Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.04.2007

#1,1,1,1,1,0,2,1,1,1,2,1,1,1
Datum: 11.4.2007
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Radek Šalomon

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp2)
místopředseda: Radek Šalomon (Šalis)
kolejní manažer: Radka Pernicová (Ratka)
projektový manažer: Jaromír Kašpar (kaspik)
manažer: Martin Koloros (Warlord)
PR manažer: Tomáš Duša (Dushiny)
manažer: Zdeněk Horák (Czenda)
externí: Stanislav Šmejkal

Celokluboví zástupci:
Martin Bruchanov (BruXy)
Radek Novotný (rak)
Václav Vrba (mág V4)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša (Dushiny)
4 - David Hromádka (Picasso)
5 - Jaromír Kašpar (kaspik)
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - pověřen Martin Komoň - bez hlasovacího práva
8 - zástupce Alejandro Marquez (Alexandro)
9 - Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Dalibor Fanta (bejzz)
11 - Pavel Krejsa
HK - Lukáš Minárik (GothaR)

Zapisovatel:
Stanislav Šmejkal

Obsah jednání:
1) Úprava stanov se zohledněním autorského práva [Radek Šalomon]
2) Schválení plateb za hudebny [Zbyněk Čech]
3) Schválení provozního řádu fotoateliéru [Petra Bielčiková]
4) Schválení financí pro projekt Silicon Hill online herní liga
[Jaromír Kašpar]
5) Vyhlášení aktivity měsíce za únor a březen 2007 [Zbyněk Čech]
6) Schválení prohlášení představenstva klubu SH [Martin Bruchanov]
7) Odvolání Radka Novotného z funkce člena představenstva klubu Silicon Hill
za poškození klubu SH kauzou AVC [Zbyněk Čech]
8) Potrestání M.Velka za zneužití interních dokumentů [Radek Šalomon]
9) Potrestání R.Igliara a V.Brázdy za poškození projektu support.sh a zcizení
databáze projektu [Radek Šalomon]
10) Nová pravidla SH news [Zbyněk Čech]
11) Plánovaná revize elektrických spotřebičů na SH [Jaroslav Haken]
12) Tresty [Karel Landa]
13) Řešení nastalé situace v klubu Silicon Hill [Jakub Suchý]
14) Schválení záměru vzniku dozorčí rady k SiHi s.r.o. [Martin Velek]
15) Různé

--------------------------------------------------------------------------------
Radek Šalomon zahájil schůzi. (20:02)

Pavel Nutil navrhl pořízení audiozáznamu. Někteří členové představenstva a
prezident SU jsou proti.

Zdeněk Burda navrhl předřazení bodu "Situace v klubu Silicon Hill". Radek
Šalomon vysvětlil, proč je nutné zařadit nejdříve důležité body. Radek
Šalomon přednesl pravidla diskuse. Zdeněk Burda proti pravidlům protestuje.

--------------------------------------------------------------------------------
1) Úprava stanov se zohledněním autorského práva [Radek Šalomon] (20:12)

Radek Šalomon přednesl návrh na změnu stanov.
Alexandro Mqrquez uvedl, že nemá při schvalování stanov hlasovací právo.
Martin Koloros protestuje proti znění.
Proběhla diskuse - Martin Koloros,Zdeněk Horák, Vít Kuchař, Radek Šalomon,
Martin Bruchanov.

Osob s hlasovácím právem je 14 (nehlasuje Alejandro Marquez).
Zástupce bloku 7 nebyl dosud zvolen.
Pro schválení stanov je při počtu 15 členů potřeba 10 hlasů pro.

Usnesení: Schválení změny stanov klubu Silicon Hill. (20:26)
Hlasování: Pro 9, proti 1, zdržel se 4
Neschváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení plateb za hudebny [Zbyněk Čech] (20:26)

Zbyněk Čech přednesl návrh na zpoplatnění hudeben.
Nikdo se nepřihlásil do diskuse.

Ceník služby hudeben:
--------------------------------------------------------------------------
1 osoba = 200 Kč/2 hodiny týdně/semestr
2 osoby = 375 Kč/2 hodiny týdně/semestr
3 osoby = 450 Kč/2 hodiny týdně/semestr
4 osoby = 550 Kč/2 hodiny týdně/semestr
za každou další osobu + 100 Kč/2 hodiny týdně/semestr

Poplatek platí kapelmaister (tzn. 1 osoba). Kontrola počtu osob bude
prováděna kamerovým systémem. V případě nedodržení pravidel bude udělena
podmínka "Zákaz vstupu do hudeben" na 14 dní. Při opakovaném porušení bude
zamezen vstup do konce semestru bez nároku na vrácení peněz.
--------------------------------------------------------------------------

Osob s hlasovácím právem je 15.

Usnesení: Zpoplatnění hudeben podle ceníku. (20:27)
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 2
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
3) Schválení provozního řádu fotoateliéru [Petra Bielčiková] (20:28)

Petra Bielčiková přednesla návrh provozního řádu fotoateliéru.
Doplněna věta o odpovědnosti.

Usnesení: Schválení provozního řádu fotoateliéru. (20:31)
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 2
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
4) Schválení financí pro projekt Silicon Hill online herní liga
[Jaromír Kašpar] (20:31)

Jaromír Kašpar přednesl návrh. Peníze budou přiděleny z rezervy fondu
projektů. Karel Landa protestuje proti přidělení peněz, když lze získat
peníze ze SGS a projekt Autodesk peníze nedostal.

Usnesení: Schválení financí projektu Silicon Hill online herní liga. (20:35)
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 8
Neschváleno (ale ani nezamítnuto).

--------------------------------------------------------------------------------
5) Vyhlášení aktivity měsíce za únor a březen 2007 [Zbyněk Čech] (20:36

Zbyněk Čech vyhlásil aktivity měsíce za únor a březen 2007.
- aktivita BigBrother od Víta Kuchaře
- síťové bootování od Míloslava Brady
- mailsystém SH od Ondřeje Čečáka
Vít Kuchař a Ondřej Čečák byli přítomni, Miloslav Brada bude odměněn příště.

--------------------------------------------------------------------------------
6) Schválení prohlášení představenstva klubu SH [Martin Bruchanov] (20:40)

Radek Šalomon přečetl návrh usnesení:

"Představenstvo klubu SH jednoznačně deklaruje, že vykonavatelem autorských
práv, dle zákona č. 121/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, projektů vedených
pro klub Silicon Hill, s podporou klubu Silicon Hill či z prostředků klubu
Silicon Hill je klub Silicon Hill potažmo Studentská unie ČVUT. Není možné,
aby členové SH svévolně tato autorská práva poškozovali."

Usnesení: Schválení prohlášení představenstva klubu Silicon Hill. (20:42)
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 3
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
7) Odvolání Radka Novotného z funkce člena představenstva klubu Silicon Hill
za poškození klubu SH kauzou AVC [Zbyněk Čech] (20:42)

Zbyněk Čech přednesl důvody odvolání.
Hlavní důvody odvolání
- odcizení médií
- smazání obsahu a tvorby
- poškození klubu - prohlášení o ukončení
- poškození klubu - informování partnerů

Edo Matúš: Všechna práce AVC je na stroji avcdata.siliconhill.cz,
představenstvo nemá právo odvolávat člena představenstva z funkce,
kam jej zvolili členové klubu.
Radek Novotný: I když nesouhlasím s předsedou, mám právo být členem
představenstva.
Diskuse se zúčastili Zbyněk Čech, Radek Novotný, David Hromádka, Vít Kuchař,
Martin Bruchanov, Pavel Krejsa, Tomáš Synek (Orlík), Zdeněk Horák, Eduard
Matúš, Vojtěch Brázda, Jakub Suchý, Václav Vrba, Mirek Sochor, Martin Koloros,
Stanislav Šmejkal, Zdeněk Burda a Martin Komoň.

Radek Šalomon informoval o klubem zadané právní analýze a některé pasáže
přečetl. Potom informoval o schůzce AVC - vedení klubu, kde AVC slíbilo, že
vrátí kazetky, obnoví smazaný server a společně vytvoříme dokument o situaci.

Prohlášení, kdy členové představenstva žádali uvedení do zápisu:
Radek Novotný: Všechna videa, která jsou hotová, byla dělána pro SU.
Eduard Matúš: Vyjádření předsedy a mail partnerům my za Trustiku řešíme právně.
Radek Novotný: Podpisy pod dokumentem o ukončení AVC je můj velký průšvih.

Usnesení: Hlasování o odvolání Radka Novotného bude tajné. (21:27)
Hlasování: Pro 13, proti 1, zdržel se 1
Schváleno.

Usnesení: Komise pro tajné hlasování ve složení Martin Komoň, Mirek Sochor
a Tomáš Metelka. (21:27)
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0
Schváleno.

Ve 21:28 byla vyhlášena přestávka.
Ve 21:38 přestávka skončila.

Tomáš Metelka vysvětlil postup při tajné volně. Poznámky přidali Vít Kuchař a
Jaroslav Haken. Pro odvolání člena představenstva je při počtu 15 členů
potřeba 10 hlasů pro.

Usnesení: Odvolání Radka Novotného z pozice člena představenstva. (21:44)
Hlasování: Pro 9, proti 6, zdržel se 0
Neschváleno.

Hlasování bylo ukončeno přečtením výsledků Tomášem Metelkou.

--------------------------------------------------------------------------------
8) Potrestání M.Velka za zneužití interních dokumentů [Radek Šalomon] (21:55)

Martin Velek zveřejnil na newsech dokument, ke kterému získal přístup jako
člen představenstva klubu Silicon Hill. V tomto případě nevznikl právní
problém i proto, že šlo o přílohu ke smlouvě s dceřinnou společností SU a
nehrozí jakýkoliv postih. Kdyby se podobná situace opakovala s běžným
obchodním partenrem, hrozí postih za porušení obchodního tajemství.
Martin Velek na začátku projednávání rozdal dokument. Proběhla diskuse o tom,
zda je v pořádku zveřejňovat smlouvy klubu s firmami. Diskuse se zúčastnili
Martin Velek, Radek Šalomon, Vít Kuchař, Zdeněk Burda, Jakub Suchý, Mirek
Sochor, Zbyněk Čech, Jaroslav Haken, Zdeněk Burda, Stanislav Šmejkal, Vít
Kuchař, Tomáš Metelka a Václav Vrba. Tomáš Metelka upozorňuje, že se nejdříve
hlasuje o potrestání a pak o výši trestu.

Usnesení: Potrestání Martina Velka za zneužití interních dokumentů. (22:22)
Hlasování: Pro 12, proti 1, zdržel se 2
Schváleno.

A) Návrh Radka Šalomona - vyloučení na rok a doživotní RO na newsy.
B) Protinávrh Alejandra Marqueze - trest na 1/2 roku bez služeb.
C) Petra Bielčiková navrhuje trest dva měsíce.
D) Vít Kuchař navrhl RO na newsy a upřímnou omluvu.

Hlasování o více návrzích (22:29)
A) Šalomon - 1 rok a RO navždy - pro 6, proti 8, zdržel se 1
B) Marquez - trest na 1/2 roku - pro 5, proti 7, zdržel se 3
C) Bielčiková - 2 měs + 4 měs práce - pro 9, proti 5, zdržel se 1
D) Kuchař - RO navždy a omluva - pro 11, proti 1, zdržel se 3

Usnesení: Pokud se upřímně omluví, představenstvo klubu trestá Martina Velka
zákazem přispívat na newsy navždy. (22:34)
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0
Schváleno.

Ve 22:37 byla vyhlášena přestávka.
Ve 22:46 přestávka skončila.

Vít Kuchař se domluví s Martinem Velkem, že trest přijímá a na omluvě se
domluví do týdne.

--------------------------------------------------------------------------------
9) Potrestání R.Igliara a V.Brázdy za poškození projektu support.sh a zcizení
databáze projektu [Radek Šalomon] (22:47)

Vojtěch Brázda a Radovan Igliar výrazně poškodili portál support, který nebyl
v té době v jejich správě a na který si činili nárok.
Vojtěch Brázda řekl, že databázi se supportu si nenechali, udělali dump
databáze nechali si CREATE skripty a smazali INSERT skripty. Diskuse se
zúčastnili Radovan Igliar, Vojtěch Brázda, Vít Kuchař, David Hromádka,
Stanislav Šmejkal, Radek Šalomon, Jaroslav Haken, Pavel Krejsa, Martin
Bruchanov, Jakub Suchý, Zdeněk Burda, Bohuslav Stracha, Martin Velek, Zbyněk
Čech, Vojtěch Jirkovský a Tomáš Lakatoš.

Radovan Igliar se chce omluvit členům klubu Silicon Hill za pozastavení
projektu support. Uvedl, že pochybili jsme při smazání databáze. Vojtěch
Brázda uvedl, že morální to nebylo a hodlá za to nést odpovědnost.

Václav Vrba během diskuse odešel.
Osob s hlasovácím právem je 14.

Usnesení: Potrestání Radovana Igliara a Vojtěcha Brázdy za poškození projektu
support. (23:34)
Hlasování: Pro 9, proti 2, zdržel se 3
Schváleno.

A) Návrh Radka Šalomona - vyloučení na půl roku.
B) Petra Bielčiková navrhuje trest 6 měsíců veřejných prací.
c) Martin Bruchanov navrhuje písemnou důtku a omluvu členům.

Václav Vrba se vrátil.
Osob s hlasovácím právem je 15.

Hlasování o více návrzích (23:41)
A) Šalomon - vyloučení 1/2 roku - pro 4, proti 6, zdržel se 5
B) Bielčiková - 6 měsíců práce - pro 7, proti 4, zdržel se 4
C) Bruchanov - důtka a omluva - pro 9, proti 0, zdržel se 6

Usnesení: Představenstvo klubu trestá Radovana Igliara a Vojtěcha Brázdu
písemnou důtkou, pokud se omluví členům. (23:44)
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 5
Schváleno.

Martin Bruchanov se domluví s Radovanem Igliarem a Vojtěchem Brázdou, že
trest přijímají a na omluvě se domluví do týdne.

Ve 23:47 byla vyhlášena přestávka.
Ve 23:57 přestávka skončila.

--------------------------------------------------------------------------------
10) Nová pravidla SH news [Zbyněk Čech] (23:57)

Zbyněk Čech přednesl nová pravidla news:
- news uzavřeny pro koleje SH, HK, možná POD
- identifikace přes klubovou mailovou adresu,jméno a příjmení

--------------------------------------------------------------------------------
11) Plánovaná revize elektrických spotřebičů na SH [Jaroslav Haken] (00:00)

Jaroslav Haken poinformoval o smluvní povinnosti bydlících na kolejích dodat
SÚZ revizní zprávy za vnesené spotřebiče. Radka informovala o budoucí schůzce
se Zmrzlíkem. Zbyněk Čech aktuálně řeší celý problém, má schůzku se Zmrzlíkem
a vyžádá si vyjádření odborníka v oboru. Martin Komoň porovnal nabídku firmy
od SÚZu a firem jiných. Revizi může provést jakýkoliv revizák.

--------------------------------------------------------------------------------
12) Tresty [Karel Landa] (00:09)

Karel Landa zjistil, že systém trestů je nepružný, zástupci neví, jak systém
trestů řešit. Diskuse se zúčastnili Zbyněk Čech, Radek Šalomon, David
Hromádka, Dalibor Fanta.

--------------------------------------------------------------------------------
13) Řešení nastalé situace v klubu Silicon Hill [Jakub Suchý] (00:16)

Jakub Suchý rozdal čtyřstránkový dokument s prohlášením, čte jej Zdeněk Burda.
Stanislav Šmejkal upozornil na nepravdy v dokumentu a navrhuje se dokumentem
nezabývat, protože nebyl předložen s předstihem.

Proběhla diskuse o problémech klubu, hosté vyzvali představenstvo k odvolání
předsedy klubu. Diskuse ze zúčastnili Jakub Suchý, Zdeněk Burda, Martin Komoň,
Zbyněk Čech, David Hromádka, Petra Bielčiková, Radek Novotný a Radek Šalomon.

--------------------------------------------------------------------------------
Na 1:00 byl plánovaný konec schůze a po upozornění vrátného předsedající
schůzi ukončil.

Pro nedostatek času nebylo dokončeno projednání posledního bodu a dále
nebyly projednány body - budou přesunuty na příště.
14) Schválení záměru vzniku dozorčí rady k SiHi s.r.o. [Martin Velek]
15) Různé

Debata se poté přesunula na Strahov do klubovny na bloku 7, kde diskutovalo
asi 20 lidí, poslední odcházeli ve 4:45. Během této debaty se zápis již
nepořizoval.
--------------------------------------------------------------------------------
Ověřovatel zápisu:
Blok 2 - Vít Kuchař


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zápisu je: 430dc419516934208b64b41d8cfcc83c

Tato verze souboru txt/20070411.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.