Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.09.2007

Zápis představenstva z 11.9.07 – klubovna Silicon Hill blok 7

Přítomní
Jaromír Kašpar – předseda (Kaspik)
Vít Kuchař – zástupce blok 2 (Kuchy)
Radek Šalomon – zástupce zástupce blok 4 (Šalis)
Radek Novák – zástupce blok 5 (Pomi)
Martin Komoň – zástupce blok 7 (Nemo)
Michaela Lejsková – zástupce zástupce blok 8 (Mad)
Dalibor Fanta – zástupce blok 10 (bejzz)
Martin Velek – zástupce zástupce blok 11+12 (wella)
Martin Bruchanov – celoklubový zástupce (Bruxy)
Jan Schejbal – celoklubový zástupce (Karel)

Stanislav Šmejkal
Pavel Kovač

Přehled bodů:
1) newDUSPS – analýza
2) VIP pro Jana Fleišmann
3) Schválení provozního řádu S-H dle wiki.sh. v současném stavu.
4) Aktivita měsíce
5) Prometric Testing Center
6) Debata k novým dokumentům k o.s. SH


1) newDUSPS – analýza – 20:15
Kuchy:Standa dopracoval, co bylo požadováno.
Je otázka, co se z toho použije. Obě části jsou pouze pro případ, že Standa bude dělat vše. Pokud to bude dělat někdo jiný, druhou část si musí udělat sám.
Na nás je rozhodnout, jak to vezmeme. Vzít jen obecný pokec, na základě čehož to může udělat i někdo jiný.
Je v tom nová myšlenka pojetí DUSPSu.
Musíme se rozhodnout, jak v tom budeme pokračovat? Za analýzu dáme 40k a část přesuneme do té realizační. A nebo to necháme dělat někoho jiného, tak se musíme domluvit, co od něj vezmeme a za kolik.

Diskuze: Důsledek toho, že se výroba pozdržela, tak není možné v reálném čase stihnout to důležité do 1.10. Máme tedy více času na nalezení řešení, nikoliv však k plýtvání. Původně to mělo být hotové do 15.1.2008. Třebas se najde někdo jiný, kdo to bude dělat z lásky k věci. A co se stane, když se termín posune, bude penále, částka se sníží na polovinu? Třebas řeknou, že jim to za to nestojí a vypoví smlouvu. A co pak?
Bruxy: Standa dělal Krmelec za peníze pro SU a stejně se na to vybodl.
Kuchy: Toto by v rozhodování nemělo hrát roli.
Kaspik: Můžou to dělat lidé z akademií jako projekt.
Karel: Spíše jako průnik všemi týmy všech akademií.
Nemo: Myslím, že tu ti lidé jsou. Nebylo by to asi tak rychle, ale za rok by to bylo. Jinak to otevírá nebezpečí precedensu.
Kuchy: Otevírá se nám teď nová možnost jak měnit náladu na SH v další době, aby to byla práce nadšenců.
Nemo: Klub by to dalo dohromady a posílilo by to pozici klubu.
Wella: Nebezpečí nadšenců je, že se na to pak vybodnout a odejdou. DUSPS je stěžejní pro SH.
Nemo: Když to bude někdo dělat, tak to dělá s nadšením. A pak to bude dělat.
Wella: Když to nebude zajištěné, je to pro SH problém.
Kuchy: O servisu aplikace se zatím nikdo nebavil. Když bude problém, máme dokumentaci. Když to bude v rámci dodané dokumentace, máme smlouvu. Pokud by to mělo být za 200K, pak jsem pro, aby to dělal Standa. Když volný tým, tak je to jiné věc.

Dále probíhá diskuze ohledně toho, jak to kdo bude dělat. Jestli zdarma nebo placeným způsobem. Kdo to bude dělat placeným způsobem apod.

Kaspik: přistoupíme k hlasování.

10 osob s hlasovacím právem
Hlasování: Dělat DUSPS smluvně za peníze nebo svépomocí.?Hlasování o variantách:
a) DUSPS bude za peníze.?Hlasování: 4-1-5 +3
b)DUSPS se bude dělat svépomocí. Hlasování: 6-1-3 +5
Hlasování o variantě b) – svépomocí. Hlasování: 8-1-1 Schváleno.
Expertní tým doporučil celou analýzu k přijmutí od týmu „Standa“. Hlasování o zakoupení analýzy v plném rozsahu za 80k:
10 osob s hlasovacím právem 10-0-0 Schváleno.

Šalomon: Ale předpokládám, že se na dílo udělá kupní smlouva, která ošetří i autorská práva k dílu?
Nemo:To je dobrý nápad a určitě by měla být kupní smlouva.
Šmejkal: Kupní smlouva pro mně není problém. Ať se klidně udělá.
Kašpar: Zadáme Tuháčkovi k vytvoření.
2) VIP pro Jana Fleišmanna – 21:46 Hlasování.
10 osob s hlasovacím právem?8-1-1
Schváleno.
3)Schválení provozního řádu S-H dle wiki.sh. v současném stavu. – 21:52
10 osob s hlasovacím právem
10-0-0
Schváleno.

4) Aktivita měsíce – 21:57
DVBGrab Standy Šmejkala.
Šmejkal: S touto aktivitou mi výrazně ke konci rozjíždění pomohl Martin Bruchanov a Zbyněk Čech.

5) Prometric Testing Center - 22:01
Karel: Budeme jediní v republice jako stud. organizace., která bude mít toto testovací středisko.

6) Debata k novým dokumentům k o.s. SH. – 22:05
Probíhá všeobecná debata osobami, které ještě zůstaly na zasedání.


Zapisovatel Radek Šalomon
Ověřovatel: Martin Komoň

MD5 hash tohoto zápisu je: 200fa0b658ac9e6db0779cf151255117

Tato verze souboru txt/20070911.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.