Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.05.2007

Zasedání představenstva dne 30.5.2007 od 20:00 v klubovně Silicon Hill na bloku 7

Přítomní:
Jaromír Kašpar předseda (Kaspik)
Vít Kuchař zástupce bloku 2 (Kuchy)
Tomáš Duša zástupce bloku 3
David Hromádka zástupce bloku 4 (Picasso)
Petra Bielčíková zástupce bloku 6 (Daphne)
Martin Komoň zástupce bloku 7 (Nemo)
Alejandro Márquez zástupce zástupce bloku 8
Jaroslav Haken zástupce bloku 9 (Kraken)
Dalibor Fanta zástupce bloku 10 (Bejzz)
Martin Velek zástupce zástupce bloku 11
Ina Novosadová zástupce zástupce HK
Václav Vrba CKZ
Ondrej Príšin zástupce CKZ Novotný

Zbyněk Čech
Jan Schejbal
Radek Šalomon


Přehled bodů:
1) Schválení zápisu z 9.5.2007
2) Mailová konference vedeni@lists
3) Změna stanov - odebrání hlasovacího práva místopředsedovi klubu
4) Řešení Daphne a jejího nevhodného chování na minulém zasedání
5) Zahrádky.....
6) Sazebník trestů
7) Různé


1) Schválení zápisu z 9.5.2007
12 osob s hlasovacím právem
9-0-3

Přišel Václav Vrba. Osob s hlasovacím právem je 13.

2) Mailová konference vedeni@lists
Kaspik by rád měl v konferenci vedení lidi, kterým věří a nejsou členy představenstva. Tyto lidi by tam chtěl a žádá představenstvo, aby jim umožnilo vstup do této konference.

Strhla se vášnivá debata....Daphne uráží některé členy představenstva, ti jí to zase vrací nazpátek.

Picasso - vždy se to dá změnit, je to na předsedovi.
Nemo - je to vstřícný krok, pokud někoho bude chtít informovat, tak to bude otevřené tímto způsobem.

Kuchy - Daphne stejně přeposílá vše dalším lidem, tudíž uzavření konference je díky tomu irelevantní.

Kaspik - zrušíme usnesení představenstva z minula o omezení konference. Budeme hlasovat.

Zrušení usnesení ze dne 28.6.2006 - bod č. 11 - 061110

Usnesení: Zruší se usnesení viz. výše:
Osob s hlasovacím právem je 13.
4-3-7
Představenstvo se k bodu nevyjádřilo.

Přišel Purchy. Ale nemá hlasovací právo.

Usnesení: Čech, Šmejkal, Šalomon, Horák mohou, dle žádosti předsedy klubu, odebírat konferenci vedeni@lists.
Osob s hlasovacím právem je 13.
6-3-4
Schváleno.

3) Změna stanov - odebrání hlasovacího práva místopředsedovi klubu.

Na změně stanov se nedohodlo a tedy nedojde ani k hlasování. Bod bude předložen později.

4) Řešení Daphne a jejího nevhodného chování na minulém zasedání představenstva.

Kaspik informuje o stížnosti na Daphne. Daphne se na minulém zasedání nevhodně vyjadřovala, obviňovala lidi z fašismu apod.

Picasso - nejsem si vědom, že Daphne jmenovala fašistou jen Gabču, byli to i další. Nepřijde mi můj trest stejný (odpojení od sítě za warez) jako nazvání člověka fašistou.

Kuchy - povídáš Daphne občas takovou blbost a pak to ještě hájíš. Tvé chování ti toho moc do života nepřidá.

Všichni povídají. Je to všeobecná diskuze.

21:13 - stále se mluví Daphne a o jejím vyjadřování a přechází se i na jíné členy SH.

Hlasování o třech bodech.
Osob s hlasovacím právem je 13.

Zbavení Daphne hlas. práva
3-5-5 = -2
Vyřazeno.

Standardní trest 2 měsíce bez možnosti alternativního trestu
5-1-7 = +4
Nehlasovala nadpoloviční většina představenstva.

Důtka a omluva všem členům klubu a představenstvu.
6-4-3 = +2
Schváleno.

Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje Petře Bielčíkové důtku za nevhodné chování na schůzích představenstva.

9-0-4
Schválen text důtky viz. výše.

Konec 21:22

5) Zahrádky.....
Komoň povídá o zahrádce u Sport Ing baru. Prý by se měla zahrádka u Sporting baru omezit. Poté by se zahájily příslušné kroky. Zatím jim dáme možnost.

6) Sazebník trestů

Upraven přímo na wiki.siliconhill.cz/Sazebnik_trestu. V upravené podobě vstupuje do hlasování.

Přidáme položku:
O dalších jiných prohřešcích a trestech za ně rozhoduje zástupce bloku.

Hlasování:
Osob s hlasovacím právem je 13.
11-0-2
Schváleno.

7) Různé
a) Info o X-Games - Kaspik informuje o akci, která se bude konat 6.6.

b) Stížnost na news-moderátora od PCMastera, Julo:

Představenstvo danou věc prodiskutovalo.
Apeluje na všechny správce, aby postupovalo co nejkorektněji a spravedlivě při trestání lidí na news.

Príšin odchází.

c) Nový kopírovací stroj v Copy centru bloku 1 - je to fajn nápad....představenstvo nechce hlasovat o investicích SÚZ, neboť by klub neměl rozhodovat o tom, kam SÚZ investuje peníze.

d) Pojištění: Povinné či nepovinné? Možnost snížení ceny 350Kč, zvýšení plnění, snížení podmínek při plnění.

Představenstvo klubu schvaluje SÚZ podporu povinného pojištění studentů za níže uvedených podmínek:
- letáky při ubytování na náklady pojišťovny
- max. 350Kč
- minimální plnění maximálně 3000Kč.
- maximální plnění minimálně 80000,-
- plnění při zamčení na jeden i na dva západy
- žádáme vyřešení problému vykradených 0. pater otevřenými okny (např. v době spánku)

Osob s hlasovacím právem je 10.
9-0-1
Schváleno.

Ověřovatel zápisu David Hromádka (blok 4)
Zapisovatel Radek Šalomon

MD5 hash tohoto zápisu je: ecf745873ba58f68ec86808a031900c4

Tato verze souboru txt/20070530.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.