Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.05.2007

#1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1
Datum: 9.5.2007
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp2)
místopředseda: Radek Šalomon (Šalis)
kolejní manažer: Radka Pernicová (Ratka)
projektový manažer: Jaromír Kašpar (kaspik)
finanční manažer: Pavel Procházka (Admiral)
PR manažer: Tomáš Duša (Dushiny)
manažer: Martin Koloros (Warlord)
manažer: Zdeněk Horák (Czenda)
externí: Stanislav Šmejkal

Celokluboví zástupci:
Martin Bruchanov (BruXy)
Radek Novotný (rak)
Václav Vrba (mág V4)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša (Dushiny)
4 - David Hromádka (Picasso)
5 - Jaromír Kašpar (kaspik)
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - Martin Komoň
8 - zástupce Alejandro Marquez (Alexandro), pověřen Pavlem Mlýnkem (pav)
9 - Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Dalibor Fanta (bejzz)
11 - Pavel Krejsa
HK - Lukáš Minárik (GothaR)

Hosté
Zdeněk Horák, prezident SU
Gabriela Ferdová
Karel Landa
Jan Doubek
Stanislav Šmejkal
Dominik Franěk
Tomáš Teplý
Jakub Hrbek
Tomáš Řehoř
Eduard Matúš
Adéla Chrastinová
Ondřej Břížek
Michal Turek
Vojtěch Brázda
Pavel Kovač
Martin Půlpitel
Martin Velek
Radovan Igliar

Zapisovatel:
Stanislav Šmejkal

Obsah jednání:
0) Schválení zápisů z minulých schůzi představenstva
1) Volba předsedy klubu
2) Udělení VIP statusu
3) Přezkoumání odvolání Ondřeje Břížka
4) Důtky
5) Schválení centrály klubu

--------------------------------------------------------------------------------
Zbyněk Čech zahájil schůzi. (20:08)

Během zahájení přišel zbytek členů představenstva.
Osob s hlasovacím právem je 16.
Přítomni jsou všichni členové představenstva, za blok 8 je zástupce.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení zápisů z minulých schůzi představenstva (20:10)

Zbyněk Čech přednesl seznam zápisů, které nebyly dosud schváleny. K zápisům
nebyly žádné připomínky.

Usnesení: Schválení zápisu z jednání představenstva ze dne 11.4.2007.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 6.
Schváleno.

Usnesení: Schválení zápisu z jednání představenstva ze dne 16.4.2007.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 6.
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
1) Volba předsedy klubu (20:14)

Zbyněk Čech uvedl volbu předsedy a povyprávěl o rozvoji za poslední 2 roky.
Prezident SU Zdeněk Horák a popřál představenstvu šťastnou volbu.
Kandidát Ondrej Príšin přišel na Slovensku o doklady a nemůže přes hranice.
Představení kandidátky přednese Petra Bielčiková. Kandidáti si vylosovali
pořadí prezentace.

Petra Bielčiková (za Ondreje Príšina) (20:24)

Ondrej chce zlepšit vztahy SU a ČVUT, najít více aktivních lidí, více
propagace dovnitř i ven (jako příklad uvedl Kaspikův Intel) a zveřejnit
více informací o financích. Kandidát nepředstavil svoji centrálu. Má 5 členů,
ale její složení je neveřejné.

Martin Velek (20:27)

Martin chce zlepšit studentské prostředí, problémy řešit, nehrotit,
u financí ukázat všechno, co je možné, zlepšit vztahy s ČVUT, se všemi
fakultami, rozvíjet spolupráci na diplomkách a bakalářkách, snažit se ČVUT
vyjít vstříc, SÚZu naopak vycházet vstříc moc nemusíme, nemá velké vize,
chce postupovat po malých krocích. Centrálu představenstvu nepředstaví.

Jaromír Kašpar (20:30)

Kaspik představil centrálu - Martin Komoň - zástupce, Jan Schejbal (Karel)
- vzdělávání, Jan Doubek - lidské zdroje, Pavel Procházka (Admirál) - finance.
Chce pro SH získat nejnovější technologie, být nejlepším partnerem firem
pro vzdělávání, získat finance pro klub z externích zdrojů, vytvořit
motivační program pro aktivní členy a vytvořit ze Silicon Hill pojem,
který ochrání Strahov před zbouráním.

Karel Landa (20:32)

Charlie řekl, že všichni, kdo měli možnost udělat si názor, si ho udělali.
Centrálu na zasedání nepředstavil.

Představení kandidátů skončilo (20:34).

Zbyněk Čech informoval o podmínkách a postupu volby předsedy podle jednacího
řádu. Volba je tajná, volí blokoví a celokluboví zástupci, tedy 14 lidí.
Pokud kandidát v některé z kol získá 3/5 většinu všech členů představenstva
(9 hlasů), je zvolen předsedou. V prvním kole může dát každý volič hlas
jednomu z kandidátů a do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů. Pokud ani ve druhém kole nikdo nezíská 9 hlasů, následuje třetí
kolo, kde se hlasuje o kandidátech samostatně.

Předseda navrhl komisi pro hlasování ve složení Zdeněk Horák, Gabriela
Ferdová a Martin Půlpitel.

Usnesení: Komise pro tajné hlasování ve složení Zdeněk Horák, Gabriela
Ferdová a Martin Půlpitel. (20:40)
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.

Proběhlo první kolo volby předsedy (20:51).
Zdeněk Horák vyhlásil výsledky první kola:
Martin Velek 1 hlas
Ondrej Príšin 2 hlasy
Karel Landa 3 hlasy
Jaromír Kašpar 8 hlasů

Bezprostředně následovalo druhé kolo volby (21:01).
Zdeněk Horák vyhlásil výsledky druhého kola:
Karel Landa 4 hlasy
Jaromír Kašpar 10 hlasů

Usnesení: Předsedou klubu Silicon Hill je zvolen Jaromír Kašpar. (21:01)
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.

O hlasovací právo přišel dosavadní předseda Zbyněk Čech a místopředseda
Radek Šalomon. Dosavadní členové centrály ztrácí mandát. Jaromír Kašpar
zvolením pozbyl mandátu zástupce bloku 5 a získal hlasovací právo jako
předseda klubu.
Osob s hlasovacím právem je 14.

Zdeněk Horák, prezident SU, jmenoval Jaromíra Kašpara předsedou klubu
Silicon Hill a poděkoval Zbyňku Čechovi za jeho práci.
Zbyněk Čech pogratuloval novému předsedovi ke zvolení a popřál mu hodně
štěstí do další práce.


--------------------------------------------------------------------------------
2) Udělení VIP statusu (21:03)

Jaromír Kašpar navrhl udělení VIP statusu Zbyňku Čechovi, Radku Šalomonovi,
Lukáši Tomáškovi a Zdeňkovi Horákovi. Proběhla diskuse o udělování VIP statusu
lidem stále aktivním v klubu a SU a bydlících stále na koleji. Týká se to
Radka Šalomona a Zdeňka Horáka.

Usnesení: Udělení VIP statusu Zbyňkovi Čechovi.
Hlasování: Pro 10, proti 1, zdržel se 3.
Schváleno.

Usnesení: Udělení VIP statusu Radkovi Šalomonovi.
Hlasování: Pro 4, proti 1, zdržel se 9.
Neschváleno, nezamítnuto.

Usnesení: Udělení VIP statusu Lukáši Tomáškovi.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 6.
Schváleno.

Usnesení: Udělení VIP statusu Zdeňkovi Horákovi.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 10.
Neschváleno, nezamítnuto.

--------------------------------------------------------------------------------
3) Přezkoumání odvolání Ondřeje Břížka (21:17)

Ondřej Břížek se odvolal proti rozhodnutí o potrestání z minulého zasedání.
Proběhla dlouhá diskuse o důvodech odvolání, o odpovědnosti za příspěvky
poslané na newsy. Diskuse byla dlouhá a všeobjímající, Ondřej nenavrhl žádný
jiný trest. Byl navržen trest doživotního zákazu přístupu na newsy, pokud se
Ondřej omluví Zbyňku Čechovi a klubu.

Usnesení: Pokud se upřímně omluví, představenstvo klubu mění trest pro
Ondřeje Břížka zákazem přispívat na newsy navždy.
Hlasování: Pro 9, proti 3, zdržel se 2.
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
4) Důtky (21:56)

Martin Bruchanov rozdal představenstvem dříve schválené důtky za poškození
projektu support Vojtěchu Brázdovi a Radovanu Igliarovi.

--------------------------------------------------------------------------------
5) Schválení centrály klubu (21:58)

Předseda představil ještě jednou svoji novou centrálu:
- Martin Komoň - zástupce,
- Jan Schejbal (Karel) - vzdělávání,
- Jan Doubek - lidské zdroje,
- Pavel Procházka (Admirál) - finance.
Zatím nebude navržen místopředseda, vedení klubu připraví update stanov tak,
aby místopředseda neměl hlasovací právo a jeho funkce byla slučitelná
s funkcí blokového nebo celoklubového zástupce. Členové centrály představili
svoji představu o své práci pro klub.

Usnesení: Schválení členů centrály Martina Komoně, Jana Schejbala, Jana
Doubka a Pavla Procházky.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 2.
Schváleno.

Schůze byla ukončena ve 22:05. Všechny body jednání byly vyčerpány.

--------------------------------------------------------------------------------
Ověřovatel zápisu:
Blok 3 - Tomáš Duša--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zápisu je: f9795f1baa58417737f1865ba0b08b49

Tato verze souboru txt/20070509.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.