl.
Olymp2: Není pravda, že zbyli tři lektoři. Šón řekl, že lektoři jsou
zajištěni. V příštím semestru se nebude učit wireless.
Daphne: Jsou lektoři zajištěni?
Olymp2: Jsou zajištěni. Šón říká, že ano, nemám důvod mu nevěřit.
Šalis: Proč Miško nadáváš, že tě Olymp2 vyměnil.
Medvecký: Proteo byl dlouhodobě trénovaný na to, aby byl main contact.
Velek: Představenstvo může jmenovat Protea šéfem projektu.
Charlie: Do CNA se nainvestovalo 200.000 a nebude se učit.
Daphne: Vedení klubu prý vyměnilo vedení projektu, vedení klubu to nevědělo.

Diskuse se zvrhla. Zapisovatel neměl energii tento bod dále zapisovat.

10) [info] Stav projektu AVC [rak]

Rak nedorazil, bod se ruší.

Představenstvo zařadilo dále bod 12, protože bod 11 bude neveřejný,
a měl by být na konci

12) Revize rozhodnutí o vyloučení Michala Medveckého [M.Velek]

Proběhla dlouhá diskuse o důvodech odvolání Michala Medveckého z vedení
projektu. Michal Medvecký trvá na tom, že důvody odvolání nejsou pravdivé
a opodstatněné. Vašek si myslí, že noví členové představenstva by neměli
rušit rozhodnutí starého představenstva. Diskuse byla dlouhá a nebylo možné
ji pro rychlost diskuse rozumně zapisovat. Na konci diskuse Michal Medvecký
prohlásil, že nemá zájem, aby představenstvo hlasovalo o jeho členství.

Odchází Michal Medvecký a jeho slečna, Proteo a další lidé.
Nestihl jsem to zapsat, kdo zmizel, zbývají:
Bejzz, Picasso, Kraken, Metalíza, Krejsa, Velek, BruXy, Charlie, Ratka,
Pav, Sali, Vrba, Mad, Olymp2, Salis, Standa

11) Rychta - aktuální situace, finance, personální a org. změny [Olymp2]

Radek požádal o přítomnost pouze volených zástupců.

0sob s hlasovacím právem je 13.

Usnesení: Prohlášení dalšího jednání za neveřejné.
Hlasování: Pro 10, proti 1, zdržel se 2
Schváleno.

Diskuse o neveřejnosti schůze, výběrových řízeních, kontrolním orgánu SiHi
s.r.o. Radek požádal o přítomnost pouze volených lidí, členů centrály,
Saliho a Mad.

Usnesení: Dále se budou účastnit pouze volení členové představenstva,
členové centrály, Sali a Mad.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 3
Schváleno.

Usnesení: Může se dalšího jednání zúčastnit Metalíza.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 8
Neschváleno.

Usnesení: Může se dalšího jednání zúčastnit Charlie.
Hlasování: Pro 6, proti 4, zdržel se 2
Schváleno.

Odchází Velek a Metalíza.
Po diskusi o důvěře Charliemu Charlie dobrovolně odchází.

Bod byl neveřejný, obsah jednání není v zápise uveden.

Ověřovatel zápisu:
Blok 10 - Dalibor Fanta


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zápisu je: f0fd79cc0c2b2c40a4a26b88a79f0391

Tato verze souboru txt/20070131.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.