Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.06.2007

#1,1,1,1,2,1,0,1,1,1,2,1,0,1
Datum: 27.6.2007
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Jakub Hrbek

Centrála:
předseda: Jaromír Kašpar (Kaspik)
zástupce: Martin Komoň
vzdělávání: Jan Schejbal (Karel)
HR manažer: Jan Doubek (Duby)
PR manažer: Jakub Hrbek (Radix)
technický: Zbyněk Čech (Olymp2)

Celokluboví zástupci:
Martin Bruchanov (BruXy)
Václav Vrba (mág V4)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša (Dushiny)
4 - David Hromádka (Picasso)
5 - Radek Novák (Pomi)
6 - Radovan Igliar, pověřen Petrou Bielčíkovou (Daphne)
7 - Martin Komoň
8 - omluven
9 - Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Dalibor Fanta (bejzz)
11 - Pavel Krejsa
HK - Ina Novosadová, pověřena Lukášem Minárikem (GothaR)

Hosté:
Stanislav Šmejkal
Radek Šalomon (Šalis)
Jiří Dostál
Julius Bemš (Julo)
Martin Koloros (Warlord)
Vojtěch Brázda
Michal Perďoch
Michal Gust (Gustík)
Pavla Sedláková (Čarodějka)
Pavel Novák (Bulva)
Alice Krajčovičová
Jiří Poláček

Zapisovatel:
Stanislav Šmejkal

Obsah jednání:
1) Schválení zápisu (Jaromír Kašpar)
2) Schválení nového člena centrály Zbyňka Čecha
technickým manažerem (Jaromír Kašpar)
3) Schválení záměru nového DUSPSu (Jaromír Kašpar)
4) Schválení principů fungování SH ve formě občanského sdružení (Zbyněk Čech)
5) Prázdninové sítovné pro studenty (Radek Šalomon)
6) Nákup 4 aut za 1,4M (Radek Šalomon)
7) Havarijní nákup paměti do ftp.sh. (Zbyněk Čech)
8) potrestání Jiřího Poláčka (Martin Komoň)
9) AV záznamy z představenstva
10) Projednání a konkrétní odůvodnění trestu RO news na měsíc
pro Alici Krajčovičovou. (Bejzz)
11) Zveřejňování informací na newsech, reakce členů představenstva (Zbyněk Čech)
12) Různé

--------------------------------------------------------------------------------
Schůzi zahájil Jaromír Kašpar, moderuje Jakub Hrbek, zapisovatel Stanislav
Šmejkal (20:25). Schůze začala později kvůli předchozí schůzi, po které odešli
někteří členové představenstva na večeři.

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu (Jaromír Kašpar) 20:26

Jaromír Kašpar přednesl seznam zápisů, které nebyly dosud schváleny.
K zápisu ze dne 9.5.2007 nebyly žádné připomínky.

Osob s hlasovacím právem 12

Usnesení: Schválení zápisu z jednání představenstva ze dne 9.5.2007.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 2.
Schváleno.

Zápis ze dne 30.5.2007 byl připomínkován, zapisovatel není přítomen,
bod je přerušen pro nepřítomnost zapisovatele.

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení nového člena centrály Zbyňka Čecha
technickým manažerem (Jaromír Kašpar) 20:42

Přišel David Hromádka.
Osob s hlasovacím právem 13

Václav Vrba se ptá na čas Zbyňka Čecha. Radovan Igliar se ptá na vizi
technické sekce. Zbyněk chce konsolidaci a dokončení restrukturalizace,
chce sehnat nové lidi na správu serverů. Radovan se ptá na blokové servery
a IMAP vs. Exchange. Blokové servery se budou postupně rušit a migrovat
na Shell, Imap a Exchange. Nikdo dále nic nemá, hlasuje se.

Usnesení: Schválení Zbyňka Čecha technickým manažerem a členem centrály klubu.
Hlasování: Pro 7, proti 3, zdržel se 3.
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
3) Schválení záměru nového DUSPSu (Jaromír Kašpar) 20:52

Proběhlo představení DUSPSu, představoval jej zapisovatel, takže zápis bude
velmi stručný. Proběhla debata o struktuře a analýze projektu, analýze rizik
a fázování projektu. Vít Kuchař navrhuje pokračovat v analýze, z debaty
vyplynuly dvě varianty dalšího vývoje. První variantou je schválit analýzu
i realizaci s tím, že po odevzdání analýzy může představenstvo zastavit
realizaci. Druhou variantou je schválení analýzy s tím, že případnou
realizaci schválí představenstvo na základě analýzy.

Usnesení: Hlasování o variantách vývoje DUSPSu.

Varianta 1: Analýza a realizace, možnost stopnout 21:35
Hlasování: Pro 5, proti 3, zdržel se 5, výsledek +2.

Varianta 2: Analýza. Realizaci schválí představenstvo po odevzdání analýzy.
Hlasování: Pro 10, proti 1, zdržel se 2, výsledek +9.
Schválena varianta č. 2.

Hovoří se o vytvoření analýzy. Padl dotaz na částku za analýzu a rozdělení
financí. Zbyněk Čech navrhuje částku 100.000 za analýzu, která bude vytvořena
do konce července.

Usnesení: Schválení částky 100.000 na vytvoření analýzy a předání
představenstvu do konce července.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
4) Schválení principů fungování SH ve formě občanského sdružení
(Zbyněk Čech) 21:46

Zbyněk Čech představil teze nového o.s. Václav Vrba se ptá na své připomínky
- předseda představenstva vs. předseda klubu. Zbyněk Čech představuje kostru
předpisů pro fungování Silicon Hill o.s. pro rozpracování.

Usnesení: Schválení kostry předpisů fungování Silicon Hill o.s.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
5) Prázdninové sítovné pro studenty (Radek Šalomon) 21:56

Jaromír Kašpar představil novou verzi pravidel pro službu prázdninového
síťovného. Služba bude určena pouze členům klubu se zaplaceným členstvím.
Služba bude zpoplatněna 250 Kč/31 dní a to pouze v období 1.7.-30.9
Řeší se uznávání členství mezi kluby SU. To zůstává.

Usnesení: Schválení služby prázdninového síťovného 250 Kč/31 dní v období
červenec-září pro členy klubu.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 2.
Schváleno.

Bod 6 byl přesunut na konec zasedání.

--------------------------------------------------------------------------------
7) Havarijní nákup paměti do ftp.sh. (Zbyněk Čech) 22:03

Zbyněk Čech požaduje uvolnit z provozní rezervy 9000 Kč na paměť do FTP a
7000 Kč na dataswitch v CS. Václav Vrba požaduje počkat do 1.7. a nakoupit
z nového rozpočtu.

Usnesení: Schválení uvolnění 16.000 z provozní rezervy na nákup paměti do FTP
a dataswitche do CS.
Hlasování: Pro 11, proti 1, zdržel se 1.
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
9) AV záznamy z představenstva 22:08

Pavel Krejsa navrhuje schválení zaznamenávání průběh schůze. Vít Kuchař je
proti, protože průběh schůze tomu neodpovídá. Standa Šmejkal upozorňuje, že
už kdysi byly audiozáznamy a byly po prvním průšvihu zrušeny. Alice
Krajčovičová navrhuje uchovávat záznamy po dobu dvou týdnů. Vít Kuchař
prohlašuje, že když někdo chce vidět schůzi, ať přijde. Vůči členům, kteří mě
volili, já nemám zodpovědnost, já mám zodpovědnost vůči sobě. Radek Šalomon
souhlasí. Debaty ze zúčastnili David Hromádka, Radek Novák a Pavel Krejsa.
Jaroslav Haken nemá problém se zveřejněním, ale nemá zájem být popotahován
za slovíčka. Michal Gust zdůraznil, že v zápisech není zachycen celý obraz
jednání a šlo by zpětně dohledat, o co se jednalo. Václav Vrba se ptá na FEL.
Alice Krajčovičová se odkazuje na zasedání na Hlávkově koleji, kde někteří
hosté nedostali slovo.

--------------------------------------------------------------------------------
8) potrestání Jiřího Poláčka (Martin Komoň) 22:23

Martin představil Jiřího Poláčka, který absolvuje druhý trest za BitTorrent.
O víkendu použil spolubydlícího IPčko a přišla na něj další sížnost. Jde
o třetí porušení pravidel a navíc zneužití identity. Sazebník stanoví sazbu
roční vyloučení z klubu. Jiří Poláček vše potvrdil "Já jsem věděl, že ještě
ten druhý prohřešek můžu." a dále tvrdil, že to měl puštěné pouze pár minut.
Stanislav Šmejkal našel v DUSPSu, že IP uživatele UID 12896 bylo o víkendu
aktivní 23 hodin. Členové se shodli, že sazebník platí a trest bude udělen
podle sazebníku.

--------------------------------------------------------------------------------
10) Projednání a konkrétní odůvodnění trestu RO news na měsíc
pro Alici Krajčovičovou. (Bejzz) 22:32

Alice požaduje po Zbyňkovi Čechovi odůvodnění svého odpojení od news. Zbyněk
Čech popsal, že jde o nevhodné příspěvky do info.klub-sh. Poslal ráno Alici
mail s upozorněním na porušení pravidel news. David Hromádka upozorňuje, že
newsmaster má právo odpojovat od news. Pavel Novák podpořil Zbyňka. Jaromír
Kašpar podpořil všechny newsmastery.

--------------------------------------------------------------------------------
11) Zveřejňování informací na newsech, reakce členů představenstva
(Zbyněk Čech) 22:45

Zbyněk si stěžuje na nedostatečné reakce členů představenstva. Buď budou
newsy relevatní kanál, nebo budeme mít 67 skupin chat.popelnice. Václav Vrba
navrhuje, aby se Zbyněk Čech stáhl. David Hromádka podpořil Zbyňka.

--------------------------------------------------------------------------------
6) Nákup 4 aut za 1,4M (Radek Šalomon) 22:56

Proběhlo zhodnocení víkendové akce. Účastníci zhodnotili akci pozitivně.
Akce by se měla opakovat a všichni by si měli odnést z akce aspoň něco.

--------------------------------------------------------------------------------
12) Různé 23:12

Odešli Vít Kuchař a Pavel Krejsa.
Osob s hlasovacím právem 11

Václav Vrba navrhuje převést 300.000 na vývoj DUSPS do příštího rozpočtu.


Usnesení: Převod 300.000 na vývoj DUSPSu do dalšího pololetí.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 2.
Schváleno.

Michal Gust navrhuje do nových stanov kontrolní orgán. Upozorňuje na detaily
nového DUSPSu. Technický manažer by měl stmelovat než vytvářet nepřátelské
prostředí. David Hromádka říká, dejme mu šanci a ukáže čas.

Martin Komoň žádá, aby lidé brali ohledy na noční dobu a rozhovory si
nechali na ven.

Schůze byla ukončena ve 23:20. Všechny body jednání byly vyčerpány.

--------------------------------------------------------------------------------
Ověřovatel zápisu:
Blok 5 - Radek Novák--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zápisu je: 95a2a1fa2d758ae117d42e07f7a8aa29

Tato verze souboru txt/20070627.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.